Základní škola

Učíme se pro život

Informace k návratu dětí do škol

Vážení rodiče,

z médií již jistě víte, že od pondělí 12. 04. má započít postupný návrat dětí do školních lavic.

Předkládáme Vám několik základních informací, jež se týkají naší školy:

Žáci našeho prvního stupně budou tzv. "rotovat", tzn. jeden týden budou mít prezenční výuku a druhý týden výuku distanční. Unás započne nejdříve s prezenční výukou 1. až 3. třída, 4. a 5. třída o týden později, a to proto, abychom dodrželi všechny podmínky pro provoz školy, zejména zachování homogenity skupin a personální pokrytí školní družiny (děti, které budou navštěvovat ranní družinu, budou testovány již po příchodu do družiny).

Žáci druhého stupně pokračují dál v distanční výuce.

Po celou dobu pobytu ve škole musí mít žáci zdravotnickou obličejovou masku splňující standardy MO MZd. V případě, že žák obličejovou masku zapomene, škola poskytne náhradní za pozdější výměnu.

Pro všechny žáky, kteří budou do školy chodit, bude povinné neinvazivní testování antigenními testy (2 x do týdne, a to v pondělí a ve čtvrtek) přímo ve škole nebo 1 x do týdne prostřednictvím PCR testu (ten škola nehradí). První test bude probíhat vždy první den v daném týdnu nebo po příchodu žáka do školy. Testování se nemusí podrobit žák, jenž měl pozitivní test před dobou kratší 90 dní (nutno doložit).

Žákům, kteří za těchto podmínek do školy nenastoupí, nebude nadále poskytováno distanční vzdělávání (bude mu zasílána práce jako při běžné absenci).

Zároveň mají žáci distančního studia možnost odběru obědů, a to i žáci 2. stupně (nezapomeňte obědy nahlásit prostřednictvím portálu e-strava nebo telefonicky 8. a 9. dubna dopoledne vedoucí školní jídelny).

Žádáme všechny rodiče, aby v pondělí a ve čtvrtek (testovací dny) vypravili své děti do školy tak, aby byly v 7:45 ve svých lavicích a připraveny na testování. Jejich pozdější příchod naruší počátek vyučování.

Další podrobné informace pro rodiče i žáky, včetně instruktážních videí, lze nalézt na webu www.edu.cz.

Pokud přesto budete mít dotazy či pochybnosti, kontaktujte třídního učitele nebo vedení školy a my Vám rádi, pokud to bude v našich silách, odpovíme a pomůžeme.

Přeji všem žákům, rodičům i učitelům pevné nervy a úspěšné zvládnutí následující etapy této nepřející doby.

Ivo Tošenovjan - ředitel školy


Prosíme o ohleduplnost

Vážení rodiče, návštěvníci naší školy.

Z důvodu zvýšeného počtu cizích osob v budovách školy a z důvodu úsilí o dodržování doporučení z hlediska preventivních hygienických opatření za účelem ochrany zdraví pedagogů i žáků jsme nuceni přistoupit k následujícímu kroku: Žádáme rodiče žáků i cizí návštěvníky, aby nevstupovali do budov školy, a to ani v ranních hodinách, s výjimkou rodičů dětí MŠ (zde prosíme o použití roušek, šátků apod.). V odpoledních hodinách Vám bude k dispozici pouze zadní vchod, kde lze v případě vyzvedávání dětí z družiny použít zvonek a vyčkat, až Vám bude dítě předáno.

Cizím návštěvníkům bude určen rovněž pouze zadní vchod školy.

Děkujeme za pochopení a také za to, že při realizaci hygienických opatření s námi spolupracujete.


O všem, co jsme uspořádali, absolvovali a prožili či prožíváme v aktuálním školním roce na prvním i druhém stupni, se můžete dovědět v sekci Blog - Články (viz odkaz níže). U jednotlivých článků navíc naleznete fotogalerie k dané akci. Přejeme příjemné a pohodové čtení.