Projekt CIVIS

"Učíme se pro život odpovědný k lidem a k přírodě." To je hlavní motto projektu, který zaměřuje svoji pozornost na rozvoj občanských a sociálních kompetencí, které směřují k sociálně a environmentálně odpovědnému chování.

Základní a mateřská škola v Janovicích se připojila k tomuto evropskému programu na základě spolupráce se vzdělávacím centrem Tereza, kdy formou badatelsky orientovaného vyučování bude rozvíjet dovednosti ve školních předmětech napříč jednotlivými ročníky i vyučovacími předměty.

Tohoto zajímavého projektu se účastní čtyři učitelé základní školy. Jsou to paní učitelka Taťána Němcová, Blanka Barvíková, Martina Kojecká a Monika Olšáková. Pod vedením zkušeného mentora v podání Mgr. Hany Svobodové budou všichni zapojení učitelé zavádět a ověřovat bádání ve svých hodinách, budou provádět akční výzkum na základě zkušeností z vyučování s metodikou BOV, zpracovávat zpětnou vazbu z výuky.

Všechny zkušenosti pak budeme sdílet s dalšími zapojenými školami, jako například SOŠ Humanites Litvínov, ZŠ Vajgar Jindřichův Hradec, ZŠ a MŠ Přerov nad Labem aj.

První setkání s organizátory tohoto programu proběhlo 13. - 15. října 2017 v ekologickém centru na Sluňákově v Litovelském Pomoraví.

Naším velkým cílem je vytvořit podobný projekt, který bude mít obdobný rozměr a dosah, jako byl projekt Mlha či Bublinková kampaň (na podporu výměny neekologických čističů domácnosti za ty ekologické). Bude pro nás velkou výzvou uskutečnit aktivitu, která bude smysluplná a bude mít přesah nad rámec školy.

O průběhu a výsledcích projektu budeme informovat veřejnost na webu školy.

Mgr. Monika Olšáková