Vyúčtování a rozpočty

2019 - 2022

ROZPOČET RADY RODIČŮ NA ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

Položka                                                                                                                                            

  Částka

Cestovné a startovné 

1.000,-

Mikuláš 2021

6.500,-

Ekoškola 

1.500,-

Karneval 

3.000,-

 Příspěvek ŽR

1.500,-

 Květiny ke Dni učitelů 

600,-

Den dětí 2022

7.000,- (plus dotace z OÚ)

Přesunutí prostředků - nevyčerpané dotace 2020/2021 na pobyt v Petříkově

20.000,- 

Recitační soutěž (I.stupeň 1.000,-/ II.stupeň 1.000,-) 

2.000,-

Asociace škol. sport. klubů 

600,-

Noc s Andersenem (I. stupeň 1.000,-/II. stupeň 1.000,-) 

2.000,-

Lyžařský výcvikový kurz 

3.000,-

Celkem

48.700,-


VYÚČTOVÁNÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2020/2021


Položka 

Částka

Příjem - výběr rodičovských příspěvků

35.700,-

Výdaj - příspěvky jednotlivým třídám

24.360,-

Příjem - Mikuláš 2020; prodej balíčků

180,-

Výdaj - Mikuláš 2020

6.437,-

Výdaj - sportovní aktivity žáků ZŠ (AŠSK)

600,-

Výdaj - recitační soutěž (I. a II. stupeň)

0,-

Výdaj - cestovné a startovné

0,-

Výdej - příspěvek EKO škole

0,-

Výdaj - květiny pro učitele

0,-

Výdaj - karneval

0,-

Výdaj - žákovská rada

1.500,-

Výdaj - dětský den 2020 - akce nebyla uskutečněna

0,-

Lyžařský výcvik

0,-

Noc s Andersenem (Toulky po Janovicích)

2.000,-

Příjem - z dětského dne

0,-

Příjem - dotace z OÚ

25.000,-

Příjem - nevyčerpané příspěvky jednotlivých tříd

10.913,-

Příjem - nevyčerpáno - Žákovská rada

1.500,-

Výdaj - vrácení nevyčerpané dotace

18.141,-

V Janovicích dne 30. 09. 2021


VYÚČTOVÁNÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020


Položka
Částka

Příjem - výběr rodičovských příspěvků 

40.800,-

Výdaj - příspěvky jednotlivým třídám 

21.750,-

Příjem - Mikuláš 2019; prodej balíčků

180,-

Výdaj - Mikuláš 2019 

6.396,-

Výdaj - sportovní aktivity žáků ZŠ (AŠSK) 

600,-

Výdaj - recitační soutěž (I. a II. stupeň)

2.000,-

Výdaj - cestovné a startovné 

1.000,-

Výdej - příspěvek EKO škole 

1.500,-

Výdaj - květiny pro učitele 

0,-

Výdaj - karneval 

3.000,-

Výdaj - žákovská rada 

1.500,-

Výdaj - dětský den 2019 (náhradní program - odměny) 

1.859,-

Lyžařský výcvik

3.000,-

Noc s Andersenem 

1.000,-

Příjem - z dětského dne 

0,-

Příjem - dotace z OÚ 

25.000,-

Příjem - nevyčerpané příspěvky jednotlivých tříd

14.279,-

Příjem - nevyčerpáno - Žákovská rada

1.500,-

Příjem - nevyčerpáno - Ekoškola

1.241,-

Příjem - nevyčerpáno - Startovné, cestovné

1.000,-

V Janovicích dne 30. 09. 2020; zpracovala Táňa Juřinová