O nás
Co nabízíme

Základní škola a Mateřská škola Janovice se nachází v malebném podhůří Moravskoslezských Beskyd. Díky oné lokalitě jsme získali řadu možností k uplatňování nejen oblastí všeobecně vzdělávacích, ale rovněž k orientaci své pozornosti na oblast environmentální a ekologickou. Naše škola disponuje následujícími skutečnostmi:

 • Poskytujeme základní vzdělávání od 1. do 9. ročníku.
 • Škola je rodinného typu, uplatňujeme individuální přístup.

 • Jsme držiteli mezinárodního titulu Ekoškola.

 • Zaměřujeme se na rozvoj čtenářské gramotnosti.

 • Uplatňujeme metody Kritického myšlení RWCT.

 • Disponujeme dlouholetými zkušenostmi v oblasti reedukační péče.

 • Dlouhodobě a cíleně dbáme na rozvoj pedagogických kompetencí učitelského sboru.
 • Ke sportovním aktivitám využíváme tělocvičnu, travnaté hřiště a multifunkční hřiště.
 • Šíříme osvětu o ekologii
 • Zapojujeme se do řady projektů na místní, celorepublikové i mezinárodní úrovni.
 • Dětem nabízíme možnost tvůrčí práce v Ekotýmu a Žákovské radě.
 • Úzce spolupracujeme s poradenskými zařízeními.
 • Systematicky vytváříme a udržujeme bezpečné prostředí školy.
 • Aktivní práce se strategiemi prevence a preventivním programem.
 • Na půdě prevence rizikových forem chování jsme nositeli významného ocenění ze strany Moravskoslezského kraje.
 • Realizujeme dějepisné exkurze, prožitkové pobyty, lyžařské výcvikové kurzy, ekokonference, čtenářské dílny, projekty napříč všemi ročníky, Noc s Andersenem a mnoho dalších výchovně-vzdělávacích aktivit.
 • Učíme děti plynulému čtení metodou Sfumato.
 • Matematickou gramotnost žáků prvního stupně rozvíjíme prostřednictvím Hejného matematiky.
 • Realizujeme projekt Nanečisto - příprava budoucích prvňáčků.
 • Disponujeme bohatě vybavenou školní knihovnou a moderní učebnou informatiky. 
 • Nabízíme zájmové vzdělávání v naší školní družině s dvěma odděleními.
 • Další zájmovou činnost podporujeme nabídkou různorodých kroužků.
 • Nabízíme kvalitní, pestré a vyvážené stravování.
 • Spolupracujeme s nutričním poradcem.
 • Dětem se zdravotními obtížemi připravujeme upravenou dietní stravu - bezlepkovou stravu.
 • Možnost svačinek, platby i objednávky online.
 • Vaříme ve vlastní kuchyni, jídelna je součástí zázemí naší školy.