Základní informace

Nezbytné údaje

Základní informace

Provoz MŠ:

pondělí - pátek 06:30 - 16:30 hodin

 • Nejvhodnější doba pro příjem dítěte je do 08:00 hodin.
 • Vyzvedávání dětí: po obědě kmenová MŠ do 12:00 hod., odloučené pracoviště při ZŠ do 12:15 hod.; s celodenní docházkou 14:15 až 16:25 hod.  
 • Zákonní zástupci mohou k vyzvedávání dítěte pověřit i jinou osobu, na základě tzv. Zmocnění k vyzvedávání dítěte z mateřské školy. Dané formuláře jsou stále k dispozici u paní učitelky v konkrétní třídě.
 • Úplata za předškolní vzdělávání činí 500,- Kč.
 • Snížení nebo osvobození od úplaty - viz vyhláška na nástěnce.
 • Děti s povinným předškolním vzděláváním jsou od úplaty osvobozeny. 
 • Úhrada stravného a úplaty probíhá současně na začátku měsíce. Konkrétní datum bude vždy včas nahlášeno. Je možné využít i bezhotovostní platbu - informace u vedoucí školní jídelny, paní Zuzany Gurecké.
 • Strava se odhlašuje nejpozději den předem do 13:00 hod. Odhláška na pondělí nejpozději v pátek do 13:00 hod. V případě neodhlášení stravy má rodič možnost vyzvednout stravu do jídlonosiče. Druhý den nepřítomnosti ve škole je nutné oběd odhlásit. V případě neodhlášení obědu, vzniká tzv. nedotovaná strava a rodič doplatí k ceně za potraviny i cenu režií. Neodhlášená strava: cena potravin + 46,- ( platí se v hotovosti).
 • Během měsíce září děti přinesou: malý hrníček na pitný režim, zubní kartáček, kelímek, zubní pastu, označený hřebínek s poutkem na zavěšení, na spaní pyžamo (je-li dítě nahlášeno na celodenní pobyt).
 • Při výběru oblečení mějte na paměti, že může dojít k jejímu znečištění nebo poškození.
 • Zvláště u malých dětí mějte připraveno náhradní oblečení v pytlíku v šatně.
 • Přezouvací obuv pevnou, ne cukle!
 • Veškeré věci svým dětem prosíme řádně označte.
 • Větší díly oblečení (mikiny, svetry, bundy) opatřete poutky.

Těšíme se na Vaše děti a spolupráci s Vámi.

Kolektiv MŠ