Základní škola

Učíme se pro život

Informace k zápisu dětí do 1. třídy pro školní rok 2021/2022 na ZŠ a MŠ Janovice

Vážení rodiče,

vzhledem k současné situaci vydalo MŠMT ČR následující nařízení k průběhu zápisu dětí do 1. tříd základních škol.

Zápisy se konají v období stanoveném školským zákonem, tedy od 1. dubna do 30. dubna 2021. Konkrétní termín zápisu k povinné školní docházce stanoví ředitel školy v rámci tohoto období, a to v souladu se školským zákonem. Zápis k základnímu vzdělávání bude probíhat v ZŠ a MŠ Janovice od 5. 4. do 23. 4. 2021.

Tiskopis Žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání naleznete zde:

Žádost mohou zákonní zástupci doručit následujícími způsoby: 

  • do datové schránky školy,
  • e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce, 
  • poštou (rozhodující je datum podání na poštu),
  • osobním podáním ve škole, kdy dne 22. 4. 2021 od 8:00 do 17:00 bude k dispozici sekretariát školy k osobnímu podání přihlášky. 

Vzhledem k nejasnému vývoji situace prosíme o upřednostnění bezkontaktního podání přihlášky. Datovou schránku si rodiče mohou zřídit zdarma. Odeslání žádosti datovou schránkou základní škole je také zdarma. Více informací na: 

Po doručení žádosti škola potvrdí zákonným zástupcům její přijetí telefonicky a přidělí k žádosti registrační číslo. Rozhodnutí o přijetí bude zveřejněno na webu školy, kde přijaté děti budou uvedeny pod přidělenými registračními čísly.

V případě nepřijetí budou zákonní zástupci informováni v zákonné lhůtě doporučeným dopisem.

Při podání žádosti o odklad školní docházky budou zákonní zástupci postupovat stejně. Žádost o odklad povinné ŠD naleznete zde:

K žádosti o odklad je nutné doložit doporučení školského poradenského zařízení a odborného lékaře (pediatra). Nedoloží-li zákonný zástupce příslušná doporučení do stanovené doby, řízení se zastaví v souladu s § 66 odst. 1 písm. c) správního řádu.

Kontakty: 

datová schránka školy yybmdzw

e-mail školy zsjanovice@cbox.cz

adresa školy Janovice 410, 739 11

V Janovicích dne 17. 3. 2021

Mgr. Ivo Tošenovjan - ředitel školy 


Prosíme o ohleduplnost

Vážení rodiče, návštěvníci naší školy.

Z důvodu zvýšeného počtu cizích osob v budovách školy a z důvodu úsilí o dodržování doporučení z hlediska preventivních hygienických opatření za účelem ochrany zdraví pedagogů i žáků jsme nuceni přistoupit k následujícímu kroku: Žádáme rodiče žáků i cizí návštěvníky, aby nevstupovali do budov školy, a to ani v ranních hodinách, s výjimkou rodičů dětí MŠ (zde prosíme o použití roušek, šátků apod.). V odpoledních hodinách Vám bude k dispozici pouze zadní vchod, kde lze v případě vyzvedávání dětí z družiny použít zvonek a vyčkat, až Vám bude dítě předáno.

Cizím návštěvníkům bude určen rovněž pouze zadní vchod školy.

Děkujeme za pochopení a také za to, že při realizaci hygienických opatření s námi spolupracujete.


O všem, co jsme uspořádali, absolvovali a prožili či prožíváme v aktuálním školním roce na prvním i druhém stupni, se můžete dovědět v sekci Blog - Články (viz odkaz níže). U jednotlivých článků navíc naleznete fotogalerie k dané akci. Přejeme příjemné a pohodové čtení.