Noc plná vzácných výročí

11.04.2018

Měsíc březen bývá každoročně slaven jako měsíc knihy. Jeho součástí se již po několik let stala Noc s Andersenem, která se u nás poprvé uskutečnila v noci z 31. března na 01. dubna roku 2000 v Uherském Hradišti. V následujících letech se od nás rozšířila do dalších evropských zemí, jako kupříkladu Polska, Slovenska, Slovinska, Rakouska či Německa. Hlavní myšlenkou i cílem Noci s Andersenem je podpora dětského čtenářství.

 

Na naší škole se výše zmíněná aktivita určená dětem druhého stupně uskutečnila již pošesté, a to z 23. na 24. března 2018. Pokaždé se snažíme pro děti vybrat téma, které má přesah z literatury do skutečného života. Ústředním knižním titulem letošního ročníku se nám stal příběh s názvem "(Ne)obyčejný kluk", jehož autorkou je americká spisovatelka Raquel J Palacio. Příběh o chlapci, který svou odlišností měnil společnost kolem sebe. S dětmi jsme tak hovořili o výjimečnosti každého z nás. O tom, že nemáme soudit druhé a nedávat na první dojem, neboť každý z nás jsme jedinečný. Uvědomit si, že obavy z odlišností jsou zbytečné a že pomlouvat druhé a šířit ony pomluvy o nich dál není správné. 

S dětmi jsme se ponořili do řady aktivit, kdy jsme tvořili koláže s vlastními citáty, pracovali s částmi textu výše uvedené knihy, vyráběli masky (neboť občas se za našimi pomyslnými maskami můžeme cítit v bezpečí a svobodněji a všechny naše odlišnosti jsou tak skryty), sdíleli jsme své zkušenosti a prožitky z četby vlastních knižních titulů v průběhu jedné z nejoblíbenějších části Noci, a to čajovny. Osvěžili jsme si rovněž několik důležitých údajů ze života Hanse Christiana Andersena, který se narodil 02. dubna roku 1805. 

Letošní Noc s Andersenem byla výjimečná, jelikož si připomínáme hned několik výročí. Přesně před 80 lety roku 1928 napsal Josef Čapek svou pohádku "Povídání o pejskovi a kočičce". 90 let uplynulo od prvního vydání "Rychlých šípů" Jaroslava Foglara, k němuž došlo roku 1938. Připomínáme si také stoleté výročí vzniku první Československé republiky. Posledním neopomenutelným výročím je skutečnost, že přesně před 180 lety, tedy v roce 1838, napsal samotný H. Ch. Andersen svou pohádku "O statečném cínovém vojáčkovi", v souvislostí s níž jsme po její četbě tvořili kresby této postavičky. I všechny tyto významné události jsme si připomněli a množství našich aktivit celkově vzájemně tematicky propojili. 

Jsme velmi rádi, že se Noc s Andersenem stala na naší škole krásnou tradicí a že jsme i letos směli s našimi žáky prožít krásné a vzácné chvíle nad pestrým žánrovým spektrem řady knih. Děkujeme rovněž všem rodičům, kteří se postarali o chutné pokrmy a upekli báječné bábovky, koláče i další výborné pochutiny. 

Budeme velmi rádi, pokud se nám podaří i v roce příštím připravit další "magickou noc" zaměřenou na podporu dětské četby. Ta letošní nesla podtitul "Život není jen černá a bílá, ale je plný pestrých barev. Stejně tak jako charakter člověka není jen dvojbarevný, nýbrž pln našich různorodých vlastností".

Lukáš Michael Pitřík