Aktuální jídelníček

2021/2022

/kuchařka: Milada Winklerová                                                         vedoucí kuchyně: Zuzana Gurecká


Změny v jídelníčku vyhrazeny. Pitný režim je dětem podáván během celého dne. 
Odhlášky je možné i nadále provádět na tel. čísle 558 438 890 nebo 728 536 543
do 07:00 stávajícího dne. 

Zuzana Gurecká, vedoucí školní jídelny