Výchovný, poradenský a preventivní tým

Odborná pomoc

Náplň práce výchovně-poradenského týmu vyplývá z Vyhlášky číslo 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských zařízeních, jež byla upravena Vyhláškou číslo 116/2011 Sb. a následně novelizována Vyhláškou 197/2016 Sb.


Výchovný (kariérní) poradce

Mgr. Andrea Žižková

Kontakt: +420 553 038 280


Metodik prevence rizikových forem chování

Mgr. Lukáš Michael Pitřík

Kontakt:

pracovnizalezitosti@post.cz

Konzultace na základě telefonické domluvy.