Aktuálně

Zajímavosti

Mlsky pro ptáčky

(publikováno 04. 02. 2020)

V novém roce se malý EKOtým sešel, aby vyrobil dobrůtky pro ptáčky.

Po rušném úvodu jsme se rozdělili do tří skupin a šli jsme na to.

Jedna skupina připravovala ořechové skořápky (děkujeme prarodičům chlapců Kubalíkových za dodání extra velkých skořápek), na které pomocí tavící pistole lepila provázky. Druhá skupina připravila směs sádla a ptačího zobu a plnila jí připravené skořápky. Tak vzniklo krásné malé krmítko.

Třetí skupinka navázala provázky na šišky, ty obalila v medu a ptačím zobu a další pochoutka byla na světě.

Moc děkuji všem dětem z první, druhé a čtvrté třídy, které se dílen zúčastnily. Velké poděkování tentokrát patří třem odvážným deváťákům, kteří nám přišli pomoct a vzali si jednotlivé skupinky malých na starosti.

Připravené mlsky spolu s nasbíranými kaštany a suchým pečivem hned druhý den roznesly první, druhá a třetí třída do nedalekých krmelců. Na některých si pochutnají i ptáčci na naší školní zahradě.

Za malý EKOtým Blanka Barvíková


Tvoříme dále...

(publikováno 24. 11. 2019)

Dne 14. 11.  jsme se sešli s Malým ekotýmem a našimi kamarády na druhé dílně, a to šití potravinových pytlíků. Na dvě hodiny se druhá třída proměnila na manufakturní dílnu. Každý přispěl tím, co uměl. Děvčata z první třídy navlékala stužky, druháčci pomáhali stříhat a obracet, třeťáci stříhali a navlékali, děvčata zvládla i těžké špendlíkování. Sebík s Damiánem u své práce stihli ještě fotografovat. Přes všechno nasazení jsme nestihli vše, a tak se musíme sejít ještě jednou. Moc děkujeme paní Gřundělové za nápad, šití i shánění materiálu. Pomoc rodičů je pro nás důležitá. Přijďte nás podpořit a na Jarmarku si naše výrobky zakoupit. 

Za Malý ekotým Blanka Barvíková 


Náš malý ekotým je tvůrčí

(publikováno 05. 11. 2019)

V letošním školním roce si malý ekotým nachystal pro své spolužáky dílničky, do kterých se děti v průběhu roku mohou zapisovat a společně pak budou pracovat na různých úkolech, které jsme si pro tento rok stanovili. První dílna se uskutečnila ve čtvrtek 24. 10., kdy děti vyráběly broukovníky z květináčků. Krásně nabarvily nejen je, ale mnohdy i sebe, ale to snad nevadilo. Broukovníky zatím zdobí naši školní zahradu a věříme, že se do nich na zimu nastěhuje hmyz, který nám na jaře pomůže proti různým škůdcům. Následující listopadová dílna bude věnovaná šití potravinových pytlíků. 

Blanka Barvíková Přinášíme Vám rozhovor s naší kolegyní Monikou Olšákovou, pedagožkou a koordinátorkou Ekoškoly, jenž byl publikován v Týdeníku školství:
Janovice získaly titul Ekologická škola Moravskoslezského kraje (publikováno 26. října 2018)

Tato soutěž má podpořit, ocenit a zviditelnit ekologické aktivity škol v regionu. Do už 12. ročníku soutěže, kterou vyhlašuje Moravskoslezský kraj, se za školní rok 2017/2018 přihlásilo 51 škol. Z toho bylo 9 mateřských, 24 základních a 18 škol středních.

V kategorii základní školy titul získala Základní škola a Mateřská škola Janovice. "V Janovicích se děti společně s pedagogy věnují badatelské výuce, a to díky vlastní ekostezce a přírodní zahradě, na které mají umístěnu zásobárnu dešťové vody. Zajímavý byl také projekt školy s názvem Bublinková kampaň podporující výměnu čisticích prostředků za ekologické. Za tuto kampaň škola získala první místo na krajské Badatelské konferenci," řekla náměstkyně hejtmana kraje Jarmila Uvírová. 

Na předávání významné ceny, květin a poukázek v hodnotě Kč 35.000,- se dostavili zástupci školy Ivo Tošenovjan a Monika Olšáková, dále pak zástupce obce pan Svatopluk Běrský. Tuto cenu vnímáme především jako ohodnocení dosavadní práce žáků školy, jejich učitelů, rodičů, vedení školy a zástupců obce. Je pro nás nejen oceněním za dosavadní činy, ale také závazek do dalších let, abychom v započaté práci i nadále pokračovali. Velmi si tohoto ocenění vážíme.

Monika Olšáková, Ivo Tošenovjan


Vítězství Janovic v ENVOfilmu (publikováno 26. 10. 2018)

Ekologie není jen třídit odpad a starat se o školní zahradu, znamená to i tvořit materiály či práce, které budou oslovovat druhé. V loňském školním roce žáci deváté třídy vytvořili krátký film s názvem Spotřební kocovina.

Film se zabývá tématem udržitelné spotřeby a letmým zamyšlením, kolik věcí je nám třeba? Snímkem nechceme poučovat, chceme vést k zamyšlení, zda my sami někdy nepřispíváme k většímu plýtvání, větší produkci odpadů a vyčerpávání přírodních zdrojů na úkor své zábavy a vlastnímu pohodlí.

Ve čtvrtek 18. 10. 2018 proběhl v Českém Těšíně 3. ročník ENVOFILMU pod záštitou Krajského úřadu Moravskoslezského kraje. V kategorii základních škol soutěžilo 13 filmů. Naše škola byla vybrána do užšího finále mezi tři nejlepší snímky. Na slavnostním vyhodnocení v budově KaSS Střelnice v Českém Těšíně se pak uskutečnila přehlídka vybraných ukázek. Obsáhlá porota složená z předních odborníků a zástupců Moravskoslezského kraje pak vybrala nejlepší snímek. Můžeme jmenovat například Petra Kracika, divadelního režiséra a ředitele Těšínského divadla, dále pak RNDr. Jiřinu Kábrtovou, ředitelku Ostravského muzea či slavného portugalského režiséra Antonio Pedro Nobre.

Z rozhodnutí této komise se Základní škola a Mateřská škola Janovice stala vítězem v kategorii Nejlepší žákovský film /ZŠ/.

V Českém Těšíně prezentovali naši školu Ondřej Mohyla, Eliška Mohylová, Marek Špok - hlavní postavy snímku, v doprovodu s panem ředitelem a s koordinátorkou EVVO.

Velmi si vážíme úspěchu našich žáků. Film vznikal téměř půl roku. Jsme pyšní na toto významné ocenění a těšíme se na další spolupráci na projektech v rámci Moravskoslezského kraje.

Monika Olšáková


Druhá brigáda na školní zahradě (publikováno 22. 09. 2018)

I když nad Janovicemi bylo v sobotní zářijové ráno plno velkých černých mraků, sešli se učitelé, rodiče i žáci  v hojném počtu na další sobotní dobrovolné brigádě.

V plánu bylo tvarovat nové jezírko, upravit a zpevnit "válenu", pokračovat v dalších pracích na zahradě. Musíme ocenit, že to 22 dospělých a 23 žáků vzalo pěkně od podlahy.

Paní učitelka Blanka Barvíková a děti upravily okolí při vstupu do zahrady pod keři zlatého deště. Pan Mohelník a pan Jurtík bezvadně upravili válírnu pod borovicí. Milotovi vytvarovali budoucí skalku, která vznikla ze zeminy od jezírka. Jezírko připravili k dalšímu tvarování paní učitelka Markéta Kijonková s panem Konečným, s panem Kvasničkou a s panem Menšíkem. Kanál pro elektřinu k jezírku nachystal a vykopal pan Bína, pan Prokop a mladíci, kteří navštěvovali naši školu - Ondra Grzymek, Pavlik Bína. Zeminu pod rakytníky upravila paní Grzymková, paní Kubíčková s paní Andreou Žižkovou. Paní Prokopová s paní Žitníkovou a dalšími dětmi krásně plely záhonky v Babiččině zahradě. Paní Alenka Žilková svědomitě zasela semínka trávy na místech ovlivněných stavbou. Paní Kvasničková s dětmi bezvadně upravila okolí starého pařezu a živého plotu, kde velmi pomohla i paní Zrzavá. Těžkou práci uvnitř jezírka a tvorbu bahenní zóny bravurně zvládli pan Jaroslav Milota a pan Richard Menšík. Občerstvení po celou dobu zajišťovala naše bývalá žákyně Eliška Mohylová. Děti naší školy pomáhaly, kde se dalo - od bylinkové spirály, přes sběr kamenů v zahradě až po úpravu terénu.

Udělalo se velké množství práce, ve které budou žáci školy pokračovat v pracovních činnostech, v hodinách environmentální výchovy, v přírodovědě, prvouce a v dalších předmětech.

Těší nás, že je mnoho přátel naší školy, kteří nám svými činy pomáhají měnit zahradu na inspirativní místo k učení i k odpočinku. Zveme všechny, kdo chcete přispět k zvelebení okolí školy, abyste nás provázeli na dalších připravovaných akcích. Nejbližší bude 27. 09. a bude to oslava naší zahrady, kde budeme připravovat výrobky, chuťovky i náměty na práci na zahradě. Zahrada je totiž nejen pestrý ekosystém, ale je to také nejlepší interaktivní učebna, laboratoř či ateliér.

Děkujeme ještě jednou upřímně všem, které neodradilo počasí a našli si čas s námi tvořit místo, ve kterém nám je už teď hezky.

Ivo Tošenovjan, Monika Olšáková


Zahájení prací na výstavbě školního jezírka

Ačkoliv prostor pro výstavbu vodního ekosystému ještě zeje prázdnotou, již nyní započaly zahajovací práce na výstavbě přírodního jezírka na půdě nové školní zahrady. Na základě získané dotace Nadačního fondu Hyundai ve výši Kč 93 000,- se nyní domlouváme se zainteresovanými stranami na konkrétních krocích realizace našeho záměru.

Velkou pomocí byla schůzka s panem zahradním architektem Kantorem, který nám pomohl s nápadem nad tvarem a umístěním jezírka. Dále nám velmi pomáhá pan místostarosta Běrský, který na základě svých zkušeností z minulých obdobných projektů má přehled o zařízení a technice, které tento prvek vyžaduje.

Následné práce budou záviset na přátelích naší zahrady - tedy na učitelích, žácích a jejich rodičích. Při této příležitosti plánujeme v měsíci září dobrovolnou brigádu, kde rádi přivítáme zejména dospělé osoby, jež by nám mohly pomoci s realizací stavby a s dalšími potřebnými činnostmi souvisejícími se zahradou.

Věříme, že tento krok bude úspěšným vstupem do nového školního roku 2018/2019, kde se budeme společně snažit o další vylepšení našeho venkovního areálu školy.

Monika Olšáková


Odměna pro ekotým od společnosti IKEA

Koncem loňského roku jsme přihlásili náš projekt Živá voda pro školní zahradu do výzvy s názvem Měníme školu s IKEA. Pro náš záměr jsme obdrželi částku Kč 10 000,-, kterou jsme využili na "pitný režim" pro naši zahradu, neboli pro záchyt dešťové vody na pozemku školy pro novou školní Zahradu všech smyslů.

Tento projekt byl vybrán mezi tři nejlepší z postupujících deseti a oceněn dalšími finančními částkami. První odměna se týkala celého ekotýmu, který obdržel Kč 18 000,- na exkurzi spojenou se zajímavým zážitkem, nejlépe v podobě návštěvy nějaké Ekofarmy, a to společně s přespáním a environmentálním programem. Druhá částka byla poskytnuta v hodnotě 5 000,- a určena na nákup věcí u společnosti IKEA.

Vybrala jsem pro děti krajinu na rozmezí Vizovické vrchoviny a Bílých Karpat, které bylo doporučeno již ZŠ a MŠ Štramberk. Místo se nazývalo EnviCentrum Pro krajinu a bylo opravdovou oázou klidu, pohody a zajímavých environmentálních zážitků. Setkání se zúčastnilo 20 žáků 3. až 9. třídy. Na kraji krásné vesnice s názvem Vysoké Pole se nacházela malebná stylová usedlost, která zajišťovala dětem prostory k ubytování, výuce, ale i k pozorování přírody, poznání či k relaxaci.

První den děti zažily výuku týkající se hospodaření na statku, seznámení s místními hospodářskými zvířaty. Není divu, že si hned první den oblíbily místní koně, oslíky, kozy, ovečky, kočky, husy, krocany i holuby. Zvířata měli všichni doslova na dosah, a tak celé tři dny mohli chodit za nimi, hladit si je, fotit a pozorovat. Odpoledne si děti prošly křížovou cestu ke kapli Panny Marie Vysocké, kde na poli poslouchali vzácné skřivany. Od kaple pokračovaly Cestou zdraví mezi záhonky s bylinkami, kde poznávaly účinky léčivých rostlin. Na závěr si všichni mohli vyrobit léčivou mast z měsíčku lékařského.

Druhý den ekotým rekapituloval uplynulý rok, co se nám podařilo, co je třeba vylepšit a také jsme připravovali plány pro další období. Příjemným zpestřením dopoledního programu byla projížďka na koňském povozu po obci Vysoké Pole, kde děti měly možnost prohlédnout si místní malebnou krajinu. Odpoledne jsme navštívili pohanskou horu Klášťov opředenou četnými legendami. Den jsme zakončili táborákem a zábavou v podobě Ekoškola má talent, kde vystoupili zejména mladší žáci s písničkami, tancem či s recitací. Bouřka nás vyhnala do lůžka a my se chystali na třetí den.

Poslední den jsme zahájili v lese, kde jsme měli program zabývající se významem tohoto ekosystému, jak se zde chovat, jaká jsou pobytová znamení zvěře a na závěr jsme odlévali stopy medvěda a psa.

Jako učitel biologie vidím přínos tohoto pobytu v tom, že děti měly možnost učit se a pobývat v krásném přírodním prostředí plném zvířat a rostlin. Jako koordinátor environmentální výchovy vidím přínos v tom, že děti zažily život na farmě v souladu s přírodou, udržitelným rozvojem a ekologickým chováním člověka na zemědělské usedlosti. Jako člověk chci ocenit to, že děti nepotřebovaly televize, wi-fi, multiplexy, nákupní centra, ale k jejich spokojenosti postačily radostné zážitky, vzájemná komunikace a vřelý vztah k přírodě. A to je, myslím, ta nejlepší výuka pro život.

Mgr. Monika Olšáková


Významné ocenění pro ZŠ a MŠ Janovice na badatelské konferenci (24. 03. 2018)

Po pěti letech jsme přijali pozvání naší školy na badatelskou konferenci EVVO. Tuto zajímavou akci pořádá Střední průmyslová škola chemická akademika Heyrovského Ostrava za významné podpory Moravskoslezského kraje, KEV a ENVITALENT. Přihlásit se mohou školy, jež využívají badatelskou metodu pro pozorování a zkoumání látek, přírodnin ve svém okolí.

Naše škola se oné konference zúčastnila s Bublinkovou kampaní, jež probíhala v loňském školním roce. Jejím cílem bylo seznámit děti a celou veřejnost s ohleduplným udržováním pořádku, tedy úklidem pod hlavičkou ekologických značek a s výrobky přátelskými k lidem i k životnímu prostředí. Vybrat počáteční částku na zahájení výměny čisticích prostředků, najít na našem trhu firmu námi požadovanou a ověřenou kvalitou a navrhnout výměnu prostředků nejen ve škole byly nelehkými prvotními krůčky.

Pro uskutečnění těchto cílů jsme zvolili následující strategie:

  • Vytvořili jsme soupisku látek, které se nachází v běžných prostředcích na uklízení a které mohou mít vliv na přírodu i zdraví jedince.
  • Nabídli jsme alternativy ke kvalitnímu úklidu domácnosti.
  • Hledali informace, a to zejména na následujících internetových stránkách:

www.ekospotrebitel.cz, www.hraozemi.cz, www1.cenia.cz, www.zelenezpravy.cz.

  • Setkali se s panem ředitelem Ivo Tošenovjanem, s paní místostarostkou Gabrielou Milotovou a se zaměstnanci školy. Ekoškola byla přítomna na významných akcích obce/školy, jakými byly Hry bez hranic, dětský karneval či Den obce Janovice. Výsledkem se stala skutečnost, že po ročním úsilí došlo k výměně dosud užívaných čisticích prostředků za prostředky ekologické, a to jak v prostorách školy, školky, školní jídelny, tak i na obecním úřadě.

Tyto a mnoho dalších informací jsme představili pětičlenné porotě, která se skládala z odborníků Ostravské univerzity, Střední průmyslové školy Heyrovského a zástupců Moravskoslezského kraje na již výše zmíněné konferenci konané dne 20. března 2018. V konkurenci dalších deseti témat, jako byla například Stres rostlin, Mikroorganismy kolem nás či Plísně naše škola získala nádherné 1. místo. S tématem osazenstvo konference seznámila Sára Pastorková z 8.třídy, Dominik Kozel ze 7. třídy a Eva Bínová z 6. třídy.

K účasti na konferenci se naši žáci pečlivě připravovali již několik týdnů předem, za což jim náleží velký dík, stejně tak jako za reprezentaci naší kampaně ostatním, tedy i odborné veřejnosti. Onen pro nás zcela nečekaný úspěch je významným oceněním nejen pro výše zmiňované žáky, ale i pro celý ekotým školy, který se po celý rok snažil změnit zažité mechanismy školy a jejího okolí. Velké poděkování patří hlavně mamince našich žáků, paní Lence Bigasové, která byla iniciátorem této myšlenky.

Děti z konference odcházely s pocitem, že stojí za to být aktivní a že má smysl dělat věci, které mají hodnotu a význam nejen pro ně samé, nýbrž i pro jejich okolí.

Mgr. Monika Olšáková


Sdílení dobré praxe Ekoškoly v Janovicích (20. 10. 2017)

Přátelské setkání ředitelů a pedagogických pracovníků škol a školských zařízení mikroregionu Beskydy se uskutečnilo v úterý 17. 10. 2017 na Základní škole v Janovicích. Tématem celého setkání byla Ekoškola s cílem přenosu dobré praxe a sdílení zkušeností.

Na tuto akci se ekotým a celá škola chystala několik dní předem. Pro vzácnou návštěvu jsme připravili pozvánku z ručně vyráběného papíru, záložky do knih s logem školy, květinu z listů starých knih a návod, jak pracovat v Ekoškole v sedmi krocích.

Po přivítání panem ředitelem Ivem Tošenovjanem, jenž byl iniciátorem oné akce, proběhla prezentace naší práce, kterou provázela Monika Olšáková, Sára Pastorková z 8. třídy a Eliška Burdková z 9. třídy. Děvčata společně s koordinátorkou spolehlivě a srozumitelně představily kroky vedoucí k realizaci environmentálního programu ve škole. Následně celá skupina absolvovala prohlídku školy, kde se návštěvníci mohli podívat na plakáty a výstupy dětí z našich projektů a kampaní, mohli jsme také představit četnou prezentaci i výzdobu na poli prevence a čtenářské gramotnosti.

Na závěr jsme se pochlubili způsoby prezentování naší školy na veřejnosti. Představili jsme naše webové stránky, ukázky dobré praxe z naší školy na webu www.ekoskola.cz, dále pak projekt Badatelé.cz, v časopisu Kritická gramotnost či v periodiku Mikroregion. V posledním roce nám vyšlo mnoho zajímavých a podnětných článků, takže jsme měli příležitost ukázat, jak lze výsledky našeho snažení publikovat směrem k veřejnosti.

Jsme velmi rádi, že jsme mohli s kolegy z jiných škol sdílet naše radosti, konkrétní zkušenosti, navnadit je na práci v environmentálních programech a potěšit je malými dárečky z recyklovaných materiálů.

Říká se, že nejefektivnější učení je učení příkladem. Věříme, že si návštěvníci odnesli mnoho inspirace do svých škol a budou mluvit o Základní škole v Janovicích jako o škole s příjemnou atmosférou plnou krásných podnětů. Toto setkání sloužilo ke sdílení, vzdělání, výměně zkušeností a také k propagaci školy.

Děkujeme Městskému úřadu ve Frýdlantu nad Ostravicí, zejména paní Dagmar Košťalové
a Kateřině Podraské, za pomoc s organizací této smysluplné akce, která byla realizována za podpory v rámci projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Frýdlant nad Ostravicí, reg. č. projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000392.

Mgr. Monika Olšáková


Úklid obce Janovice (11. 10. 2017)

I příroda občas potřebuje pomoci s úklidem...

V pátek dne 29. září jsme se opětovně vydali do různých koutů naší obce, abychom očistili přírodu od případného odpadu, který se v ní (kvůli nám lidem) během léta nahromadil. Proč? Důvodů je hned několik. Tím stěžejním je především skutečnost, že jsme Ekoškolou, a tudíž chceme dostát svým závazkům vůči přírodě. Zároveň chceme žít v čistém prostředí. Díky příznivému počasí jsme mohli nejen odstranit vše, na co jsme narazili a co do krajiny nepatří, ale směli jsme navíc pozorovat i krásy zdejší flóry a fauny.


Setkání ekotýmu (25. 09. 2017)

První setkání ekotýmu ZŠ Janovice v novém školním roce proběhlo v pondělí 14. 09. 2017. Na několikahodinovou pracovní schůzku přišlo 19 dětí z třetí až deváté třídy. Na této schůzce nás navštívil pan ředitel, který dětem oznámil, že škola získala dotaci Kč 70 000,- z krajského úřadu Moravskoslezského kraje na projekt Zahrada všech smyslů. Dále nám oznámil, že naši školu navštíví skupina ředitelů mikroregionu Beskydy, aby načerpali zkušenosti z našeho působení v rámci mezinárodního programu Ekoškola. Na závěr pan ředitel popřál novému ekotýmu hodně sil a energie v novém školním roce a ujistil všechny jeho podporou.

V rámci dalšího programu jsme připravovali Plán environmentálního vzdělávání pro rok 2017/2018. V rámci toho jsme se domluvili na pokračování programu Tajný život města, Globe, Les ve škole. V letošním roce nás čeká nový projekt CITES, který bude u žáků rozvíjet badatelské, občanské a sociální dovednosti. Na konec září jsme naplánovali úklid obce Janovice, těšíme se na další spolupráci se ZŠ Lískovec a budeme opět sbírat starý papír, plasty a použité baterie.

Nový rok nám přináší mnoho nových příležitostí. O všem budeme informovat na webových stránkách školy nebo na facebooku Ekoškola Janovice.

Mgr. Monika Olšáková


Předkládáme Vám shrnutí další roční práce Ekoškoly, a to prostřednictvím následujícího videa:


Chráníme naši přírodu

Stali jsme se na jeden rok patrony Nového pralesa po Ještědem, a to v rámci projektu Les ve škole, škola v lese. Více se o daném projektu i o práci našich žáků 5. třídy pod vedením Mgr. Moniky Olšákové - jež získali "Certifikát lesní třídy", lze dočíst zde:


Z Janovic až do Senátu (24. 06. 2017)

Jsme malá škola, která si vybrala své priority na základě svých možností. Jednou z našich priorit je oblast environmentální výchovy a vzdělávání. V tomto oboru již pracujeme přes 10 let. Poprvé jsme se rozhodli naše úsilí zúročit v roce 2013, kdy jsme získali mezinárodní titul Ekoškola (Eco-Schools). V tomto školním roce 2016/2017 jsme již podruhé obhájili ono prestižní ocenění. Celý projekt není jen o tom, aby žáci nosili do školy papír a správně třídili odpad, ale je také o tom, aby žáci věděli, jak účinně šetřit vodou a energií, vnímali a vylepšovali prostředí jak uvnitř školy, tak i v jejím okolí, komunikovali s obcí a s veřejností o ekologickém chování a smýšlení.

Organizace OSN pro výchovu, vědu a kulturu říká: "Ekoškola pomáhá studentům stát se aktivními občany v jejich vlastní škole. Školám přináší zlepšené životní prostředí a finanční úspory. Co je však nejdůležitější, Ekoškola rozvíjí motivaci a schopnosti studentů měnit náš svět".

Jádrem našeho programu jsou samotní žáci, kteří jsou hýbateli změn. Nejužší spolupráce probíhá s dětmi z ekotýmu, které v tomto školním roce například usilovaly v tzv. Bublinkové kampani o výměnu chemických čisticích prostředků za ekologičtější a šetrnější pro životní prostředí. Svou soustavnou prací tak seznámily spolužáky a spoluobčany s možnostmi šetrnějšího úklidu. Na třech veřejných akcích jsme vybrali částku Kč 2 500,- a peníze věnovali na nové čističe pro školu. V dnešních dnech tak máme nové výrobky ve školní kuchyni, v mateřské škole i v základní škole. Žáci deváté třídy navíc minulý týden navštívili Obecní úřad v Janovicích, kde s paní místostarostkou diskutovali o možnosti výměny současných čističů za nové i na tomto místě.

A to je jedna z mnoha aktivit Ekoškoly. Dne 22. června 2017 zástupci janovické školy převzali v Senátu Parlamentu České republiky ocenění. Hlavní město navštívili zástupci ekotýmu Sára Pastorková, Eliška Burdková, Barbara Velčovská, koordinátorka EVVO Mgr. Monika Olšáková a ředitel školy Mgr. Ivo Tošenovjan. Naši výpravu doprovázela i paní místostarostka Ing. Mgr. Gabriela Milotová. Při vyhlášení v Rytířském sále byli přítomni náměstci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstva životního prostředí, dále zástupce OSN a všichni členové neziskové organizace Tereza. Velmi jsme byli poctěni také tím, že nás přišel pozdravit a osobně se zúčastnit slavnostního vyhlášení také pan senátor Ing. Zdeněk Nytra. Po obřadu jsme si všichni prohlédli budovu Valdštejnského paláce, Valdštejnské zahrady a zažili projížďku parníkem po Vltavě. Díky velké vzdálenosti Janovic od Prahy jsme jeli do hlavního města již o den dříve a navštívili museum Grévin, Pražský hrad a Křižíkovu světelnou fontánu na pražském výstavišti.

Ráda bych řekla, že program Ekoškola není jen o několika lidech, ale je o dlouhodobé spolupráci žáků, učitelů, rodičů. Ráda bych touto cestou poděkovala všem za spolupráci a součinnost v tomto školním roce. Veliké poděkování patří novému vedení školy za otevřenost, bezproblémovou komunikaci a velkou podporu v této oblasti výchovy a vzdělávání. Jsme hrdí, že naše škola je jedinou školou v Mikroregionu Frýdlantsko-Beskydy s tímto oceněním.

Mgr. Monika Olšáková


"Máme pro vás výbornou zprávu - OBHÁJILI JSTE TITUL PROGRAMU EKOŠKOLA."

Slova auditorek, která nás dnes (10. května 2017) velmi potěšila ve zprávě nám zaslané. Jsme velmi rádi, že se nám podařilo splnit náročná kritéria, opětovně obhájit výše zmíněný titul, a v dalších několika následujících letech tak i nadále vést naše děti i širší veřejnost k odpovědnosti za životní prostředí, dál vychovávat i vzdělávat v oblasti e k o l o g i e.


Jiní vidí odpad, my vidíme příležitost!

V rámci projektu Litter less škola vyhlásila soutěž v nejlepších pouzdrech, taškách a peněženkách z obalů. Do této aktivity se zapojily děti 4. - 9. ročníku. Na mezipatře školy probíhá výstavka těchto výrobků. Děkujeme paní učitelce Lúčanové, Vochalové a Ševčíkové, které vedly děti k vytváření originálních výrobků z tetrapaku, PET lahví, starých triček a krabic. Přijďte se podívat, co zajímavého děti zpracovaly. Výrobky budou vystaveny do konce května.

Mgr. Monika Olšáková


Druhá obhajoba mezinárodního titulu

Dne 26. 04. 2017 se konala druhá obhajoba mezinárodního titulu Ekoškola. Do naší školy přijely tři auditorky Hana Svobodová, Adéla Nováková, Mirka Langrová. Na základě podrobných kritérií jsme byli hodnoceni v mnoha oblastech Ekoškoly - například ekotým, ekokodex, témata voda, odpady, energie, prostředí. Auditorky vedly rozhovory s panem ředitelem, s koordinátorkou EVVO, ekotýmem (16 žáků), byly si prohlédnout školu a jednotlivé třídy.

Mgr. Monika Olšáková


Žáci ekotýmu na Wichterlově gymnáziu v Ostravě (27. 03. 2017)

Z důvodu účasti naší školy na mezinárodním projektu Tajný život města byli čtyři žáci naší školy na zahajovacím semináři v Ostravě Porubě. Semináře se zúčastnili Sára Pastorková a Filip Húdek ze sedmé třídy a Tereza Ďurčíková a Eliška Burdková z osmé třídy. Děti se zde naučily využívat aplikaci PlantNet pro mapování bylin a dřevin na území Janovic. Nabyté poznatky a zkušenosti budou jednotliví žáci předávat jak spolužákům ve třídě, tak i kamarádům v ekotýmu.

V příštím měsíci nás čeká mapování jednotlivých druhů rostlin, které si po trasách rozdělí všechny třídy naší školy. S tablety tak budou pracovat děti napříč prvním až devátým ročníkem, budou fotografovat jednotlivé exempláře a odesílat do centra zpracování do francouzské Guyány. Výsledkem bude celkový přehled, který se stane cenným zdrojem informací o biodiverzitě našeho území a v západní Evropě.

Na přelomu května a června pak budeme realizovat prezentaci získaných poznatků v podobě výstavy a ve formě poznávání vybraných druhů rostlin.

Mgr. Monika Olšáková


Tajný život města-obce (08. 03. 2017)

Na základě našich zkušeností v průzkumu rostlin a živočichů v rámci tématu Biodiverzita Janovic jsme se rozhodli pokračovat v onom tématu ve spolupráci se vzdělávacím centrem Tereza a VEOLIA. Nový česko - slovenský projekt má název Tajný život obce a jeho cílem je:

  • zmapování léčivých, chráněných rostlin v naší obci,
  • práce s mobilní aplikací, která rozeznává druhy rostlin podle fotografií,
  • přiblížit přírodovědné předměty žákům díky bádání.

Jde o inovativní mezinárodní projekt, který slovenským a českým školám - bez ohledu na jejich velikost či zaměření - umožní zmapovat biodiverzitu ve svém okolí pomocí mobilní aplikace PlantNET a zapojit žáky do badatelsky orientovaného vyučování. Vybráno do tohoto projektu bylo 50 českých a slovenských škol.

Díky tomuto projektu škola získá bezplatný kurz jak pro učitele, tak pro vybrané žáky zaměřený na badatelsky orientované vyučování, seznámení s mobilní aplikací PlantNet a získání odborných vědomostí v oblasti městské biodiverzity a její ochrany. Dále získáme zdarma 4 tablety s programem pro rozeznávání druhů rostlin.

PlantNet je obrazová aplikace pro identifikaci rostlin, vyvíjená vědci z francouzských výzkumných organizací (CIRAD, INRA, INRI a IRD), ze sítě Tela Botanica a za finanční podpory nadace Agropolis. Tato bezplatná aplikace pomáhá identifikovat druhy rostlin z fotografií na základě softwaru pro vizuální rozpoznání. Počet druhů a množství obrázků použitých aplikací se vyvíjí se zapojením uživatelů do projektu.

Aplikace neumožňuje identifikaci okrasných rostlin. Nejlepšího výsledku dosáhnete s fotkou, na které je pouze jeden rostlinný orgán (list, květ, plod nebo kůra...).

Když aplikace správně identifikuje rostlinný druh, můžete se zapojit do projektu sdílením svého pozorování. Odeslaná pozorování budou zkontrolována odborníky a v případě shody schválena a zařazena do databáze.

Na práci ve výuce se děti prvního a druhého stupně mohou těšit s příchodem prvních jarních květin. Následovat bude informační kampaň o zjištěných faktech a údajích, kde budeme prezentovat všechny zjištěné skutečnosti. Těšíme se na všechna naše zjištění.

Mgr. Monika Olšáková


Ekoškola na dětském karnevalu (24. 02. 2017)

Již od září se základní škola zabývá čisticími prostředky na naší škole. Jelikož si zakládáme na ekologickém provozu naší školy, rozhodli jsme se v blízké době přispět na výměnu současných úklidových prostředků za ty pro životní prostředí přijatelnější.

Klauni Alois Vemeno a Bedřich Pohádka byli tak laskaví, že nás nechali na jejich dětské show v Janovicích představit Bublinkovou kampaň. Byli jsme součástí jejich programu, kdy se děti mohly nechat zavřít do velkých bublin. O akci byl velký zájem, o čemž svědčí krásná finanční částka, jež byla vybrána na akci. Každý zájemce mohl přispět částkou 10,- Kč na náš projekt na podporu ekologičtějších čisticích prostředků pro školu. Žetonek si zakoupilo 84 dětí, a my jsme tak byli svědky bublinkové show, kde se nebáli postavit do mýdlového závoje malí předškoláci, dva sourozenci či kamarádi, děti i s rodiči a viděli jsme také přelévání bubliny z jednoho žáčka na druhého.

Máme radost, že se nám podařilo vybrat částku 840,- Kč. S částkou ze Dne bez hranic již máme k dispozici 1.684,- Kč. V tuto chvíli se již můžeme registrovat a zvažovat nákup prvních čističů. Naším kritériem pro výběr toho nejlepšího je podporovat českou firmu, která má dobrá doporučení a jež se honosí známkou kvality.

Děkuji dětem z ekotýmu za jejich přípravu, spolupráci a nasazení.

Mgr. Monika Olšáková


Setkání ZŠ Janovice a ZŠ Lískovec

Již potřetí se spolu setkaly ekotýmy ZŠ Janovice a ZŠ Lískovec. Každé setkání se zaměřuje na poznání druhého ekotýmu, na výměnu zkušeností a sdílení společných zážitků.

V letošním školním roce byly pozvány děti z Lískovce do Janovic, kde měly připraven pestrý program. Celý den jsme se vyskytovali v naší prostorné tělocvičně, kde jsme v šesti týmech pracovali na sedmi tématech Voda, Energie, Menu, Doprava, Odpady, Biodiverzita a Ekotým.

Na úvod našeho setkání jsme si navzájem vyměnili dárečky. Dostali jsme létající talíře, zatímco naši žáci vyrobili zápisník pro děti lískoveckého ekotýmu, kde jsme obal sešitu vytvořili bublinkovou technikou.

Co jsme celé dopoledne dělali? Začali jsme tématem Voda, jednotlivé týmy se zabývaly spotřebou vody a přemýšlely, kde v domácnosti je největší a kde nejmenší odběr. Následoval okruh Menu, v němž měly děti za úkol z letáků vyrobit plakátek, kde musel být připraven chutný, ale zdravý a vyvážený oběd. Následovala Energie, v níž si žáci zkusili zapojit s pomocí brambory, citronu či jablka jednoduchý elektrický obvod a poté se pobavit nad spotřebou energie v domácnosti. Po přestávce přišlo na řadu téma Odpady. Děti zde vtipně posouvaly nákladní autíčko, jemuž v cestě stály odpadky, a na vozidlo se nakládal pouze komunální odpad. Následovala Biodiverzita, kdy skupiny musely poznat, která zvířata se vyskytují v oblasti CHKO Beskydy a rozdělit je na obratlovce a bezobratlé. Předposledním okruhem byla Doprava, při níž se skupiny prováděly terénem s překážkami. Na samotný závěr bylo připraveno téma s názvem Ekotým. Zde děti obkreslily nejmenšího kamaráda a posléze na papír do hlavy vepsaly, na co člen ekotýmu myslí, do srdce uvedly, co má rád, do rukou, co nejraději dělá a do nohou, kam nejraději chodí.

Zjistili jsme, že naši žáci jsou velmi tvořiví, nápadití a dokážou srozumitelně prezentovat práci svou či celé skupiny. Oba naše ekotýmy při práci pozorovali páni ředitelé - z Lískovce pan Mgr. Libor Koval a z Janovic pan Mgr. Ivo Tošenovjan.

Děti hodnotily naše setkání jako poučné a zábavné, naši žáci byli pozváni do Lískovce, kde se sejdeme při našem dalším společném setkání. Jsme rádi, že máme v naší blízkosti školu, jež s námi ráda sdílí naše společné téma, a tím je ekologie.

Přikládáme odkaz na fotogalerii.

Mgr. Monika Olšáková


Sbírání zkušeností v Opavě

Ve čtvrtek 10. listopadu zástupkyně našeho ekotýmu, Sára Pastorková a Eliška Burdková, navštívily ZŠ Šrámkova v Opavě, a to s koordinátorkou EVVO Monikou Olšákovou. Společně jsme se přijely podělit o zkušenosti s mezinárodním programem Ekoškola, kterému se věnujeme již více než 10 let. Hostitelská škola byla velkou školou sídlištního typu, kde bylo od vchodu poznat, že jsou zaměřeni na environmentální tematiku. Vlídnou a nápaditou formou bylo všude zřejmé, že využívají ekologii ve výuce i ve volnočasových aktivitách, pozoruhodné bylo výtvarné zpracování mnoha témat s pomocí odpadového materiálu.

Náplní setkání se stalo sdílení zkušeností s ostatními školami. Nabídly jsme naše zážitky z projektu Mlha, kdy jsme spolupracovali s obcí, dále jsme se pochlubily novou Bublinkovou kampaní za výměnu současných čisticích prostředků za ekologičtější a povznesly jsme spoluprací se ZŠ Lískovec.

Dozvěděly jsme se o tom, jak lépe zpracovávat srovnávací ekologickou analýzu školy, jak se dělá "zelené úřadování", jak využít odpadový materiál ve výuce, o projektu Krokus, kterého se chceme příští rok účastnit, a o projektu Litter less na snížení odpadu ve škole.

Setkání se nám velice líbilo a uvědomily jsme si, že více hlav víc ví, a tak je velmi důležité občas vyjet za hranice naší školy a konzultovat vlastní práci. Pro vylepšení plánu činností na tento školní rok a letošní druhou obhajobu to byla velmi přínosná akce.

Mgr. Monika Olšáková


Green life

Ve čtvrtek 13. 10. 2016 se ve večerních hodinách konala beseda pana Milana Jeglíka doprovázená filmem Planeta zvířat v ohrožení. Sami žáci ekotýmu Janovice byli impulzem k výpravě na tuto přednášku. Hlavní organizátorkou byla Sára Pastorková ze sedmé třídy, která s organizací Green life již dlouhodobě komunikuje. Tato společnost pracuje na Sumatře a vůbec v celé Indonésii, aby pomohla zachránit ekosystém místního pralesa i život tamním vzácným živočichům, jako jsou například tygři sumaterští a orangutáni sumaterští. Společenský večer se týkal besedy o naší krásné planetě, přírodě, zvířatech, ale i o nás lidech. Této akce se zúčastnila kromě Sáry také Tereza Ďurčíková a Eliška Burdková z 8. třídy, Eva Bínová ze 4. třídy a náš bývalý žák Pavel Bína.

Na této přednášce jsme se dozvěděli velké množství zajímavých informací a také o výchovně vzdělávacím projektu NEZP (což je zkratka pro nejbohatší ekosystémy planety Země). Podporou těchto projektů pak dochází k záchraně divokých zvířat a pralesa na indonéském ostrově Sumatra.

Setkání trvalo dvě a půl hodiny a bylo pro nás všechny poučné a zajímavé.

Mgr. Monika Olšáková, koordinátor EVVO