Základní informace

Mezinárodní projekt

  • Ekoškola je mezinárodní projekt spojující enviromentální (dříve ekologickou) výchovu ve škole s konkrétními praktickými kroky, které vedou k její ekologizaci.
  • Ekoškola je také vzdělávací projekt nabízející způsob, jak jednotlivá témata brát jako součást rámcově vzdělávacího programu při každodenním fungování školy.
  • Ekoškola umožňuje spolupráci žáků, učitelů a vedení školy, ale i školy jako takové, rodičů, místních úřadů, zástupců komunity.
  • Ekoškola je dlouhodobý projekt, udělený titul je potřeba v průběhu dalších let obnovovat.
  • Ekoškola je flexibilní projekt, jehož metoda 7 kroků je použitelná pro jakýkoliv typ škol.
Projekt probíhá pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a Ministerstva životního prostředí ČR.

Ekoškola je českým názvem mezinárodního projektu Eco - Schools, který organizuje organizace FEE (Foundation for Enviromental Education). Koordinátor pro Českou republiku je Sdružení Tereza.

Sdružení Tereza je nevládní a nezisková organizace s celostátní působností, která pomáhá dětem a mládeži vytvářet zdravé prostředí pro život. Od června roku 2005 je Ddružení Tereza členskou organizací FEE, od září 2005 národním koordinátorem mezinárodního projektu Ekoškola v České republice.

Více zde: