Rozvrh hodin

2023/2024

I. stupeň

1. A

1. vyuč. hodina 2. vyuč. hodina 3. vyuč. hodina 4. vyuč. hodina 5. vyuč. hodina
pondělí Osv Čj M Čj
úterý M Tv Čj
středa Čj M Čj Čjs Hv
čtvrtek M Čj Aj Vv
pátek Čj Tv Čj Čjs

1. B

1. vyuč. hodina 2. vyuč. hodina 3. vyuč. hodina 4. vyuč. hodina 5. vyuč. hodina
pondělí Čj M Čjs Čj
úterý Čj M Aj Tv
středa Čj M Hv Čj Osv
čtvrtek Čj M Čjs
pátek Čj Čj Vv Tv

2. třída

1. vyuč. hodina 2. vyuč. hodina 3. vyuč. hodina 4. vyuč. hodina 5. vyuč. hodina
pondělí M Čj Čj Hv
úterý M Čj Čjs Aj
středa Čj M Vv Tv
čtvrtek M Čj Čjs Čj Osv
pátek Čj M Čj Tv

3. A

1. vyuč. hodina 2. vyuč. hodina 3. vyuč. hodina 4. vyuč. hodina 5. vyuč. hodina
pondělí Čj M Aj Čj Hv
úterý M Čj Tv Aj Čj
středa Čj M Čjs Vv Vv
čtvrtek Čj Čj Aj M
pátek Čj M Tv Čjs

3. B

1. vyuč. hodina 2. vyuč. hodina 3. vyuč. hodina 4. vyuč. hodina 5. vyuč. hodina
pondělí Tv M Čj Čj
úterý M Čj Aj Čjs Čj
středa M Čj Tv Vv Vv
čtvrtek M Čj Aj Čj Hv
pátek M Čj Aj Čjs

4. třída

1. vyuč. hodina 2. vyuč. hodina 3. vyuč. hodina 4. vyuč. hodina 5. vyuč. hodina
pondělí Čj M Tv Pří Čj
úterý Aj Čj M Vv Vv
středa Čj M Vl Vl Tv
čtvrtek Čj M Aj Inf
pátek M Aj Čj Čj Hv

5. třída

1. vyuč. hodina 2. vyuč. hodina 3. vyuč. hodina 4. vyuč. hodina 5. vyuč. hodina
pondělí Aj M Čj Tv Vl
úterý Čj Aj M Pří Env
středa M Aj Čj Hv Inf
čtvrtek Čj Tv M Aj Vv
pátek Čj M Vl Čj

II. stupeň

6. třída

1. vyuč. hodina 2. vyuč. hodina 3. vyuč. hodina 4. vyuč. hodina 5. vyuč. hodina 6. vyuč. hodina 7. vyuč. hodina 8. vyuč. hodina
pondělí M Čj Aj Z F D
úterý Čj Aj Inf Hv Tv
středa Čj Aj M Rv D
čtvrtek Čj M F Z Tv
pátek M Čj Aj Vv Vv Vo

7. třída

1. vyuč. hodina 2. vyuč. hodina 3. vyuč. hodina 4. vyuč. hodina 5. vyuč. hodina 6. vyuč. hodina
pondělí Čj M D Aj Tv Z
úterý M Čj Aj F
středa Čj M Rj D Z Vo
čtvrtek M Čj Tv Aj F
pátek Rj M Inf Aj Hv Vv

8. třída

1. vyuč. hodina 2. vyuč. hodina 3. vyuč. hodina 4. vyuč. hodina 5. vyuč. hodina 6. vyuč. hodina
pondělí M Čj Rj F Hv Tv
úterý Čj M Z Vv Vv
středa Rj M Čj F Aj Inf
čtvrtek Čj M Tv Aj Z
pátek M Ch D Ch Aj Vo

9. třída

1. vyuč. hodina 2. vyuč. hodina 3. vyuč. hodina 4. vyuč. hodina 5. vyuč. hodina 6. vyuč. hodina 7. vyuč. hodina 8. vyuč. hodina 9. vyuč. hodina
pondělí D Čj M Aj Vo
úterý M F Čj Hv Tv Inf
středa Nj Čj M Aj Fg Env
čtvrtek M Aj Vv Z Tv Rv Inf
pátek Nj Čj Ajk D Ch Ch