Co nabízíme?

 • Poskytujeme základní vzdělávání od 1. do 9. ročníku.
 • Jsme školou rodinného typu, uplatňujeme vůči dětem individuální přístup.
 • Disponujeme dlouholetými zkušenostmi v oblasti reedukační péče.
 • Ke sportovním aktivitám využíváme vlastní tělocvičnu, travnaté hřiště a multifunkční hřiště.
 • Dětem nabízíme možnost tvůrčí práce v Ekotýmu a Žákovské radě.
 • Úzce spolupracujeme s poradenskými zařízeními.
 • Systematicky vytváříme a udržujeme bezpečné prostředí školy.
 • Aktivně pracujeme se strategiemi prevence a preventivním programem.
 • Realizujeme dějepisné exkurze, prožitkové pobyty, lyžařské výcvikové kurzy, ekokonference, čtenářské dílny, projekty napříč všemi ročníky, Noc s Andersenem a mnoho dalších výchovně-vzdělávacích aktivit.
 • Disponujeme bohatě vybavenou školní knihovnou, moderní učebnou informatiky, dobře vybavenou cvičnou kuchyňkou a moderní fyzikálně-chemickou učebnou (laboratoří).
 • Nabízíme zájmové vzdělávání v naší školní družině s dvěma odděleními.
 • Další zájmovou činnost podporujeme nabídkou různorodých kroužků.
 • Nabízíme kvalitní, pestré a vyvážené stravování.
 • Spolupracujeme s nutričním poradcem.
 • Dětem se zdravotními obtížemi připravujeme upravenou dietní stravu - bezlepkovou stravu.
 • Možnost svačinek, platby i objednávky online.
 • Vaříme ve vlastní kuchyni, jídelna je součástí zázemí naší školy.

A co naše mateřská škola?

Prosím, vstupte: