Vyúčtování a rozpočty

2018 - 2021

VYÚČTOVÁNÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020


Položka
Částka

Příjem - výběr rodičovských příspěvků 

40.800,-

Výdaj - příspěvky jednotlivým třídám 

10.547,-

Výdaj - Mikuláš 2019 

6.396,-

Výdaj - sportovní aktivity žáků ZŠ (AŠSK) 

600,-

Výdaj - recitační soutěž 

2.000,-

Výdaj - cestovné a startovné 

0,-

Výdej - příspěvek EKO škole 

259,-

Výdaj - květiny pro učitele 

0,-

Výdaj - karneval 

3.000,-

Výdaj - žákovská rada 

0,-

Výdaj - dětský den 2019 (nápoj + croissant + tyčinky) 

1.859,-

Lyžařský výcvik

3.000,-

Noc s Andersenem 

1.000,-

Příjem - z dětského dne 

0,-

Příjem - dotace z OÚ 

6.859,-

                                                                             


ROZPOČET RADY RODIČŮ NA ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

Položka                                                                                                                                              Částka

Cestovné a startovné 


Mikuláš 2019 


Ekoškola 


Karneval 

 

Příspěvek ŽR

 

Květiny ke Dni učitelů 


Den dětí 

 

Recitační soutěž (I.stupeň 1.000,-/ II.stupeň 1.000,-) 


Asociace škol. sport. klubů 


Noc s Andersenem (I. stupeň 500,-/II. stupeň 500,-) 


Lyžařský kurz 7. a 8. třídaCelkem: