Vyúčtování a rozpočty
2015 - 2017

VYÚČTOVÁNÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016

 1. Příjem za výběr rodičovských příspěvků                                                                      32.900,-
 2. Výdaj - Příspěvky jednotlivým třídám                                                                          -  18.750,-
 3. Výdaj - Mikuláš 2015                                                                                                     -  6.567,-
 4. Výdaj - Karneval 2016                                                                                                   -  3.000,-
 5. Výdaj - příspěvek na lyžařský kurz                                                                                          0,-
 6. Výdaj - příspěvek na divadlo                                                                                         -  1.000,-
 7. Výdaj - cestovné a startovné                                                                                        -  2.500,-
 8. Výdej - příspěvek EKO školy                                                                                         -  2.500,-
 9. Výdaj - květiny pro učitele                                                                                                        0,-
 10. Příjem z dětského dne                                                                                                      18.786,-
 11. Výdej - dětský den 2016 ( skákací hrad+občerstvení atd.)                                         - 34.482,-
 12. Příjem - dotace z OÚ                                                                                                        25.000,-
Celkem:                                                                                                                                        26.300,-

ROZPOČET RADY RODIČŮ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

Položka                                                                                                                                              Částka

Cestovné a startovné                                                                                                                     

2.500,-

Mikuláš                                                                                                                                             

6.500,-

Ekoškola                                                                                                                                         

2.000,-

Karneval                                                                                                                                           

3.000,-

Lyžařský výcvik 7. + 8. třída                                                                                                              

3.000,-

Květiny ke Dni učitelů                                                                                                                         

600,-

Den dětí

6 700,- + dotace z OÚ

Příspěvek na divadlo

1.000,-

Recitační soutěž

1.000,-

Celkem:

26.300,-