e-Strava

Odkaz

Kromě telefonických odhlášek je možno provádět odhlášky také prostřednictvím portálu e-Strava, na nějž přikládáme potřebný odkaz.