Archiv MPP

Minimální preventivní programy

Zde naleznete Minimální preventivní programy školy od roku 2009.


Ve školním roce 2018 - 2019 byla zpracovávána nová Minimální preventivní strategie školy
na léta 2019-2022.
Minimální preventivní program v daném školním roce vycházel z předchozího.