Celoroční plán
Co je letos před námi

Školní rok 2018/2019

Září

Další plánované aktivity v daném měsíci:

Říjen

Další plánované aktivity v daném měsíci:

Listopad

Další plánované aktivity v daném měsíci:

Prosinec

Další plánované aktivity v daném měsíci:

Leden

Další plánované aktivity v daném měsíci:

Únor

Další plánované aktivity v daném měsíci:

Březen

Další plánované aktivity v daném měsíci:

Duben

Další plánované aktivity v daném měsíci:

Květen

Další plánované aktivity v daném měsíci:

Červen

Další plánované aktivity v daném měsíci:Doplňující aktivity v průběhu školního roku:Náměty a termíny preventivně-výchovných programů budou průběžně doplňovány.


V Janovicích dne 01. září 2018