Stravování

Ceník

Z důvodu neustálého zvyšování cen potravin a nutričních doporučení jsme nuceni od září 2020 navýšit stravné, a to následovně:

Děti ve věku 3 - 6 let

Celodenní strava

(9+20+6) - přesnídávka, oběd, odpolední svačina, pitný režim35 Kč (původně 33 Kč)

Polodenní strava

(9+20) - přesnídávka, oběd, pitný režim


29 Kč (původně 27 Kč)

Přesnídávka, pitný režim

9 Kč

Děti ve věku nad 7 let

Celodenní strava

(9+23+6) přesnídávka, oběd, odpolední svačina, pitný režim38 Kč (původně 36 Kč)

Polodenní strava

(9+23) přesnídávka, oběd, pitný režim


32 Kč (původně 30 Kč)