Vyúčtování a rozpočty

2021 - 2023

ROZPOČET RADY RODIČŮ NA ŠKOLNÍ ROK 2022/2023

Položka                                                                                                                                            

  Částka

Cestovné a startovné 

1.000,-

Mikuláš 2022

8.500,-

Ekoškola 

2.500,-

Karneval 

3.000,-

Příspěvek ŽR

2.500,-

Květiny ke Dni učitelů 

600,-

Den dětí 2023

7.000,-

Dotace z OÚ

prozatím neznámo

Recitační soutěž (I. stupeň 1.000,-/ II. stupeň 1.000,-) 

2.000,-

Asociace škol. sport. klubů 

600,-

Noc s Andersenem (I. stupeň 1.000,-/II. stupeň 1.000,-) 

2.000,-

Celkem

29.700,-


VYÚČTOVÁNÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2021/2022


Položka 

Částka

Příjem - výběr rodičovských příspěvků

7.200,-

Výdaj - příspěvky jednotlivým třídám

26.061,-

Výdaj - peněžní dar škole - nákup ozvučení

9.296,-

Výdaj - akce školy - planetárium, lanová dráha Petříkov, kreativní materiál Petříkov

20.000,-

Příjem - Mikuláš 2021; prodej balíčků

240,-

Výdaj - Mikuláš 2021

6.666,-

Výdaj - sportovní aktivity žáků ZŠ (AŠSK)

600,-

Výdaj - recitační soutěž (I. a II. stupeň)

2.000,-

Výdaj - cestovné a startovné

1.000,-

Výdej - příspěvek EKO škole

1.500,-

Výdaj - květiny pro učitele

600,-

Výdaj - karneval

3.000,-

Výdaj - Žákovská rada

1.500,-

Výdaj - Dětský den 2022

43.777,-

Výdaj - Lyžařský výcvik

3.000,-

Výdaj - Noc s Andersenem 

2.000,-

Příjem - Dětského den 2022

13.861,-

Příjem - dotace z OÚ

25.000,-

Příjem - nevyčerpané příspěvky jednotlivých tříd

555,-

Příjem - nevyčerpáno - startovné a cestovné

900,-

Výdaj - nevyčerpáno - lyžařský výcvik

1.300,-

V Janovicích dne 30. 09. 2022; zpracovala Táňa Juřinová