Projekty

Spolupráce

V rámci projektu Litter Less se naši deváťáci rozhodli zpracovat téma Odpady poněkud zábavnější a jasnou formou - prostřednictvím grotesky. Výsledek jejich úsilí můžete zhlédnout zde:


Litter Less Janovice 2016 - 2017

Jiní vidí odpad, my vidíme příležitost!

V rámci projektu Litter less škola vyhlásila soutěž v nejlepších pouzdrech, taškách a peněženkách z obalů. Do této aktivity se zapojily děti 4. - 9. ročníku. Na mezipatře školy probíhá výstavka těchto výrobků. Děkujeme paní učitelce Lúčanové, Vochalové a Ševčíkové, které vedly děti k vytváření originálních výrobků z tetrapaku, PET lahví, starých triček a krabic. Přijďte se podívat, co zajímavého děti zpracovaly. Výrobky budou vystaveny do konce května.

Mgr. Monika Olšáková


Kampaň byla odstartována 13. 02. 2017 žáky deváté třídy, kteří vytvořili šest plakátů představujících tento projekt.

Litter less je veden pod záštitou sdružení Tereza. Na tuto kampaň škola získala finanční částku ve výši 10.000,- Kč.


A na co se můžeme těšit?

Třeba na návštěvu Frýdecké skládky, v rámci tříd uděláme tzv. pytlíkový průzkum, abychom zjistili, kolik igelitových sáčků na žáka ve třídě vyhodíme za jeden týden. V rámci toho pak budeme podporovat používání svačinových boxů a pitných lahví v naší škole. Každá třída bude vyrábět z odpadového materiálu tašky, pouzdra, košíky a z těchto výrobků uděláme školní výstavu. Na jedno takové odpoledne - na Den činů - si pak pozveme rodiče a společně budeme vytvářet košíky ze starého papíru. Protože nejsme lhostejní k našemu okolí, uspořádáme ve spolupráci s obcí úklidový den po Janovicích a o této akci natočí devátá třída video, jež doplní o grotesku na téma správné třídění odpadů v Janovicích. Na závěr školního roku zajdeme uklízet za oblast Janovic po kopečcích našich krásných Beskyd a vypravíme se i na naši nekrásnější horu - horu Lysou.

Těšíme se na spolupráci. Ekotým

Mgr. Monika Olšáková


Ve spolupráci s obcí Janovice jsme v roce 2015 realizovali projekt MLHA.


Tepelná čerpadla

Naše škola využívá k ohřevu vody a vytápění zemní tepelná čerpadla. Protože jsme si prošli různými peripetiemi v jejich fungování a obsluze, zajímali se žáci 9. ročníku jak tepelná čerpadla vlastně fungují, jakou mají spotřebu elektrické energie, jak prakticky šetří spotřebu energie určené k topení a ohřevu vody.

Sbírali informace jak z internetových zdrojů, knižních, tak hlavně čerpali informace od nejpovolanějších na škole: pana školníka, pana ředitele a paní ekonomky. Vznikly postery a dokument, se kterým jsme seznámili janovickou veřejnost.

Připravila Mgr. Miroslava Mališová


Letos již podruhé obhajujeme titul Ekoškola. Reportáž Televize Polar o naší škole z roku 2013.