Vyúčtování a rozpočty
2015 - 2017

VYÚČTOVÁNÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2017/2018


Položka
Částka

Příjem za výběr rodičovských příspěvků

33.600,-

Výdaj - příspěvky jednotlivým třídám

26.600,-

Výdaj - Mikuláš 2017

3.363,-

Výdaj - sportovní aktivity žáků ZŠ (AŠSK)

600,-

Výdaj - recitační soutěž

2.000,-

Výdaj - cestovné a startovné

3.000,-

Výdaj - příspěvek Ekoškole

1.000,-

Výdaj - květiny pro učitele

625,-

Výdaj - Karneval

3.000,-

Výdaj - příspěvek Žákovské radě

2.000,-

Výdaj - Dětský den 2018 (zakoupení balíčků; upečení perníčků)

4.747,-

Výdaj - aktivity žáků ZŠ (projekt planeta Země, ozdravný pobyt)

14.500,-

Příjem - dotace z OÚ

25.000,-

                                                                                                


ROZPOČET RADY RODIČŮ NA ŠKOLNÍ ROK 2018/2019

Položka                                                                                                                                              Částka

Cestovné a startovné                                                                                                                     

3.000,-

Mikuláš                                                                                                                                             

5.500,-

Ekoškola                                                                                                                                         

1.500,-

Karneval                                                                                                                                           

3.000,-

Lyžařský výcvik 8. třída                                                                                                              

1.500,-

Květiny ke Dni učitelů                                                                                                                         

600,-

Den dětí

5.000,-

Noc s Andersenem

1.000,-

Recitační soutěž (I. stupeň 1.000,-/II. stupeň 1.000,-)

2.000,-

Asociace škol. sport. klubů

600,-

Příspěvek Žákovské radě

1.500,-

Celkem:

25.200,-