Základní škola
Učíme se pro život

Vážení rodiče,

situace se bohužel neustále a nečekaně mění. Přinášíme Vám aktuální informace týkající se naší školy. Od 14. 10.  jsme plně přešli na tzv. distanční výuku (plnění úloh zadávaných pedagogy - pracovní listy, cvičení v pracovních sešitech apod., on-line lekce atd.), jež je pro všechny žáky nově povinná. O tom, jak bude v jednotlivých ročnících probíhat, Vás budou informovat jednotliví třídní učitelé. V rámci distanční výuky bude plně využívána aplikace Bakaláři. Aplikace Microsoft Teams bude sloužit primárně pro on-line lekce.

O ošetřovném se dočtete níže. Jedná-li se o stravování ve školní jídelně, žáci mají v době uzavření škol nárok na obědy. Ty budou vydávány pouze do jídlonosičů, a to následovně:

11:30 hod. výdej obědů pro žáky 1. stupně,

12:30 hod. výdej obědů pro žáky 2. stupně.

Obědy budou vydávány u bočního vchodu do školní kuchyně - vedle bočního vchodu do školy. Pokud Vám nebude vyhovovat stanovený čas, kontaktujte prosím přímo vedoucí školní jídelny na telefonních číslech 728 536 543 nebo 558 438 890. Pokud o obědy zájem mít nebudete, je potřeba provést jejich odhlášení.

Distanční výuka bude probíhat od 14. 10. do 23. 10.

Poté následují "covidové" a s nimi spojené podzimní prázdniny. 

Dovolujeme si také upozornit, že důvod nepřítomnosti dítěte na on-line lekci dle stanoveného upraveného rozvrhu je rodič/zákonný zástupce povinen doložit písemně třídnímu učiteli prostřednictvím systému Bakaláři. Účast na výuce i případná absence jsou přísně kontrolovány


Ošetřovné

Vážení rodiče.

Všechny školy - s výjimkou mateřských - přecházejí od středy na distanční výuku.

V pondělí pozdě večer to po celodenním jednání oznámila vláda.

Ošetřovné bude možné pobírat na dítě do deseti let (u dětí s přiznaným stupněm závislosti věk nehraje roli), rodič dostane 60 procent denního vyměřovacího základu a může dávku čerpat po celou dobu, kdy bude dítě v karanténě nebo bude uzavřena škola.

Novinkou je, že v žádosti o dávku nebude třeba potvrzení školy o tom, že je uzavřena - postačí čestné prohlášení. Na ošetřovné získají rovnou nárok i takzvaní "dohodáři" a bude možné dávku pobírat i na děti, které se nemůžou účastnit výuky kvůli karanténě v rodině.

ředitel školy


Nyní aktuální pouze pro MŠ

Prosíme o ohleduplnost

Vážení rodiče, návštěvníci naší školy.

Z důvodu zvýšeného počtu cizích osob v budovách školy a z důvodu úsilí o dodržování doporučení z hlediska preventivních hygienických opatření za účelem ochrany zdraví pedagogů i žáků jsme nuceni přistoupit k následujícímu kroku: Žádáme rodiče žáků i cizí návštěvníky, aby nevstupovali do budov školy, a to ani v ranních hodinách, s výjimkou rodičů dětí MŠ (zde prosíme o použití roušek, šátků apod.). V odpoledních hodinách Vám bude k dispozici pouze zadní vchod, kde lze v případě vyzvedávání dětí z družiny použít zvonek a vyčkat, až Vám bude dítě předáno.

Cizím návštěvníkům bude určen rovněž pouze zadní vchod školy.

Děkujeme za pochopení a také za to, že při realizaci hygienických opatření s námi spolupracujete.


O všem, co jsme uspořádali, absolvovali a prožili či prožíváme v aktuálním školním roce na prvním i druhém stupni, se můžete dovědět v sekci Blog - Články (viz odkaz níže). U jednotlivých článků navíc naleznete fotogalerie k dané akci. Přejeme příjemné a pohodové čtení.