Naše úspěchy

aneb Nebojíme se postavit výzvám

"Jsme malou školou s velkými úspěchy."

Nebojíme se nových výzev, příležitostí a cest. Dosahujeme krásných úspěchů v oblasti sportovních i vědomostních soutěží. Již dvakrát jsme úspěšně obhájili titul "Ekoškola" a oblast environmentální výchovy neustále rozšiřujeme a zlepšujeme.  Jsme nositeli významného ocenění Moravskoslezského kraje v rámci prevence rizikových forem chování a oceněna byla rovněž dlouholetá práce naší Žákovské rady. Vstupujeme do celé řady projektů na místní, republikové či mezinárodní úrovni s různorodým zaměřením - životní prostředí, historie, geografie, matematika, fyzika apod. - a dosahujeme v nich krásných výsledků. Tvoříme a realizujeme řadu vlastních projektů, projektových dnů. Spolupracujeme s celou řadou organizací a i tato spolupráce nás posouvá vpřed. Jsme tvořivý tým, který se nebojí osobního růstu a rozvoje. 


Fotbalový úspěch janovické školy

V pátek 3. května 2024 se na fotbalovém stadionu 1. BFK Frýdlant n. O. konalo okrskové kolo Mc Donald´s Cupu 4. - 5. tříd v minikopané. Náš tým po postupu ze základní skupiny v semifinále porazil 3:0 silný tým z Čeladné a ve finále dokázal porazit favorita celého turnaje ZŠ TGM Frýdlant n. O.

Finále bylo velice dramatické, když po základní hrací době skončilo remízou 1:1 a náš tým navíc dohrával bez vyloučeného hráče. V penaltovém rozstřelu se naši hráči nemýlili a soupeř naopak dvakrát penaltu neproměnil, a mohla tak propuknout obrovská janovická radost z vítězství.

Úspěšný, bojovný a kolektivní tým byl sestaven z těchto fotbalistů: Holiš David, Roháček Sebastián, Nevedel Vojtěch a Kurpil Michael z 4. třídy, Lex David, Bartoš Sebastien, Matějka Lukáš, Durczok David z 5. třídy. Dále nastoupila i Anežka Stařičná z 5. třídy, která v obraně podala velmi zodpovědný výkon a útočníci si proti ní "neškrtli" a Šimon Lex z 3. třídy, kdy měl povolen start ve starší kategorii.

Stejný tým, bez nemocného Davida Durczoka, pak hned v pondělí vycestoval do Frýdku-Místku na Stadion Stovky, kde se konalo okresní kolo. Zde jsme s konečnou bilancí 2 vítězství, 1 remízy a 3 porážek obsadili pěkné 5. místo.

Všem chlapcům a rovněž Anežce děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy i obce a přejeme mnoho dalších, nejen fotbalových, úspěchů.

Ivo Tošenovjan


Janovické úspěchy v českém jazyce a matematice

Velkého úspěchu dosáhli naši žáci v tomto školním roce v olympiádách v českém jazyce a matematice, které se konaly v březnu a dubnu.

V olympiádě z českého jazyka Andrea Pospíšilová z 9. třídy vyhrála okresní kolo a v krajském kole se umístila na skvělém 3. místě. Soutěž měla dva okruhy – gramatiku a sloh. Především ve slohu Andrea excelovala a nyní čekáme, zda postoupí do červnového celostátního kola, které potrvá formou kempu celý týden.

V matematické olympiádě jsme dosáhli v kategorii 6. tříd rovněž skvělého výsledku, když zvítězil Pavel Jurtík a 2. místo obsadil Šimon Zeman. Bohužel, tato soutěž nemá další postupová kola.

Všem třem žákům gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy i Janovic a přejeme jim další studijní i osobní úspěchy.

Ivo Tošenovjan


Nádherný výsledek naší žákyně

Ve čtvrtek 01. února proběhlo na Gymnáziu ve Frýdlantě nad Ostravicí okresní kolo 50. ročníku Olympiády v českém jazyce, kterou pořádá Středisko volného času Klíč Frýdek-Místek. Do okresního kola se dostane žák, jenž dosáhl nejvyššího hodnocení ve školním kole.

A tak se ve čtvrtek sešlo 40 žáků z okolních škol, kteří poměřili své znalosti a pisatelské dovednosti z českého jazyka. S velkou hrdostí Vám dáváme na vědomí, že na 1. místě se umístila naše žákyně ANDREA POSPÍŠILOVÁ z 9. třídy, a postoupila tak do krajského kola OČJ, které proběhne 21. března 2024 v Ostravě.

Určitě jí všichni budeme držet palce, ale už teď jsme na ni velmi pyšní.

učitelé z Janovic"Světové dějiny lidstva" spatřily světlo světa

V letošním kalendářním roce (2021) byla dokončena několikaletá tvorba třídílné mezinárodní učebnice s názvem "Světové dějiny lidstva" zaměřené na geografii a historii i cíle udržitelného rozvoje s globálními tématy. Učebnice podporuje mezipředmětové vazby a mohou ji kromě vyučujících dějepisu využít i vyučující dalších předmětů - zeměpisu, občanské výchovy, jazyků, biologie, chemie a dalších. Publikace byla utvořena pro 12 evropských států v rámci mezinárodního projektu, v České republice pod záštitou vzdělávací organizace Arpok Olomouc. Děkujeme Arpoku za přizvání ke spolupráci a velkou zkušenost. Jsme velice rádi, že jsme se jako škola na tvorbě této rozmanité vzdělávací publikace mohli spolupodílet, a přispět tak k rozvoji vzdělávání nejen u nás, ale i v dalších evropských zemích. 

Global Teacher Prize

Mgr. Monika Chrobáková 

získala 2. místo 

v prestižní mezinárodní soutěži 

Global Teacher Prize Czech Republic. 

Více se lze o této soutěži pedagogů dočíst zde: Naše (ne)malé úspěchy

Jedno známé rčení praví "Kdo nic nedělá, nic nezkazí." My se však práce nebojíme, a tak činíme. Neúnavně a soustavně vychováváme a vzděláváme naše žáky v oblasti širokého spektra společenských sfér. A naše dlouhodobé úsilí přináší svá ovoce. Nechlubíme se. Jen se domníváme, že se za výsledky své práce nemusíme stydět a také věříme, že je dobré občas pochválit sebe sama. Daří se nám dosahovat skvělých a nemalých úspěchů. Sport, historie, ekologie, oblast preventivní a mnoho dalších. Okresní, krajská, republiková i mezinárodní úroveň. Jsme rádi za každé ocenění, neboť je pro nás odměnou za společnou práci s dětmi, je pro nás potěšením a zároveň zvyšuje prestiž naší školy. Rovněž nás utvrzuje v tom, že svou profesi děláme dobře. I nadále zůstává naším hlavním posláním předávání podstatných vědomostí a zkušeností o životě na Zemi dalším generacím, a to včetně péče o životní prostředí a povědomí lidské historie.

V nedávné době jsme se zaradovali z 1. místa v rámci soutěže Envofilm a v rámci soutěže Ekoškola MSK školního roku 2017/2018. O obou jsme již psali a články naleznete v našem blogu. Nyní si Vám dovolujeme předložit odkaz na reportáž televize Polar, jež shrnuje stěžejní postřehy: 


Vím, co se stalo: Pocta Dagmar Lieblové. Název jednoho ze dvou mezinárodních projektů, do nichž jsme se zapojili. Předkládáme druhý odkaz. Tentokrát na reportáž zachycující naši spolupráci se Židovským muzeem v Praze, kdy jsme se jako škola zapojili do dvou dlouhodobějších mezinárodních projektů na téma Holocaust. Jejich vyvrcholením se stalo další společné setkání s pamětníky, vernisáž a převzetí ocenění za krásné druhé místo pro naši školu v rámci výtvarné soutěže na výše uvedené téma, jež byla součástí daných projektů. V reportáži je možné zhlédnout práce našich žáků i je samotné. O výše uvedených projektech jsme již také psali a jsou k nalezení pod kolonkou Školní projekty - Projekty ve spolupráci se Židovským muzeem Praha. Do Prahy jsme se vydali v září, a to opět se žáky 9. ročníku. Reportáž se stala součástí pořadu České televize nazvaném "Sousedé" a v daném díle ji naleznete od 18. minuty a 23. vteřiny: