Ekotým

Naše první schůzka proběhla 9. listopadu 2021. V tento den jsme si připomněli původní téma, kterým je JÍDLO A SVĚT a diskutovali o různých možnostech našeho ztvárnění a fungování. Povídali jsme si o celkovém očekávání, důvodech, proč do ekotýmu žáci přišli apod. Na první schůzku překvapivě dorazilo velké množství žáků, kteří se aktivně zapojovali. Prvním úkolem pro žáky bylo identifikovat svou třídu pomocí oblíbenosti pokrmů. (Kreativní činnost s barevnými papíry.) Někteří žáci měli jako své oblíbené jídlo pizzu, jiní špagety, kuře, salát apod. - viz foto.

Druhým úkolem, kterým se měli žáci zabývat, bylo pomocí takzvaných čtyř rohů reagovat na určitá podtémata:

Proč bychom se měli tímto tématem zabývat?

Kde můžeme s tématem pracovat?

Které potraviny si zaslouží naši pozornost? Palmový olej.

Jak mohou žáci pomoci ke změnám?

Děti spolupracovaly napříč všemi ročníky, a tak si navzájem mohly předávat nové zkušenosti a cenné informace.

A jaké má náš ekotým vlastně členy?

Mgr. Blanka Barvíková

Mgr. Taťána Němcová

Mgr. Markéta Kijonková

Evelína Sigmundová

První stupeň:

Adélka Bednárková, Adélka Demlová, Adélka Huláková, Aleš Vojkovský, Anežka Nezhodová, Barča Gřundělová, Dorotka Pečinková, Ivo Pospíšil, Kristýnka Muroňová, Luci Šrubařová, Mája Janošová, Mari Plačková, Sebík Bartoš, Tamarka Pečinková, Tonda Vojvodík, Vendy Uhlárová, Viki Bednárek, Vojta Nezhoda, Zuzka Menšíková, Zuzka Moješčíková 

Druhý stupeň:

Adam Jurtík, Aja Pospíšilová, Dominik Mohelník, Kamča Buchová, Naty Kohutová, Niki Grzymková,                 Simča Obdržálková, Tobias Janák