Rozvrh hodin

2021/2022

I. stupeň

1. A 1. vyučovací hodina 2. vyučovací hodina 3. vyučovací hodina 4. vyučovací hodina 5. vyučovací hodina
pondělí Osv Čj M Čjs
úterý Čj M Hv Čj
středa Čj Tv Čj Čjs
čtvrtek Čj M Vv Čj
pátek Čj M Aj Tv
1. B 1. vyučovací hodina 2. vyučovací hodina 3. vyučovací hodina 4. vyučovací hodina 5. vyučovací hodina
pondělí Čj Čj Aj Hv
úterý M Čj Čj Vv
středa M Čj Tv Čjs
čtvrtek M Čj Čj Čjs
pátek M Čj Tv OSV
2. tř. 1. vyučovací hodina 2. vyučovací hodina 3. vyučovací hodina 4. vyučovací hodina 5. vyučovací hodina
pondělí Osv Čj M Čjs Čj
úterý M Čj Čj
středa Čj M Aj Čj Tv
čtvrtek Čj M Čjs Vv
pátek M Tv Čj Hv
3. tř. 1. vyučovací hodina 2. vyučovací hodina 3. vyučovací hodina 4. vyučovací hodina 5. vyučovací hodina
pondělí Čj M Tv Aj Čj
úterý Čj M Aj Vv Vv
středa Čj M Čjs Tv Hv
čtvrtek M Aj Čj Čj
pátek M Čjs Čj Čj Osv
4. tř. 1. vyučovací hodina 2. vyučovací hodina 3. vyučovací hodina 4. vyučovací hodina 5. vyučovací hodina
pondělí Čj Čj Aj Vv Vv
úterý Aj M Pří Čj Tv
středa Čj M Aj Inf
čtvrtek M Čj Tv Vl Vl
pátek Čj M M Hv Čj
5. tř. 1. vyučovací hodina 2. vyučovací hodina 3. vyučovací hodina 4. vyučovací hodina 5. vyučovací hodina
pondělí M Čj Pří Čj Aj
úterý M Aj Vl Tv Čj
středa Aj Čj M Vv
čtvrtek Čj M Čj Tv Hv
pátek Čj Aj M Env Vl

II. stupeň

6. tř. 1. vyučovací hodina 2. vyučovací hodina 3. vyučovací hodina 4. vyučovací hodina 5. vyučovací hodina 6. vyučovací hodina 7. vyučovací hodina
pondělí Čj Aj Tv Z
úterý Čj M Aj D Inf Vo
středa M Čj Z F Aj Rv
čtvrtek M Tv Čj Hv D
pátek M Čj Aj F Vv Vv
7. tř. 1. vyučovací hodina 2. vyučovací hodina 3. vyučovací hodina 4. vyučovací hodina 5. vyučovací hodina 6. vyučovací hodina
pondělí M Aj Čj F D Vo
úterý Čj M Nj Tv
středa Čj M D Aj Vv
čtvrtek Nj M Z Aj Hv F
pátek Tv Čj M Z Aj Inf
8. tř. 1. vyučovací hodina 2. vyučovací hodina 3. vyučovací hodina 4. vyučovací hodina 5. vyučovací hodina 6. vyučovací hodina
pondělí Čj D M Tv Ch Ch
úterý M Rj Čj F Z
středa Čj Aj M Vop Vv Vv
čtvrtek Rj Aj M F Tv Z
pátek Čj M Aj Vo Hv
9. tř. 1. vyučovací hodina 2. vyučovací hodina 3. vyučovací hodina 4. vyučovací hodina 5. vyučovací hodina 6. vyučovací hodina 7. vyučovací hodiny 8. vyučovací hodina
pondělí Čj M Rj Env Fg Tv Inf
úterý Čj M Ch Ch Aj Ajk
středa M Rj Čj D Vo F
čtvrtek Tv Čj M D Aj Aj
pátek M Z Čj Hv Inf