Celoroční plán
Co je letos před námi

Školní rok 2018/2019

Září

 • 03. 09. zahájení školního roku 2018-2019.
 • 06. 09. Dějepisná exkurze Český Těšín - pro žáky 9 ročníku.
 • 15. 09. Brigáda na školní zahradě.
 • 18. 09. Informační třídní schůzky (s výjimkou 9. ročníku).
 • 24. - 27. 09. Týden (evropských) jazyků.
 • 26. 09. Slavnostní převzetí ocenění v rámci mezinárodního projektu Židovského muzea Praha - Holocaust; žáci 9. ročníku.
 • 27. 09. Zahradní slavnost.
 • Spolupráce se slovenskou školní knihovnou.
 • Logická olympiáda.
 • Soutěž mladých zoologů - Zoo Ostrava.
 • Preventivní program Hasík pro žáky 2. a 6. třídy.

Říjen

 • 01. 10. Preventivní program Hasík pro žáky 2. a 6. třídy.
 • 04. 10. Trh vzdělávání a pracovního uplatnění - Sportovní hala Polárka F-M; žáci 9. třídy.
 • 05. 10. Sportovní den pro žáky I. stupně.
 • 08. - 12. 10. Pobyt pro žáky II. stupně; Jeseníky - Petříkov.
 • 15. - 19. 10. Pobyt pro žáky I. stupně; Jeseníky - Petříkov.
 • 16. 10. Přírodovědný Klokan.
 • 18. 10. Vyhodnocení soutěže v rámci Envofilmu; Český Těšín.
 • 23. 10. Třídní schůzky žáků 9. ročníku.
 • Návštěva knihovny - školní družina.
 • CIVIS - dokončení ekologických stezek.


Listopad

 • 01. 11. Workshop pro žáky 9. třídy na SŠ Lískovecká, pracoviště Na Hrázi.
 • 07. 11. Otevření Ekologické stezky.
 • 09. 11. Lampiónový průvod. 
 • 27. 11. Workshop pro žáky 9. třídy - učebny odborného výcviku; Frýdlant nad Ostravicí.
 • Podzimní dílny - dýňobraní.
 • Přípravy na vánoční jarmark.
 • Sportovní turnaj Žákovské rady.
 • Kino - "Planeta Česko"; žáci prvního stupně.


Prosinec

 • 08. 12. Vánoční Budapešť.
 • 14. 12. Vánoční jarmark - spolupráce ZŠ, MŠ a sdružení Prvočas.
 • 18. 12. Projekt "Osmičková výročí" (žáci 2. stupně).
 • 19. 12. Cestopisná přednáška Tomáše Kubeše. 
 • Kino Frýdlant nad Ostravicí; děti školní družiny.
 • Mikulášská nadílka. 


Leden

 • Recitační soutěž žáků I. a II. stupně.
 • Muzikohrátky.

Únor

 • 14. 02. Karneval.
 • Zahájení projektu "Nanečisto".
 • Bruslení - školní družina.

Březen

 • 05. 03. Divadelní představení pro žáky II. stupně - Těšínské divadlo
 • 19. 03. Beseda s Cyrilem Podolským - režisérem, scénáristou a animátorem.
 • 22. 03. Matematický Klokan.
 • 29. 03. Noc s Andersenem.
 • Pythagoriáda,
 • Prohlídka zákulisí Národního divadla Moravskoslezského - 6. a 9. třída.
 • Listování, autorské čtení.
 • Filmový festival Jeden svět na školách. 


Duben

 • 02. 04. Zápis dětí do 1. třídy.
 • 23. 04. Den Země.
 • Velikonoce ve skanzenu.
 • Přijímací zkoušky na SŠ.
 • Zahájení plaveckého výcviku.
 • Pythagoriáda.

Květen

 • Adaptační pobyt 1. a 2. třídy.
 • Fotografování tříd.
 • Zoo - akce pro děti školní družiny.


Červen

 • Oficiální otevření školní zahrady s aktivitami pro děti.
 • Den obce.
 • Janovice mají talent - akce Žákovské rady.
 • Školní výlety.


Náměty a termíny preventivně-výchovných programů budou průběžně doplňovány.


V Janovicích dne 01. září 2018