Ceník

Aktuální od září 2023

Z důvodu nárůstu cen vstupních surovin pro přípravu jídel ve školní jídelně ZŠ a MŠ Janovice bude cena stravného od 01. září 2023 stanovena následovně:

Mateřská škola

Děti ve věku 3 - 6 let

Celodenní strava

(9+20+6) přesnídávka, oběd, odpolední svačina, pitný režim


43,- Kč

Polodenní strava

(9+20) přesnídávka, oběd, pitný režim

35,- Kč

Celodenní odklad

46,- Kč

Polodenní odklad

38,- Kč

Základní škola

Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku, ve kterém dosahují daného věku. Dále je potřeba zdůraznit, že školním rokem se rozumí období od 01. září do 30. srpna.

Věk 6 - 10 let

27,- Kč/den

Věk 11 - 14 let

29,- Kč/den

Věk nad 15 let

31,- Kč/den