Ekoškola

Chráníme životní prostředí

Oznámení o vstoupení do programu Ekoškola

Základní škola Janovice od začátku školního roku 2010/2011 vstoupila do programu sdružení Tereza s názvem Ekoškola.

Naším cílem je ekologizace školního provozu, praktické environmentální vzdělávání napříč předměty, zlepšení vnitřního i vnějšího prostředí školy a v neposlední řadě obnovit zisk titulu Ekoškola Moravskoslezského kraje a do dalšího období získat i mezinárodní titul Ekoškola.

Do tohoto projektu budou zapojeni všichni žáci a učitelé školy, různé aktivity bude připravovat specializovaný tým sestavený z žáků každého ročníku, některých učitelů, správních zaměstnanců, rodičů a ze zástupce obce.

Pokud by rodiče chtěli pomoci (darem nebo prací) v projektu Ekoškola, nechť se informují u paní zástupkyně Žižkové nebo u paní Moniky Olšákové.

Bublinková kampaň

"Naši planetu jsme nezdědili po svých předcích, ale půjčili jsme si ji od svých dětí."

Tímto mottem zahájil ekotým ZŠ Janovice kampaň školního roku 2016-2017. Naše škola je svým zaměřením orientována na přátelské a ohleduplné chování ke svému prostředí a k naší krásné obci. Máme za sebou úspěšné projekty Biodiverzita Janovic a Mlha. Když jsme přemýšleli nad tématem tohoto školního roku, napadlo nás zaměřit se na ekologičtější provoz uvnitř školy a na to, jakými prostředky se na naší škole uklízí.

Naším cílem je seznámit děti a celou veřejnost s možnostmi ohleduplného úklidu a s výrobky, které jsou přátelské k lidem i k životnímu prostředí, sloužící k udržení čistoty zdraví lidského těla i obydlí.

Strategiemi, které jsme zvolili pro dosažení tohoto cíle, jsou vytvořit soupis látek, které se nachází v běžných prostředcích na uklízení a které mohou mít vliv na přírodu i zdraví jedince, dále bychom chtěli nabídnout alternativy ke kvalitnímu úklidu domácnosti. Žáci ve všech třídách budou zpracovávat projekty, plakáty a prezentace, uděláme výstavu šetrných výrobků. Vytvoříme přehled značek, které mají ekologické certifikáty. Podpoříme výměnu dosavadních úklidových produktů na naší škole za šetrnější značky a budeme propočítávat návratnost takovéto investice.

Vlajkovou lodí celé kampaně bude Bublinková kampaň vedená žáky ekotýmu, kde budeme vybírat finanční prostředky na podporu lepšího úklidu na naší škole. Na každé akci, kde budeme prezentovat tuto kampaň, budou žáci ekotýmu nabízet veřejnosti bublifuky různých tvarů a velikostí k vytvoření vlastní bubliny. Dobrovolný příspěvek za vámi vytvořenou bublinu bude věnován k výše zmíněnému účelu. Při příležitosti Beskydského dne bez hranic jsme na první společné akci vybrali 884,- Kč. Děkujeme všem, kteří přispěli, budeme nadále informovat, jak jsme s penězi naložili.

Ráda bych na závěr poděkovala nejen žákům a učitelům zapojených do mezinárodního programu Ekoškola, ale i rodičům, kteří se aktivně zabývají environmentálními tématy naší školy. Na jejich návrh jsme již zakoupili ze školního rozpočtu obaly na knihy a postupně plánujeme takto zabezpečit většinu knih. Je velmi důležité, že lidem není jedno, v jakém prostředí žijí a jaký odkaz nechají pro další generace. Těšíme se na další spolupráci.

Mgr. Monika Olšáková

Několik snímků z proběhlé Bublinkové kampaně

Konáno v rámci Beskydských her bez hranic

Plán činností 2012 - 2017

  • Vychází z analýzy ekologického auditu školy.
  • Plán činností se vyhodnocuje pravidelně.
  • Plán činností je rozdělen do 3 části:

a) krátkodobý,

b) dlouhodobý,

c) finanční.

  • V plánu činnosti jsou od počátku zahrnuty všechny 4 oblasti:
    Voda, Odpady, Energie, Prostředí.
  • Na realizaci plánu činností sháníme prostředky z vlastních zdrojů, z rozpočtu obce, z darů, z ověřování učebních materiálů.

Srovnávací analýza

Tato analýza nabízí velmi zajímavý pohled na vývoj v jednotlivých oblastech, a to již od roku 2004.