BanalFatal!

21.06.2023

Prevence! Slovo, které v sobě skrývá význam předcházení nepříznivým situacím. Dnešní děti vyrůstají ve světě moderních technologií. Ve světě, v němž pro ně hrají důležitou roli tzv. influenceři či youtubeři. Pro nás, starší generaci, slova poněkud vzdálená. Nicméně, je potřeba si uvědomit, že dnešní generace dětí a mladistvých je obklopována snadno dostupným internetem, jenž disponuje nejen řadou zajímavých a přínosných informací, ale také množstvím nebezpečných návodů, jak trávit volný čas, jejichž zdrojem jsou rozličné tzv. internetové sociální sítě. A právě ty jim často bývají inspirací pro volnočasové aktivity. Děti (a nejen ony) rády napodobují a mnohdy si neuvědomují možné následky svého jednání. Domnívají se, že když se aktérům videí zachycujících adrenalinové, mnohdy až příliš nebezpečné formy zábavy publikovaných na webu nic nestane, nemusí se ani ony obávat toho, že by se jim při realizaci oněch aktivit mohlo něco stát. Opak je ovšem pravdou. A právě proto jsme se rozhodli oslovit představitele projektu BanalFatal, který je zaměřen na primární prevenci rizikového chování spojeného s možnými úrazy páteře a míchy a jehož patronem je známý český herec Hynek Čermák. Více se o projektu můžete dočíst zde:

A tak jsme dne 19. 04. 2023 přivítali na půdě naší školy dva vzácné hosty z Prahy. Pana Václava Pokorného a pana Martina Zárubu, kteří žákům 5. - 9. třídy přijeli pohovořit o tom, co vše se může stát, když bezhlavě vstupujeme do nebezpečných situací a jaké následky to může přinést pro náš další život. Se žáky sdíleli reálná videa kupříkladu "nepovedených" skoků do (neznámé) vody. Přinesli dětem informace o tom, jak se chránit, když už provozujeme různorodé sporty, jako je lyžování, jízda na kole, koloběžce či parkour. 

Jsme velice rádi, že si naši žáci vyslechli ony informace z úst někoho jiného, než jsou učitelé. A věříme, že si z onoho setkání, které bylo interaktivní a mělo i formu diskuze, mnohé odnesli pro svůj budoucí život a budou na sebe více opatrní.

Závěrem bychom velice rádi a upřímně poděkovali oběma hostům a také paní koordinátorce projektu paní Martě Kupets, za skvělou spolupráci a realizaci onoho setkání na naší škole. 

Lukáš Michael Pitřík, metodik prevence rizikových forem chování