Ceník
Aktuální od září 2016

Mateřská škola

Celodenní strava

(9+18+6) přesnídávka, oběd, svačina, pitný režim

33 Kč

Polodenní strava

(9+18) přesnídávka, oběd, pitný režim

27 Kč

Přesnídávka

přesnídávka, pitný režim

9 Kč

Odklad


Celodenní

(9+21+6) přesnídávka, oběd, svačina, pitný režim

36 Kč

Polodenní

(9+21) přesnídávka, oběd, pitný režim

30 Kč

Základní škola

Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku, ve kterém dosahují daného věku. Dále je potřeba zdůraznit, že školním rokem se rozumí období od 01. září do 30. srpna.

Oběd

věk 7 - 10 let

21 Kč

Oběd

věk 11 - 14 let

23 Kč

Oběd

věk nad 15 let

25 Kč

Svačinka

(8,- potraviny; 6,- režie)

14 Kč