Celoroční plán

2022/2023

ZÁŘÍ

 • Zahájení barevných dnů (14. 09. žlutý den).
 • Seznámení s naší obcí - návštěva hasičárny, obecního úřadu.
 • Návštěva kina.
 • Zahájení ovocných a zeleninových dní.
 • 29. 09. Jablkobraní + třídní schůzka (od 15.00 hod.).
 • Badatelské výpravy - celoroční projekt.

ŘÍJEN

 • Zahájení dlouhodobého projektu "Hajný robátko" (05. 10.).
 • Návštěva logopedky v MŠ.
 • Kurz první pomoci pro děti.
 • Divadelní představení (24. 10.).

LISTOPAD

 • Vánoční fotografování.
 • Drakiáda s rodiči (dle počasí).
 • Divadélko - hrají Lištičky.
 • Vánoční jarmark (se ZŠ, 25. 11.).

PROSINEC

 • Čertí řádění, černý den a možná přijde i ....Mikuláš (05. 12.).
 • Muzikohrátky (07. 12.).
 • Návštěva kina.
 • Divadélko - hrají všichni.
 • Andělský den + bílý den (20. 12.).

LEDEN

 • Zimní olympiáda (dle počasí).
 • Návštěva předškoláků v 1. třídě.
 • Lyžařský kurz (pro zájemce).

ÚNOR

 • Karneval.
 • Adolf Dudek.

BŘEZEN

 • Návštěva kina.
 • Divadélko - hrají Želvičky.
 • Vynášení Moreny.
 • Návštěva knihovny.
 • Prarodiče čtou dětem.

DUBEN

 • Muzikohrátky (05. 04.).
 • Návštěva statku.
 • Návštěva policie ve školce.
 • Výlet na dopravní hřiště.
 • Čarodějnický rej (27. 04.).

KVĚTEN

 • Fotografování.
 • Den rodin - akce s rodiči na školní zahradě (18. 05.).
 • Celodenní výlet - ZOO Ostrava.

ČERVEN

 • Výlet ke Dni dětí - Liščí mlýn (01. 06.).
 • Výlet za koníky.
 • Ukončení projektu "Hajný Robátko".
 • Slavnostní rozloučení se školním rokem, Pasování předškoláků, Klauni.

Celoroční plán bude postupně doplňován, upravován a aktualizován.