Zaměstnanci

Vedení školy

Mgr. Ivo Tošenovjan

ředitel školy, zaměření na výuku Z, Tv

Mgr. Andrea Žižková

zástupce ředitele, zaměření na výuku Vo, Tv, Rj

Oblast výchovná, preventivní a poradenská

Mgr. Andrea Žižková

výchovný poradce

Mgr. Lukáš Michael Pitřík

metodik prevence rizikových forem chování

Mgr. Lucie Kubíčková

školní psycholog

Pedagogičtí pracovníci

 • Mgr. Blanka Barvíková - třídní pedagog - 1. třída, aprobace I. stupeň
 • Mgr. Lenka Ševčíková -  třídní pedagog - 2. třída, aprobace I. stupeň
 • Mgr. Lenka Hodurová - třídní pedagog - 3. třída, aprobace I. stupeň
 • Mgr. Taťána Němcová - třídní pedagog - 4. třída, aprobace I. stupeň 
 • Mgr. Martina Kojecká - třídní pedagog - 5. třída, zaměření na výuku M, IVT
 • Mgr. Markéta Lúčanová - třídní pedagog - 6. třída, zaměření na výuku Čj, Hv, Vv, Pč
 • Mgr. Drahomíra Žižková - třídní pedagog - 7. třída, zaměření na výuku M, F, Vv, Rv
 • Mgr. Monika Olšáková - třídní pedagog - 8. třída, zaměření na výuku Ch, Př, Aj, EnV, Pč
 • Mgr. Lukáš Michael Pitřík - třídní pedagog - 9. třída, zaměření na výuku Čj, D, Z, Vo
 • Mgr. Markéta Kijonková - pedagog, zaměření na výuku Aj, Nj
 • Mgr. Zuzana Ručková - pedagog, zaměření na výuku Z, Fg, Vv, Pč
 • Eva Mazalová - školní asistent/ka
 • Hana Kimlová vychovatelka ŠD
 • Alena Žilková vychovatelka ŠD

Oblast koordinační

Mgr. Monika Olšáková - koordinátor Ekoškoly

Mgr. Markéta Kijonková, Mgr. Markéta Lúčanová - koordinátoři Žákovské rady

Mgr. Martina Kojecká - koordinátor ICT

Mgr. Andrea Žižková - koordinátor Školního vzdělávacího programu (ŠVP)

Hana Kimlová - koordinátor v oblasti Inkluze

Správní zaměstnanci

Jana Nezhodová ekonom, účetní

Zuzana Gurecká vedoucí školní jídelny

Jiří Malek školník

Martina Hrubá uklízečka

Renata Bednárková uklízečka 

Bronislava Hermanová kuchařka

Milada Winklerová kuchařka

Správa školního webu

Mgr. Lukáš Michael Pitřík