Volnočasové aktivity
2019/2020

Zájmové kroužky na naší škole

I tento školní rok jsme se snažili zajistit a nabídnout žákům pestrou škálu kroužků sportovního, rukodělného, uměleckého či jiného zaměření. Díky pestrosti se mohli do kroužků přihlásit již žáci od 1. třídy až po třídu 9.

Z celkové nabídky 14 kroužků se pro aktuální pololetí otevřely tyto:

Florbal

vedoucí kroužku I. Lorencová, určeno pro všechny žáky;

termín: pátek 

 1. skupina (mladší žáci) od 13:35 - 14:35, 

2. skupina (starší žáci) od 14:35 - 15:35.


Barevný minivolejbal

vedoucí kroužků T. Němcová a J. Tomis;

termíny: pondělí a středa 

pro mladší žáky (1. + 2. třída) od 12:40 - 13:40,

 úterý a čtvrtek 

pro starší žáky (3. + 4. třída) od 12:40 - 13:40.Volejbal

určen pro pokročilejší hráče 

vedoucí kroužku M. Chrobák;

termíny:

úterý 13:45 - 15:15, 

 čtvrtek 15:30 - 17:00.


Badminton

vedoucí kroužku B. Kozlová;

 určeno pro žáky od 5. třídy

termín: úterý 16:00 - 17:00.


Keramika

vedoucí kroužku L. Hodurová;

 určeno pro žáky 2. - 5. třídy

termín: středa 13:00 - 14:00.


Hra na klavír

vedoucí kroužku M. Lúčanová a L. Ševčíková;

 individuální rozvrh


Folklorní soubor Ondrášek

 vedoucí kroužku N. Ivánková, H. Kimlová a T. Němcová, G. Milotová

termíny:

mladší žáci středa 15:00 - 16:00, 

starší žáci pondělí 16:00 - 17:30.


Myslivecký kroužek

určen pro děti I. stupně

 vedoucí kroužku K. Borová;

termín: čtvrtek 14:15 - 15:30.


Výzkum trhu

určen pro děti 6. - 9. třídy

vedoucí kroužku L. Menšíková;

termín: úterý 13:45 - 15:15.


Ostatní kroužky se v 1. pololetí kvůli malému množství přihlášených žáků neotevřely.

 Možná bude větší zájem v 2. pololetí a nabídnutý kroužek si najde své příznivce. 

K nabídnutí jsou dále tyto kroužky:

Tvoření z přírodních materiálů, vedoucí kroužku Lucie Kubíčková, určeno pro žáky 1. - 4. třídy, termín úterý 13:00 - 14:00 - minimální počet přihlášených dětí k otevření kroužku je 8.

Arte-terapeutická setkávání, vedoucí kroužku Lucie Kubíčková, určeno pro žáky 5. - 9. třídy, termín úterý 14:00 - 15:00.

Tvoření jehličkou a nití, vedoucí kroužku Monika Havelková, určeno pro žáky 2. - 9. třídy, termín pátek co 14 dní, minimální počet dětí 7.

Věda nás baví, určeno pro žáky I. Stupně, termín pátek, minimální počet žáků 6.

Turistický kroužek, vedoucí kroužku Drahomíra Žižková, určeno pro žáky od 2. třídy, termín pondělí co 14 dní od 14 hod, minimální počet dětí 8.

Markéta Lúčanová, koordinátor zájmových kroužků na ZŠ Janovice