Projekty ve spolupráci se Židovským muzeem v Praze

27. leden

Den osvobození koncentračního tábora Osvětim

Mezinárodní den památky obětí holocaustu

Dne 27. ledna si prostřednictvím Mezinárodního dne připomínáme oběti holocaustu. A proč právě v tento den? Neboť dne 27. ledna roku 1945 došlo Rudou armádou k osvobození koncentračního (vyhlazovacího) tábora Osvětim. Se žáky 8. a 9. třídy jsme v této souvislosti ve středu 25. ledna navštívili Židovské muzeum v Praze. Jsme velmi rádi, že již několik let s tímto muzeem spolupracujeme a že se nám nyní naskytla jedinečná příležitost setkání s Doris Grozdanovičovou. Ženou, která prožila a přežila období druhé světové války. Ženou, která byla deportována do židovského ghetta Terezín, v němž zemřela její maminka. Otec zahynul právě v Osvětimi. Ženou, jež nám vyprávěla svůj silný životní příběh spjatý s rodnou Jihlavou, Brnem, Terezínem, Prahou i Českým Těšínem.

Je důležité, aby teoretická část vzdělávání našich dětí byla prodchnuta i citlivou stránkou praktickou. A tak jsme navštívili rovněž Pinkasovu synagogu, pietní místo, na jejíchž zdech je vepsáno 80 000 jmen nevinných obětí této stinné kapitoly minulosti. Díky návštěvy oné synagogy se děti mohly mimo jiné zároveň dozvědět, že projevem úcty vůči judaismu je nevstoupit do prostor modlitebny bez pokrývky hlavy u mužů.

Bylo nám velkou ctí se s Doris setkat tváří v tvář, a to i proto, že pamětníků a svědků této smutné části lidské historie je rok od roku méně. Věříme, že si naši žáci z onoho setkání odnesli neopakovatelný zážitek a prohloubili si své znalosti z oblasti moderních dějin. Zároveň mohli vnímat vzájemné souvislosti mezi historií, literaturou, zeměpisem a mnoha dalšími oblastmi lidského vědění napříč skutečným lidským životem.

Byli jsme rovněž obdarováni vzácnými studijními materiály, za což jsme velmi vděčni a upřímně děkujeme. I nadále zůstáváme zapojeni do řady projektů onoho Židovského muzea a Terezínské iniciativy.

Mgr. Lukáš Michael Pitřík

Práce dětí uzavírající téma Holocaust

V lednu letošního roku jsme se se žáky 8. a 9. třídy vydali na exkurzi do Prahy, kde jsme navštíviliŽidovské muzeum, Pinkasovu synagogu a měli jedinečnou příležitost setkat se tváří v tvář s pamětnicí druhé světové války, s paní Doris. Zapojili jsme se tak ještě více do mezinárodního projektu vztahujícího se k tématice holocaustu. Projektu Krokus (pod okny školy nám snad zanedlouho vykvetou žluté krokusy, které jsme na podzim vysázeli se žáky 8. třídy, a které jsou symbolem obětí výše zmíněného historického období)

Jedním z bodů naší dlouhodobé spolupráce s výše uvedeným muzeem je tvorba výstupů ze strany žáků na základě poznatků, prožitků i osobní zkušenosti a reálné návštěvy míst spojených s obdobím nejen 2. světové války prostřednictvím pestrých a polytematických exkurzí. Daří se nám to. V průběhu února se děti se značnou vervou a odhodláním pustily do tvorby vskutku původních děl. Dovolujeme si Vám předložit snímky zachycující výsledky snažení našich žáků. Kresba s portrétem A. Hitlera je dílem Magdy Zezulové a Moniky Bouškové. Originální kniha s řadou tematických prvků vzešla z rukou Honzy Brzeziny, Filipa Húdka a Tomáše Flegra. Původní báseň začínající slovy "Oblohu zahalily temné mraky..." o osmi slokách a napsaná nádherným stylem písma je tvorbou Kuby Kubici, Katky Máchové a Sáry Pastorkové. Ilustrace zachycující vstupní bránu do jedné z části koncentračního tábora Osvětim a plačící ženou je dílem Ondry Mohyly a Elišky Burdkové. Zhmotnění transportního vagónu, v nichž byli lidé deportování do koncentračních táborů, se ujali Marek Špok, Adam Bigas, Vašek Žižka a Kuba Sedlák. Autory komiksové podoby jsou Dominika Mertová, Michal Chovanec, Tomáš Lukeš a Jakub Petroš

Jsme velmi rádi, že se nám čím dál více daří zakomponovat do osnov výuku dějepisu moderní dějiny a sdílet s dětmi i události doby nedávno minulé, tedy období 20. století. Být zapojeni čím dál více do celé řady projektů na úrovni krajské, republikové i mezinárodní, a propojovat tak teoretickou část výuky s částí praktickou (kulturně společenskou, geografickou, historickou).

Výše uvedená díla byla odeslána do Židovského muzea v Praze, kde budou reprezentovat naši školu. Budou zahrnuta také do hodnocení komisí a v případě výběru v muzeu vystavena. Jejich autoři se poté vydají do Prahy pro věcné odměny a poděkování.

Co je však nejdůležitější, děti získaly poznatky o jednom z nejsmutnějších a nejtragičtějších období dějin lidstva z několika úhlů pohledu.

Mgr. Lukáš Michael Pitřík