Zaměstnanci

Školní rok 2023/2024

Vedení školy

Mgr. Ivo Tošenovjan

ředitel školy, zaměření na výuku Tv

Mgr. Andrea Žižková

zástupce ředitele, zaměření na výuku Tv, Rj, Vo

Mgr. Lukáš Michael Pitřík

zástupce ředitele pro školní prevenci

Činnost poradenská, výchovná a preventivní

Mgr. Andrea Žižková, kariérní poradce (výchovný poradce)

Mgr. Lukáš Michael Pitřík, metodik prevence rizikových forem chování

Pedagogičtí pracovníci 

 • Mgr. Pavlína Cielecká - třídní pedagog - 1. A, aprobace I. stupeˇň
 • Mgr. Nikola Literáková - třídní pedagog - 1. B, aprobace I. stupeň
 • Mgr. Blanka Barvíková - třídní pedagog - 2. třída, aprobace I. stupeň
 • Mgr. Lenka Ševčíková - třídní pedagog - 3. A, aprobace I. stupeň
 • Mgr. Božena Minichová - třídní pedagog - 3. B, aprobace I. stupeň 
 • Mgr. Taťána Němcová - třídní pedagog - 4. třída, aprobace I. stupeň
 • Mgr. Markéta Lúčanová - třídní pedagog - 5. třída, zaměření na výuku Čj, Hv, Vv
 • Mgr. Zuzana Ručková - třídní pedagog - 6. třída, zaměření na výuku Čj, Z, Př, Env, Vl, Aj
 • Mgr. Drahomíra Žižková - třídní pedagog - 7. třída, zaměření na výuku M, F, Pč, Fg, Inf, Vv
 • Mgr. Lukáš Michael Pitřík - třídní pedagog - 8. třída, zaměření na výuku Čj, D, Z, Př, Vo, Pč
 • Mgr. Markéta Kijonková - třídní pedagog - 9. třída, zaměření na výuku Aj, Nj, Rv, Pč
 • Mgr. Martina Kojecká - pedagog, zaměření na výuku M, Inf
 • Mgr. Lukáš Dvořák - pedagog, zaměření na výuku Ch, AjK
 • Evelína Sigmundová - školní asistentka, zaměření na výuku Tv, Vv, Inf
 • Anna Pavlisková - asistent pedagoga
 • Hana Kimlová - vedoucí vychovatelka ŠD
 • Alena Žilková - vychovatelka ŠD
 • Bc. Dagmar Krhutová - vychovatelka ŠD
 • Alena Rašková - vychovatelka ŠD

Oblast koordinační

Mgr. Markéta Kijonková, Mgr. Blanka Barvíková - koordinátoři Ekoškoly

Mgr. Markéta Lúčanová - koordinátor Žákovské rady

Mgr. Martina Kojecká - koordinátor ICT

Mgr. Andrea Žižková - koordinátor Školního vzdělávacího programu (ŠVP)

Hana Kimlová - koordinátor v oblasti Inkluze

Správní zaměstnanci

Jana Nezhodová ekonom, účetní

Zuzana Gurecká vedoucí školní jídelny

Petra Mohelníková vedoucí kuchařka

Iva Kociánová kuchařka

Jana Kulihová kuchařka

Renata Bednárková uklízečka 

Renáta Branžovská uklízečka

Josef Šimek školník


Správa školního webu

Mgr. Lukáš Michael Pitřík