Zázemí školy

aneb Čím jsme prošli

Janovická škola má novou laboratoř přírodních věd 

(publikováno 23. 10. 2019)

Tak jsme se konečně dočkali další nové učebny. A to zcela nové laboratoře přírodních věd, která je další novou učebnou po jazykově-počítačové učebně. Technický stav laboratoře přírodních věd trápil pedagogy i žáky dlouhá léta a jsme rádi, že se nám podařilo vylepšit vybavenost naší školy.

Celková rekonstrukce, včetně materiálně-technického vybavení učebny, proběhla během letošních prázdnin a stála téměř 2,5 mil. korun. Tyto prostředky byly získány v rámci 7. výzvy MAS Frýdlantsko-Beskydy -IROP-školy a spolufinancováním obcí Janovice. Děkujeme touto cestou vedení MAS a obci Janovice za podporu a pomoc při realizaci projektu, včetně náročné administrace.

Žáci se mohou těšit na nové poznatky z oblasti přírodních věd a jejich propojení s nejmodernější technikou. Za všechny uvádíme příklad nových mikroskopů, které jsou propojeny s počítačem a žáci vše sledují na monitoru a zároveň si hned můžou tvořit nebo potvrdit své hypotézy. Dále soupravy pro chemické, fyzikální či geologické pokusy a bádání.

Přejeme učitelům a žákům nová dobrodružství a poznání ze světa přírody.

Ivo Tošenovjan - ředitel školy


Charakteristika zázemí školy

Třídy základní školy jsou umístěny v objektu, který byl vybudován v roce 1955. Tato skutečnost si v minulosti vyžádala již několik oprav a rekonstrukcí. Jedna z posledních proběhla na jaře roku 2010 a týkala se kompletních oprav toalet ve staré budově. Janovická škola tak získala velice vkusné sociální zařízení, které vyhovuje náročným požadavkům hygienických a bezpečnostních předpisů.


Další částí školy je přístavba z roku 1991 a také vlastní tělocvična. Školní rok 2009/2010 byl rovněž prvním rokem provozu nově zrekonstruované školní kuchyně - její prostředí dosáhlo v kalendářním roce 2017 důstojnějšího vzhledu.

Modernizace školy probíhá průběžně. V kalendářním roce 2017 došlo k rekonstrukci dalšího sociálního zařízení, tentokrát v přízemí a v prvním patře nové budovy.

Jelikož se na budově školy již podepsal "zub času", prochází i nadále průběžnými částečnými rekonstrukcemi. 


Před zhruba čtyřmi lety byly v tělocvičně položeny nové parkety, došlo k rekonstrukci topných těles a k nákupu nového sportovního vybavení.

V roce 2018 prošly školní budovy rozsáhlou vnější rekonstrukcí - výměna oken, zateplení budov a nová fásada.  Ve stejném roce proběhla modernizace učebny informatiky a roku 2019 jsme se dočkali rozsáhlé rekonstrukce a modernizace fyzikálně-chemické laboratoře.

Důstojné zázemí představují rovněž jednotlivé postupně zmodernizované kabinety pro pedagogy a průběžné vybavování jednotlivých učeben informačními technologiemi či dobře vybavená cvičná kuchyňka.