Envofilm

Ruku v ruce s přírodou

My, svět a náš život - Envofilmy našich žáků

Environmentální výchova je nedílnou součástí vzdělávání dětí na naší škole. I vzhledem k velmi rychle se měnícímu prostředí, v němž žijeme, považujeme nejen ochranu přírody, ale světa jako celku za velmi aktuální a důležitou. Dovolujeme si Vám předložit tři video snímky natočené našimi žáky od roku 2018 do roku 2019. První z nich s názvem Spotřební kocovina se zaměřuje na oblast zdravého životního stylu. Onen snímek se stal rovněž vítězným snímek soutěže Envofilm 2018, kterou pořádá Albrechtova střední škola v České Těšíně. Druhý snímek nazvaný Dříve vs. dnes je obrazem měnícího se způsobu života dnešní mladé generace oproti generacím dřívějším. Třetí film je pak zamyšlením a zároveň jakýmsi apelem na úbytek vody v naší krajině. Uvědomujeme si, že svět se velmi rychle mění a že na ony změny je potřeba reagovat. Všechny snímky jsou zaměřeny nejen na oblast environmentální, ale rovněž na tzv. Cíle udržitelného rozvoje Organizace spojených národů, jež mají být naplněny do roku 2030 a které - mimo jiné - již několik let aplikujeme také do výuky.