Práce v oblasti prevence

Opora

Práce v oblasti prevence rizikových forem chování vychází z celé řady právních dokumentů, nařízení a doporučení vydávaných Ministerstvem školství, mládeže, tělovýchovy a sportu.

Zároveň se realizace prevence opírá o Školský zákon.

Minimální oporou pro jednotlivé školy je tzv. Minimální preventivní strategie a Preventivní program. V případě prvním se jedná o dokument zaměřený na dlouhodobější cíle dané školy, v případě druhém jde o jednoletý plán orientovaný na konkrétní oblasti prevence v jednotlivých měsících daného školního roku. Minimální preventivní strategie je vnitřní záležitostí školy. Preventivní program je publikovatelný, a tudíž si Vám dovolujeme předložit ten nejaktuálnější, který je možné nalézt zde:

Revolution Train

V průběhu měsíce duben jsme měli příležitost stát se s našimi žáky 7. - 9. ročníku součástí výchovně-vzdělávacího a preventivního projektu Revolution train - Protidrogový vlak, jenž jsme se vydali zhlédnout konkrétně dne 28. dubna na vlakové nádraží ve Frýdlantu nad Ostravicí. Děti byly seznámeny se základními znalostmi v dané problematice, se zdravotními i společenskými riziky a nebezpečím užívání návykových látek. Po celou dobu byly doprovázeny průvodcem a sledovaly autentický příběh mladých lidí závislých na drogách od jeho počátku až do konce. Vidět a slyšet, obohatit teoretickou stránku vzdělávání stránkou praktickou a upozornit na nástrahy života považujeme za nedílnou součást výchovy dnešní mladé generace. Věříme, že naši žáci získali potřebné povědomí o dané oblasti rizikových forem chování a v budoucnu ochrání život svůj či pomohou zachránit životy druhých. Daná exkurze navázala na divadelní představení Memento, jež měli žáci příležitost spatřit na počátku téhož měsíce.

Mgr. Lukáš Pitřík

Více se lze o tomto interaktivním projektu, jenž brázdí nejen naši zem a díky němuž jsme se mimo jiné doveděli, že nejrozšířenější "drogou" 21. století je cukr, dočíst zde: