Jídelníček pro ZŠ

Platný pro daný aktuální týden školního roku 2021/2022

/kuchařka: Milada Winklerová                                                         vedoucí kuchyně: Zuzana Gurecká

Změny v jídelníčku vyhrazeny. 
Odhlášky je možné i nadále provádět na tel. čísle 558 438 890 nebo 728 536 543 do 07:00 stávajícího dne. 

Zuzana Gurecká, vedoucí školní jídelny