Školní jídelna

Vaříme chutně a zdravě

Základní informace

Školní jídelna, kterou Vám představujeme na těchto stránkách, je součástí právního subjektu Základní školy a Mateřské školy Janovice, okres F-M, příspěvková organizace. Vedoucí školní jídelny je paní Zuzana Gurecká.

Informace pro strávníky

Každý strávník odevzdá na začátku školního roku přihlášku ke stravování. Nový strávník si zakoupí stravovací čip za 100,- Kč, jenž strávníkům slouží při výdeji jídla. Zpět jsou odkoupeny pouze čisté, nepoškozené a plně funkční čipy. Při ztrátě čipu si žák zakoupí nový čip do pěti dnů od ztráty původního.

Odhlášení obědů probíhá buď přes e-Stravu (odkaz na portál naleznete v rámci sekce "Školní jídelna" na našich stránkách) nebo na telefonním čísle, které je uvedeno u každotýdenního jídelníčku.

Podle Vyhlášky č. 107/2005 Sb, o školním stravování má žák nárok na stravu v době výuky ve škole. Ve dnech nemoci nebo ředitelského volna a prázdnin je nutno obědy odhlásit. První den neplánované absence žáka ve škole se podle Vyhlášky 107/2005 Sb. považuje za pobyt ve škole, ostatní dny nemá žák nárok na dotovanou stravu a je povinen odhlásit obědy, jinak musí doplatit režijní náklady ve výši 21,- Kč.

Neodhlášené obědy propadají a nelze zpětně nárokovat odhlášení.

Rozpis výdeje:

11:00 - 11:20 Výdej pokrmů do jídlonosičů

11:30 - 13:45 Výdej stravy žákům a zaměstnancům školy