Platby

Způsoby úhrady

  1. hotovostně, a to vždy v předem určený den - konkrétní informace jsou vždy umístěny na nástěnce u vchodu do MŠ;
  2. bezhotovostně, tedy bankovním převodem - v tomto případě je potřebné zajistit si ve své bance povolení k inkasu; finanční prostředky se z účtu strhávají vždy k 6. dni v měsíci na účet školní jídelny. Bankovní spojení: 2800689458/2010.