Ceník

Aktuální od září 2020

Z důvodu nárůstu cen vstupních surovin pro přípravu jídel ve školní jídelně ZŠ a MŠ Janovice bude cena stravného od 01. září 2020 stanovena následovně:

Mateřská škola

Děti ve věku 3 - 6 let

Celodenní strava

(9+20+6) přesnídávka, oběd, odpolední svačina, pitný režim


35 Kč (původně 33 Kč)

Polodenní strava

(9+20) přesnídávka, oběd, pitný režim

29 Kč (původně 27 Kč)

Přesnídávka

přesnídávka, pitný režim

9 Kč

Děti ve věku nad 7 let

Celodenní strava

(9+23+6) přesnídávka, oběd, odpolední svačina, pitný režim


 38 Kč (původně 36 Kč)

Polodenní strava

(9+23) přesnídávka, oběd, pitný režim32 Kč (původně 30 Kč)

Základní škola

Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku, ve kterém dosahují daného věku. Dále je potřeba zdůraznit, že školním rokem se rozumí období od 01. září do 30. srpna.

Oběd

věk 7 - 10 let

23 Kč (původně 21 Kč)

Oběd

věk 11 - 14 let

25 Kč (původně 23 Kč)

Oběd

věk nad 15 let

27 Kč (původně 25 Kč)

Svačinka

(9,- potraviny; 6,- režie)

15 Kč