Aktuálně
aneb Co již máme za sebou

Škola by neměla být pouze místem vzdělávání, ale také místem zábavy propojené s výukou.

I proto se Žákovská rada snaží svým spolužákům neustále zpestřovat jejich společný čas
ve škole. Třeba i prolnutím literárního díla s realitou.

A tak jsme si v pátek 15. 12. společně užili Lichožroutský den aneb Držte si ponožky,
kdy jsme se nechali inspirovat knihou spisovatele Pavla Šruta "Lichožrouti".

Zapojili se nejen děti, ale i učitelé.

Snímky k nahlédnutí ve fotogalerii ŽR.


Vyhlášení výsledků výtvarné soutěže dětí I. stupně

Dva uplynulé měsíce naplněné aktivitami Žákovské rady jsme zakončili tento pátek 19. ledna vyhlášením výherců Výtvarné soutěže s tematikou Vánoc, která se stala součástí Turnaje v pexesu pro děti I. stupně. Po pečlivém výběru a hlasování byly za vítězné kresby žáků 1. - 5. třídy vybrány práce těchto dětí:

Adélka Šuléřová, Adélka Platková, Markétka Šupálková,
Anetka Masná,
Natálka Kohutová, Tomáš Prokop.

Více fotografií ke zhlédnutí zde:


Sportovní turnaj - badminton

Měsíc leden je bohatý na akce Žákovské rady. Po turnaji v pexesu jsme dnes 17. ledna vyhodnotili a odměnili nedávný turnaj v badmintonu, jenž jsme se rozhodli rozdělit na dvě kategorie dle věku dětí, a to pro 4. - 6. třídu a 7. - 9. třídu. Zájem ze strany žáků byl obrovský. Do turnaje se přihlásilo celkem 29 hráčů. Na celkový průběh dohlíželi paní zástupkyně a pan ředitel, čímž bychom jim tímto rádi poděkovali za to, že se svých rolí rozhodčích zhostili bravurně. Žákovská rada staví svou činnost především na různorodosti aktivit zaměřených na spolužáky. A právě sport je jednou z prioritních sfér naší působnosti. Výsledky turnaje jsou následující:

I. mladší kategorie (4. - 6. třída)

1. místo Eliška Prokopová

2. místo Ondra Karkoška

3. místo Martin Kocián

II. starší kategorie (7. - 9. třída)

1. místo Vašek Žižka

2. místo Tomáš Flegr

3. místo Adam Bigas

Vítězům blahopřejeme, všem hráčům děkujeme za účast a již nyní se těšíme na setkání při dalších aktivitách Žákovské rady. Zároveň přikládáme odkaz na fotogalerii.

Mgr. Lukáš Michael Pitřík


Ještě před vánočními svátky se naší Žákovské radě podařilo uskutečnit třídní kola turnaje v pexesu pro žáky I. stupně. V minulém lednovém týdnu pak proběhlo finále, tedy souboj pěti hráčů, vítězů kol třídních o první tři příčky. A výsledek byl následující:

1. místo Pepík Sikora

2. místo Matteo Stařičný

3. místo Matouš Slíva

Adam Jurtík a Nikolka Grzymková, kteří se stali vítězi ve svých třídách, byli ve finále odměněni cenou útěchy. Jsme velmi rádi, že jsme dětem mohli zpříjemnit chvíle trávené ve škole i touto zábavnou hrou, kterou pexeso jistě je. Dnes, 16. ledna, jsme naše vítěze odměnili hodnotnými cenami. Přinášíme Vám několik snímků ze soutěžního klání v jednotlivých třídách.

Mgr. Lukáš Michael Pitřík, koordinátor ŽR

Více fotografií z turnaje ke zhlédnutí zde:


Konference žákovských parlamen

Dne 08. listopadu 2017 se uskutečnila historicky I. konference žákovských parlamentů MSK. Společně se třemi zástupci naší žákovské rady Katkou Máchovou, Ondrou Mohylou a Terezkou Chovancovou jsme se vypravili na Krajský úřad Moravskoslezského kraje v Ostravě. Atmosféra konference byla úchvatná, děti směly "nasát" klima sálu, v němž se rozhoduje o důležitých skutečnostech týkajících se našeho kraje. Pohoštění i celková organizace byly vskutku na úrovni a velmi hezky o nás bylo postaráno. Konference nám přinesla řadu nových a zajímavých podnětů, vzájemné sdílení zkušeností a postřehů nejen mezi žáky promíchanými v předem připravených skupinách, ale i mezi pedagogy. Mohli jsme rovněž navázat novou spolupráci s ostatními a také se něčemu novému přiučit.

Jsme potěšeni, že jsme se stali jednou z pěti oceněných z celkového počtu více než dvaceti zúčastněných škol. Velice si onoho ocenění, které jsme převzali z rukou paní Mgr. Hany Wiedemanové, vedoucí Konzultačního centra pro ŽP MS kraje, a pana Mgr. Stanislava Folwarczného, náměstka hejtmana kraje, vážíme a je pro nás velkou ctí. Tímto děkujeme všem členům naší Žákovské rady, a to nejen těm současným, nýbrž i dřívějším. Jelikož právě Vy jste se zasloužili a zasluhujete o zpestření školní docházky Vašich spolužáků. A nejen to. Dík patří rovněž celému pedagogickému sboru, neboť společným úsilím dosahujeme mnohého, přičemž máme stále na paměti to hlavní - celkový osobnostní rozvoj našich žáků.

Mgr. Lukáš Michael Pitřík, koordinátor Žákovské rady


I v loňském školním roce 2016/2017 jsme se jako Žákovská rada snažili zpříjemnit našim spolužákům čas trávený ve škole aktivitami, skrze něž jsme se mohli dál vzájemně učit spolupráci, lépe se poznat a zároveň si zasoutěžit. Věříme, že práce Žákovské rady v uplynulém školním roce byla pro děti jak prvního, tak i druhého stupně přínosem a obohacením výuky. Činnost Žákovské rady započala volbami zástupců v jednotlivých třídách. Ti se posléze pustili do společné práce.

Jsme rádi, že se nám z velké části zdařilo naplnit naše představy a touhy, jež jsme si předsevzali na počátku roku. Uskutečnili jsme turnaj v přehazované, zorganizovali a zrealizovali veřejnou fotografickou soutěž nazvanou Janovická zákoutí, zpestřením jistě byly i barevné-proužkované dny, či Halloween, kdy jsme vybírali a hlasovali o nejlepší výzdobě. Některé plány se nám zdařily, jiné jsme museli opustit.

V měsíci březnu - který je měsícem knihy, jsme si společně užili Den v kostýmech našich oblíbených knižních hrdinů.

Vyvrcholením naší práce se stala soutěž Janovice mají talent, díky níž jsme mohli zhlédnout zajímavá a působivá vystoupení přihlášených odvážných soutěžících. Zrealizovali jsme rovněž několik charitativních sbírek, kdy výtěžky z nich putovaly na dobrou věc - především na pomoc nemocným a hladovějícím dětem. Podpořili jsme mimo jiné projekty UNICEF.

Celoročně jsme se rovněž zaměřili společně s Ekotýmem na sběr tříděného odpadu. V letošním školním roce se nám i díky Vám podařilo nashromáždit 5080 kilogramů papíru a 210 kilogramů plastových lahví. Získané finance putovali zpět k dětem, tedy k nám, a to nákupem odměn za různá sportovní či vzdělávací a zábavné aktivity.

V rámci sběru tříděného odpadu se na třetí příčce s celkovým počtem 231 kilogramů papíru umístil Jakub Žitník ze druhé třídy. Druhá příčka náleží Martinu Kociánovi s celkovým počtem 448 kilogramů a prvenství si vybojoval Šimon Hrubý s celkovým počtem 455 kilogramů. Děkujeme nejen těmto třem chlapcům, nýbrž i Vám ostatním, kteří se chováte zodpovědně, odpad třídíte, a pomáháte nám tak podpořit ochranu naší přírody.

Pro tuto chvíli se s Vámi loučíme a těšíme se na příští školní rok, kdy se chceme i nadále aktivně zapojovat do dění a života školy, hovořit do struktury a povahy prostředí, v němž trávíme mnoho svého času.

Mgr. Lukáš Michael Pitřík, koordinátor Žákovské rady


13. 10. 2016 Podzimní oranžovo-hnědý den


29. 09. 2016 Proužkovaný den