Zázemí školy
aneb Čím jsme prošli

Třídy základní školy jsou umístěny v objektu, který byl vybudován v roce 1955. Tato skutečnost si v minulosti vyžádala již několik oprav a rekonstrukcí. Jedna z posledních proběhla na jaře roku 2010 a týkala se kompletních oprav toalet ve staré budově. Janovická škola tak získala velice vkusné sociální zařízení, které vyhovuje náročným požadavkům hygienických a bezpečnostních předpisů.


Další částí školy je přístavba z roku 1991 a také vlastní tělocvična. Školní rok 2009/2010 byl rovněž prvním rokem provozu nově zrekonstruované školní kuchyně - její okolí dosáhlo v tomto kalendářním roce 2017 důstojněšího vzhledu.

Modernizace školy probíhá průběžně. V tomto kalendářním roce (2017) došlo k rekonstrukci dalšího sociálního zařízení, tentokrát v přízemí a v prvním patře nové budovy.

Jelikož se na budově školy již podepsal "zub času", prochází i nadále průběžnými částečnými rekonstrukcemi. V současné době vyčkávají  na svou rekonstrukci učebna  výpočetní techniky, fyzikálně-chemická učebna a učitelská šatna, která je zázemím pro pedagogy. 


Před zhruba čtyřmi lety byly v tělocvičně položeny nové parkety, došlo k rekonstrukci topných těles a k nákupu nového sportovního vybavení.

V roce 2018 prošly školní budovy rozsáhlou vnější rekonstrukcí - výměna oken, zateplení budov a nová fásada.  Ve stejném roce proběhla modernizace učebny informatiky.

Aktuálně je připravován projekt na rekonstrukci a modernizaci fyzikálně-chemické laboratoře.