Spolupracující instituce
Společně pro děti a mládež

Spolupracujeme s...

Občanské sdružení Pant - Moderní dějiny do škol

Česká společnost AIDS pomoc Praha, z. s.

Liga proti rakovině Praha, n. o.

Život dětem, o. p. s. Praha

Nebuď oběť, z. s.

Tomáš Kubeš - cestovatel, fotograf a novinář

Mezinárodní křesťanské velvyslanetcví Jeruzalém, Praha

Člověk v tísni, Praha

Renarkon, o. p. s. Ostrava

Umělecká agentura "rajcha"

Těšínské divadlo, Český Těšín

Divadlo loutek Ostrava

Hasičský záchranný sbor Frýdek-Místek

Policie ČR Frýdlant nad Ostravicí

Český červený kříž, oblastní spolek Frýdek-Místek

Městská policie Frýdek-Místek

Městská knihovna Frýdek-Místek

MŽP - CITES - Úmluva o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy včetně volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin, Praha

Sananim, z. ú. Praha

Centrum pro rodinu a sociální péči z. s.