Prohlášení o přístupnosti

Tyto internetové stránky byly vytvořeny s ohledem na pravidla přístupného webu a usilují o respektování těchto pravidel po obsahové i grafické stránce.

Společně s provozovatelem tohoto webu usilujeme o zpřístupnění obsahu webové prezentace v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady Evropské unie 2016/2102, dále v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů

Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na danou doménu - skolajanovice.cz.

Forma uveřejňovaných informací je v souladu s vyhláškou č. 64/2008 Sb., o formě uveřejňování informací souvisejících s výkonem veřejné správy prostřednictvím webových stránek pro osoby se zdravotním postižením (vyhláška o přístupnosti) a splňuje všechna pravidla uveřejněná v příloze této vyhlášky.

Při prohlížení stránek nezávisí na konkrétní platformě ani webovém prohlížeči, přesto se může na specifických zařízeních či ve velmi starých prohlížečích design webu odlišovat - textová a obsahová informace však vždy zůstává zachována. Pro starší prohlížeče doporučujeme vypnout podporu kaskádových stylů (CSS).

Struktura stránek i obsahu je tvořena za pomoci kaskádových stylů (CSS) a je plně použitelná i bez nich (při jejich vypnutí).

Některé informace nabízíme v podobě stažitelných dokumentů (PDF, DOC, XLS), a to především z důvodu jejich velkého rozsahu či nedostupnosti dokumentů v jiné podobě. Pro zobrazení těchto dokumentů jsou potřeba příslušné prohlížeče, které lze stáhnout zdarma na webech jejich poskytovatelů.

Stav souladu

Tyto internetové stránky jsou částečně v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, z důvodu nedostatečně přístupného obsahu anebo výjimek uvedených níže:

Nepřístupný obsah

Níže uvedený obsah se může projevit jako nepřístupný z důvodu nesouladu se zákonem o přístupnosti:

  1. Některé odkazy neobsahují identifikaci jejich účelu ve formě popisku (Pravidlo 2.4.9 Účel odkazu (pouze z textu odkazu).
  2. Některé obrázky neobsahují alternativní text (Pravidlo 1.1. Textové alternativy).
  3. Některé soubory neobsahují textovou vrstvu (Pravidlo 1.1. Textové alternativy).
  4. Některá videa s mluveným slovem neobsahují titulky (Pravidlo 1.2. Multimediální prvky závisející na čase).

Na uvedení do souladu se zákonem aktuálně pracujeme s předpokladem splnění podmínek během roku 2023. Některé informace na tomto webu jsou nabízeny v podobě dokumentů formátu PDF. Pro zobrazení takových dokumentů je třeba mít nainstalovaný prohlížeč Adobe Reader, který je zdarma ke stažení z internetového serveru společnosti Adobe. Případně některý z alternativních prohlížečů (Foxit Reader, PDF-XChange Viewer a mnoho dalších). Většina dokumentů ve formátu PDF jde také přímo zobrazit v běžných prohlížečích. Dále zde mohou být dokumenty ve formátu MS Office, případně podobných kancelářských aplikací (ve formátech .doc, .docx, .odt, .xls, .xlsx, .ods a podobných). Takovéto soubory dokáže zobrazit a editovat většina běžně používaných textových editorů (MS Office, Libre Office, Open Office). V některých případech se mohou zobrazovat přímo v prohlížeči v přístupné formě.

Toto prohlášení bylo vypracováno mimo jiné na základě konzultací s poskytovatelem webu - technickým provozovatelem těchto internetových stránek (společností Webnode AG) - vyjádření provozovatele webu ze dne 26. 03. 2020, pod spisovou značkou CZ XXN-890-14032. Pro vypracování prohlášení byly použity výše uvedené zákony a legislativní normy a metodický pokyn MVČR k tomuto zákonu, dále normy EN 301 549 V2 1.2 a mezinárodně uznávané standardy Web Content Accessibility Guidelines - WCAG 2.1.

Zpětná vazba a kontaktní údaje

Kontakt na provozovatele:

Vaše případné náměty či informace o problémech při zobrazovaní těchto stránek můžete zaslat na adresu:

pracovnizalezitosti@post.cz

Kontakt na dodavatele technického řešení: podpora@webnode.cz

Postupy pro prosazování práva

V případě neuspokojivé odpovědi na oznámení nebo žádost zaslanou v souladu s čl. 7 odst. 1 písm. b) směrnice, kontaktujte příslušný orgán pro prosazování práva:

Ministerstvo vnitra
odbor eGovernmentu
náměstí Hrdinů 1634/3
140 21 Praha 4