Vyúčtování a rozpočty
2018 - 2020

VYÚČTOVÁNÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2018/2019


Položka
Částka

Příjem - výběr rodičovských příspěvků 

34.096,-

Výdaj - příspěvky jednotlivým třídám 

14.354,-

Výdaj - Mikuláš 2018 

5.065,-

Výdaj - sportovní aktivity žáků ZŠ (AŠSK) 

600,-

Výdaj - recitační soutěž 

2.000,-

Výdaj - cestovné a startovné 

3.000,-

Výdej - příspěvek EKO škole 

1.500,-

Výdaj - květiny pro učitele 

625,-

Výdaj - karneval 

3.000,-

Výdaj - žákovská rada 

1.500,-

Výdaj - dětský den 2018 (atrakce + občerstvení + odměny pro děti) 

35.242,-

Příjem - z dětského dne 

11.640,-

Příjem - dotace z OÚ 

25.000,-

                                                                             


ROZPOČET RADY RODIČŮ NA ŠKOLNÍ ROK 2019/2020

Položka                                                                                                                                              Částka

Cestovné a startovné 

 1.000,-

Mikuláš 2019 

 5.500,-

Ekoškola 

 1.500,-

Karneval 

 3.000,-

Příspěvek ŽR

 1.500,-

Květiny ke Dni učitelů 

 600,-

Den dětí 

 5.000,- (+ dotace z OÚ)

Recitační soutěž (I.stupeň 1.000,-/ II.stupeň 1.000,-) 

 2.000,-

Asociace škol. sport. klubů 

 600,-

Noc s Andersenem (I. stupeň 500,-/II. stupeň 500,-) 

 1.000,-

Lyžařský kurz 7. a 8. třída

 3.000,-


Celkem:                                                                                                                                       24.700,-