Naše úspěchy

aneb Nebojíme se postavit výzvám

"Jsme malou školou s velkými úspěchy."

Nebojíme se nových výzev, příležitostí a cest. Dosahujeme krásných úspěchů v oblasti sportovních i vědomostních soutěží. Již dvakrát jsme úspěšně obhájili titul "Ekoškola" a oblast environmentální výchovy neustále rozšiřujeme a zlepšujeme.  Jsme nositeli významného ocenění Moravskoslezského kraje v rámci prevence rizikových forem chování a oceněna byla rovněž dlouholetá práce naší Žákovské rady. Vstupujeme do celé řady projektů na místní, republikové či mezinárodní úrovni s různorodým zaměřením - životní prostředí, historie, geografie, matematika, fyzika apod. - a dosahujeme v nich krásných výsledků. Tvoříme a realizujeme řadu vlastních projektů, projektových dnů. Spolupracujeme s celou řadou organizací a i tato spolupráce nás posouvá vpřed. Jsme tvořivý tým, který se nebojí osobního růstu a rozvoje. 


"Světové dějiny lidstva" spatřily světlo světa

V letošním kalendářním roce (2021) byla dokončena několikaletá tvorba třídílné mezinárodní učebnice s názvem "Světové dějiny lidstva" zaměřené na geografii a historii i cíle udržitelného rozvoje s globálními tématy. Učebnice podporuje mezipředmětové vazby a mohou ji kromě vyučujících dějepisu využít i vyučující dalších předmětů - zeměpisu, občanské výchovy, jazyků, biologie, chemie a dalších. Publikace byla utvořena pro 12 evropských států v rámci mezinárodního projektu, v České republice pod záštitou vzdělávací organizace Arpok Olomouc. Děkujeme Arpoku za přizvání ke spolupráci a velkou zkušenost. Jsme velice rádi, že jsme se jako škola na tvorbě této rozmanité vzdělávací publikace mohli spolupodílet, a přispět tak k rozvoji vzdělávání nejen u nás, ale i v dalších evropských zemích. 

Global Teacher Prize

Mgr. Monika Chrobáková 

získala 2. místo 

v prestižní mezinárodní soutěži 

Global Teacher Prize Czech Republic. 

Více se lze o této soutěži pedagogů dočíst zde: Naše (ne)malé úspěchy

Jedno známé rčení praví "Kdo nic nedělá, nic nezkazí." My se však práce nebojíme, a tak činíme. Neúnavně a soustavně vychováváme a vzděláváme naše žáky v oblasti širokého spektra společenských sfér. A naše dlouhodobé úsilí přináší svá ovoce. Nechlubíme se. Jen se domníváme, že se za výsledky své práce nemusíme stydět a také věříme, že je dobré občas pochválit sebe sama. Daří se nám dosahovat skvělých a nemalých úspěchů. Sport, historie, ekologie, oblast preventivní a mnoho dalších. Okresní, krajská, republiková i mezinárodní úroveň. Jsme rádi za každé ocenění, neboť je pro nás odměnou za společnou práci s dětmi, je pro nás potěšením a zároveň zvyšuje prestiž naší školy. Rovněž nás utvrzuje v tom, že svou profesi děláme dobře. I nadále zůstává naším hlavním posláním předávání podstatných vědomostí a zkušeností o životě na Zemi dalším generacím, a to včetně péče o životní prostředí a povědomí lidské historie.

V nedávné době jsme se zaradovali z 1. místa v rámci soutěže Envofilm a v rámci soutěže Ekoškola MSK školního roku 2017/2018. O obou jsme již psali a články naleznete v našem blogu. Nyní si Vám dovolujeme předložit odkaz na reportáž televize Polar, jež shrnuje stěžejní postřehy: 


Vím, co se stalo: Pocta Dagmar Lieblové. Název jednoho ze dvou mezinárodních projektů, do nichž jsme se zapojili. Předkládáme druhý odkaz. Tentokrát na reportáž zachycující naši spolupráci se Židovským muzeem v Praze, kdy jsme se jako škola zapojili do dvou dlouhodobějších mezinárodních projektů na téma Holocaust. Jejich vyvrcholením se stalo další společné setkání s pamětníky, vernisáž a převzetí ocenění za krásné druhé místo pro naši školu v rámci výtvarné soutěže na výše uvedené téma, jež byla součástí daných projektů. V reportáži je možné zhlédnout práce našich žáků i je samotné. O výše uvedených projektech jsme již také psali a jsou k nalezení pod kolonkou Školní projekty - Projekty ve spolupráci se Židovským muzeem Praha. Do Prahy jsme se vydali v září, a to opět se žáky 9. ročníku. Reportáž se stala součástí pořadu České televize nazvaném "Sousedé" a v daném díle ji naleznete od 18. minuty a 23. vteřiny: