Výchovný, poradenský a preventivní tým
Odborná pomoc

Náplň práce výchovně-poradenského týmu vyplývá z Vyhlášky číslo 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských zařízeních, jež byla upravena Vyhláškou číslo 116/2011 Sb.


Výchovný (kariérní) poradce

Mgr. Andrea Žižková

Kontakt: +420 553 038 280


Metodik prevence rizikových forem chování

Mgr. Lukáš Michael Pitřík

Kontakt: +420

pracovnizalezitosti@post.cz


Školní psycholog

Mgr. Lucie Kubíčková

Kontakt: +420 608 400 123