Naše úspěchy
aneb Nebojíme se postavit výzvám

Global Teacher Prize

Mgr. Monika Olšáková 

získala 2. místo 

v prestižní mezinárodní soutěži 

Global Teacher Prize Czech Republic. 

Více se lze o této soutěži pedagogů dočíst zde: Naše (ne)malé úspěchy

Jedno známé rčení praví "Kdo nic nedělá, nic nezkazí." My se však práce nebojíme, a tak činíme. Neúnavně a soustavně vychováváme a vzděláváme naše žáky v oblasti širokého spektra společenských sfér. A naše dlouhodobé úsilí přináší svá ovoce. Nechlubíme se. Jen se domníváme, že se za výsledky své práce nemusíme stydět a také věříme, že je dobré občas pochválit sebe sama. Daří se nám dosahovat skvělých a nemalých úspěchů. Sport, historie, ekologie, oblast preventivní a mnoho dalších. Okresní, krajská, republiková i mezinárodní úroveň. Jsme rádi za každé ocenění, neboť je pro nás odměnou za společnou práci s dětmi, je pro nás potěšením a zároveň zvyšuje prestiž naší školy. Rovněž nás utvrzuje v tom, že svou profesi děláme dobře. I nadále zůstává naším hlavním posláním předávání podstatných vědomostí a zkušeností o životě na Zemi dalším generacím, a to včetně péče o životní prostředí a povědomí lidské historie.

V nedávné době jsme se zaradovali z 1. místa v rámci soutěže Envofilm a v rámci soutěže Ekoškola MSK školního roku 2017/2018. O obou jsme již psali a články naleznete v našem blogu. Nyní si Vám dovolujeme předložit odkaz na reportáž televize Polar, jež shrnuje stěžejní postřehy: 


Vím, co se stalo: Pocta Dagmar Lieblové. Název jednoho ze dvou mezinárodních projektů, do nichž jsme se zapojili. Předkládáme druhý odkaz. Tentokrát na reportáž zachycující naši spolupráci se Židovským muzeem v Praze, kdy jsme se jako škola zapojili do dvou dlouhodobějších mezinárodních projektů na téma Holocaust. Jejich vyvrcholením se stalo další společné setkání s pamětníky, vernisáž a převzetí ocenění za krásné druhé místo pro naši školu v rámci výtvarné soutěže na výše uvedené téma, jež byla součástí daných projektů. V reportáži je možné zhlédnout práce našich žáků i je samotné. O výše uvedených projektech jsme již také psali a jsou k nalezení pod kolonkou Školní projekty - Projekty ve spolupráci se Židovským muzeem Praha. Do Prahy jsme se vydali v září, a to opět se žáky 9. ročníku. Reportáž se stala součástí pořadu České televize nazvaném "Sousedé" a v daném díle ji naleznete od 18. minuty a 23. vteřiny: