Základní škola
Učíme se pro život


Zápis dětí do 1. třídy ZŠ Janovice pro školní rok 2020/2021

Vážení rodiče předškoláků!

V souvislosti s mimořádnými opatřeními Ministerstva zdravotnictví k ochraně obyvatelstva a rozhodnutím vlády ČR o vyhlášení nouzového stavu se zápis k povinné školní docházce uskuteční v termínu 01. - 24. dubna 2020 bez osobní přítomnosti zapisovaných dětí a jejich zákonných zástupců.

Žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání jsou ke stažení zde níže (pod tímto textem).

Podání žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné provést v elektronické podobě, a to do datové schránky dané školy nebo e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem, případně prostřednictví České pošty.

Po doručení žádosti škola potvrdí zákonným zástupcům její přijetí telefonicky a přidělí k žádosti registrační číslo. Rozhodnutí o přijetí bude zveřejněno na webu školy, kde přijaté děti budou uvedeny pod přidělenými registračními čísly.

V případě nepřijetí budou zákonní zástupci informováni v zákonné lhůtě doporučeným dopisem.

Při podání žádosti o odklad školní docházky budou zákonní zástupci postupovat stejně, žádost o odklad povinné ŠD lze najít opět zde níže (pod tímto textem). K žádosti o odklad je nutné doložit doporučení školského poradenského zařízení a odborného lékaře (pediatra).

Potřebné kontakty:

datová schránka školy: yybmdzw

e-mail školy: zsjanovice@cbox.cz

adresa školy: Janovice 410, 739 11

V Janovicích dne 23. 03. 2020

Mgr. Ivo Tošenovjan - ředitel školy 


Vážení rodiče!

Z důvodu úsilí o maximální naplnění doporučení Vlády České republiky o minimalizaci vzájemných setkání mezi lidmi jsou od dnešního dne, tedy 16. března 2020 Základní i Mateřská škola Janovice zcela uzavřeny, a to až do odvolání.

Předkládáme Vám potřebné tiskopisy Žádosti o ošetřovné, a to zvlášť pro MŠ a zvlášť pro ZŠ. Žádosti jsou již opatřeny razítkem školy i podpisem vedoucího pracovníka. Současně je vypsáno záhlaví dokumentu:

V případě dotazů volejte na telefonní číslo 777 687 773 (ředitel školy), nebo kontaktujte zástupce ředitele pro MŠ (viz kontakty na internetových stránkách školy). 

O všem, co jsme uspořádali, absolvovali a prožili či prožíváme v aktuálním školním roce na prvním i druhém stupni, se můžete dovědět v sekci Blog - Články (viz odkaz níže). U jednotlivých článků navíc naleznete fotogalerie k dané akci. Přejeme příjemné a pohodové čtení.