Celoroční plán

2023/2024

ZÁŘÍ

 • Seznámení s naší obcí – návštěva hasičárny, obecního úřadu.
 • Návštěva kina.
 • Logopedická depistáž.

ŘÍJEN

 • Koncert ze ZUŠ.

LISTOPAD

 • 16. 11. Divadélko u Želviček.
 • 21. 11. Akce s rodiči – podzimní stezka.
 • 27.11. Třídní schůzky.

PROSINEC

 • 05. 12. Mikuláš.
 • 20. 12. Andělský den.
 • Vánoční jarmark.

LEDEN

 • Zimní olympiáda.
 • 16. 01. Divadélko u lištiček.

ÚNOR

 • Karneval.
 • Lyžařský kurz (termín dle sněhových podmínek).

BŘEZEN

 • Vynášení Moreny.
 • Návštěva knihovny.
 • 07. 03. Divadélko u Mravenečků.
 • 26. 03. Velikonoční dílny s rodiči.

DUBEN

 • Návštěva policie ve školce.
 • Výlet na dopravní hřiště.
 • 30. 04. Čarodějnický rej.

KVĚTEN

 • Fotografování.

 • Celodenní výlet.

ČERVEN

 • Den obce?
 • 25. 06. Slavnostní rozloučení se školním rokem, Pasování předškoláků.


Další akce: 

Spolupráce s klubem seniorů, barevné týdny (jaro, podzim), vítání občánků.

Celoroční plán bude postupně doplňován, upravován a aktualizován.