Rozvrh hodin
2017/2018

I. stupeň

1. třída
1. vyuč. hodina
2. vyuč. hodina
3. vyuč. hodina
4. vyuč. hodina
5. vyuč. hodina
pondělí Osv Čj M Čjs
úterý Čj
M Čj Tv
středa M Čj
čtvrtek Čj
M Čj Čjs Hv
pátek Čj Aj Čj Vv Tv
2. třída
1. vyuč. hodina
2. vyuč. hodina
3. vyuč. hodina
4. vyuč. hodina
5. vyuč. hodina
pondělí Osv
Čj M Čj
úterý Čj
M Čjs Hv Čj
středa M Čj
Čjs TV Vv
čtvrtek Čj
M Aj
pátek M Čj Tv Čj
3. třída
1. vyuč. hodina
2. vyuč. hodina
3. vyuč. hodina
4. vyuč. hodina
5. vyuč. hodina
pondělí Čj
M
Čjs
Čj Aj
úterý Tv Čj M Čj
středa M Aj Čjs Čj Hv
čtvrtek Čj
M Čj Vv Vv
pátek Čj
M Aj Tv Osv
4. třída
1. vyuč. hodina
2. vyuč. hodina
3. vyuč. hodina
4. vyuč. hodina
5. vyuč. hodina
pondělí Čj
M Vl Aj Čj
úterý M Aj Čj Vv Vv
středa Čj
Tv M Čj Hv
čtvrtek Čj
M Aj Inf
pátek M Tv
Čj Vl
5. třída
1. vyuč. hodina
2. vyuč. hodina
3. vyuč. hodina
4. vyuč. hodina
5. vyuč. hodina
pondělí M Aj Čj Vl Čj
úterý M Tv Čj Vv Vv
středa Čj
M Čj Aj Env
čtvrtek M Čj Vl Tv Hv
pátek Aj M Čj

II. stupeň

6. třída
1. vyuč. hodina
2. vyuč. hodina
3. vyuč. hodina
4. vyuč. hodina
5. vyuč. hodina
6. vyuč. hodina
7. vyuč. hodina
pondělí Čj
M Rv Z Vv Vv
úterý Čj
M D Tv Aj
středa M Vo Aj Čj F Rv
čtvrtek Aj Hv Z Tv D
pátek Čj
Aj M F Inf
7. třída
1. vyuč. hodina
2. vyuč. hodina
3. vyuč. hodina
4. vyuč. hodina
5. vyuč. hodina
6. vyuč. hodina
pondělí M Tv D Čj Aj
úterý Rj Čj M Aj Vv Vv
středa
Čj Aj F D Z
čtvrtek Rj M Tv Aj Hv
pátek Z Čj M Vo F Inf
8. třída
1. vyuč. hodina
2. vyuč. hodina
3. vyuč. hodina
4. vyuč. hodina
5. vyuč. hodina
6. vyuč. hodina
pondělí Nj Čj
Tv M Vo Z
úterý Čj
M Ch Aj D F
středa M Čj Vop Aj Hv
čtvrtek Ch Tv M Aj F Nj
pátek Čj
M Z Vv Vv
9. třída
1. vyuč. hodina
2. vyuč. hodina
3. vyuč. hodina
4. vyuč. hodina
5. vyuč. hodina
6. vyuč. hodina
7. vyuč. hodina
8. vyuč. hodina
9. vyuč. hodina
pondělí Čj
M Ch Tv Z Vo Ajk Env
úterý M Čj D F Aj SČj
středa M Čj Aj Tv Nj
čtvrtek M Čj Ch F OchČ Aj
pátek M Čj D Nj Hv SMa