Historie školy

Stručně o minulosti

Historie školy

Ke zřízení MŠ V Janovicích došlo ve školním roce 1949/1950 z podnětu MNV a SRPŠ. Byla umístěna v rodinném domku p. Sumarové (nyní rodina Korčová). V roce 1956/1957 získala stávající budovu, která prošla mnoha opravami a rekonstrukcemi, až dospěla do nynější podoby. V roce 2003 byla MŠ připojena k ZŠ, a je tak vytvořen jeden právní subjekt ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA JANOVICE.