Školní projekty
aneb Škola hrou

Projekty organizované samotnou školou či ve spolupráci s různorodými organizacemi a pod jejch záštitou.