Platby
Způsoby úhrady

Důležité informace ke konci školního roku

Z důvodu ukončení školního roku, je 25. 06. 2018 poslední možný den k odhlášení a přihlášení stravy. V případě nepřítomnosti si mohou děti oběd vyzvednout do jídlonosiče.

Prosím žáky z deváté třídy, aby vrátili 28. 06.2018 zálohované čipy (čisté a nepoškozené)
Bude jim vrácena záloha.

Dne 29. 06.2016 se vaří jen pro mateřskou školu.

Platba stravného přes banku

Vyúčtování stravného za měsíc červen bude vráceno v měsíci červenci na účet v bance.

Platba stravného v hotovosti: 

Přeplatky budou vráceny dětem od 26. 06 do 29.6 hotově. Děti, které nebudou ve škole, si mohou přeplatek vyzvednout od 02. 07. do 14. 07. (jen po telefonické domluvě) nebo na začátku školního roku.

Děkuji za pochopení.

Gurecká Zuzana, vedoucí školní jídelny

  1. hotovostně, a to vždy v předem určený den - konkrétní informace jsou vždy umístěny na nástěnce u vchodu do MŠ;
  2. bezhotovostně, tedy bankovním převodem - v tomto případě je potřebné zajistit si ve své bance povolení k inkasu; finanční prostředky se z účtu strhávají vždy k 6. dni v měsíci na účet školní jídelny. Bankovní spojení: 2800689458/2010.