Zaměstnanci

Školní rok 2022/2023

Vedení školy

Mgr. Ivo Tošenovjan

ředitel školy, zaměření na výuku Tv

Mgr. Andrea Žižková

zástupce ředitele, zaměření na výuku Tv, Rj, Vo

Činnost poradenská, výchovná a preventivní

Mgr. Andrea Žižková, kariérní poradce (výchovný poradce)

Mgr. Lukáš Michael Pitřík, metodik prevence rizikových forem chování

Pedagogičtí pracovníci 

 • Mgr. Blanka Barvíková - třídní pedagog - 1. třída, aprobace I. stupeň
 • Mgr. Lenka Ševčíková - třídní pedagog - 2. A, aprobace I. stupeň
 • Mgr. Božena Minichová - třídní pedagog - 2. B, aprobace I. stupeň 
 • Mgr. Lenka Hodurová - třídní pedagog - 3. třída, aprobace I. stupeň
 • Mgr. Taťána Němcová -  třídní pedagog - 4. třída, aprobace I. stupeň
 • Mgr. Zuzana Ručková - třídní pedagog - 5. třída, zaměření na výuku Z, Př, Vl, Vv, Env
 • Mgr. Drahomíra Žižková - třídní pedagog - 6. třída, zaměření na výuku M, F, Pč, Fg, Inf, Vv, Rv
 • Mgr. Lukáš Michael Pitřík - třídní pedagog - 7. třída, zaměření na výuku Čj, D, Vo, Pč, Vv
 • Mgr. Markéta Kijonková - třídní pedagog - 8. třída, zaměření na výuku Aj, Nj
 • Mgr. Martina Kojecká - třídní pedagog - 9. třída, zaměření na výuku M, INF, Vv
 • Mgr. Markéta Lúčanová -  pedagog, zaměření na výuku Čj, Hv, Vv
 • Mgr. Lukáš Dvořák - pedagog, zaměření na výuku Ch, AjK
 • Ing. Lenka Menšíková - pedagog, zaměření na výuku Př
 • Eva Sigmundová - školní asistent/ka
 • Hana Kimlová - vedoucí vychovatelka ŠD
 • Alena Žilková - vychovatelka ŠD
 • Bc. Dagmar Krhutová - vychovatelka ŠD

Oblast koordinační

Mgr. Markéta Kijonková, Mgr. Blanka Barvíková - koordinátoři Ekoškoly

Mgr. Markéta Lúčanová - koordinátor Žákovské rady

Mgr. Martina Kojecká - koordinátor ICT

Mgr. Andrea Žižková - koordinátor Školního vzdělávacího programu (ŠVP)

Hana Kimlová - koordinátor v oblasti Inkluze

Správní zaměstnanci

Jana Nezhodová ekonom, účetní

Zuzana Gurecká vedoucí školní jídelny

Martina Hrubá uklízečka 

Renata Bednárková uklízečka 

Milada Winklerová kuchařka 

Petra Mohelníková kuchařka


Správa školního webu

Mgr. Lukáš Michael Pitřík