Celoroční plán
Co je letos před námi

Září

 • 04. 09. Zahájení školního roku 2017/2018.

 • 12. 09. Živá knihovna profesí - žáci 9. třídy (Dolní Vítkovice).

 • 13. 09. Preventivní program - Protidrogový vlak (pro žáky 8. a 9. třídy).

 • 15. 09. Soutěž mladých zoologů v ostravské ZOO  - žáci 4. a 5. třídy. 

 • 19. 09. Preventivní program Hasík (pro žáky 2. a 6. třídy).

 • 22. 09. Pokračování specializačního studia pro výchovné poradce - Mgr. A. Žižková (PFOU).

 • 26. 09. Informační třídní schůzky (žáků 1. - 8. třídy).

 • 29. 09. Úklid obce Janovice.

Další plánované aktivity v daném měsíci:


 • Společná schůzka pedagogů ZŠ a MŠ.
 • Evropský "tý"den jazyků.
 • Sportovní den pro žáky I. stupně.
 • Registrace Logické olympiády.
 • Zahájení projektu Čtenářská výzva (žáci 1. - 9. třídy + veřejnost).
 • Zahájení projektu Krokus (Židovské muzeum v Praze) - téma Holocaust.

Říjen

 • 01. - 07. 10. Logická olympiáda pro žáky I. stupně.

 • 05. 10. 2017 Vlastivědná exkurze v Chotěbuzi -  3., 4. a 5. třída.

 • 08. - 14. 10. Logická olympiáda pro žáky II. stupně.

 • 11. 10. Přírodovědná soutěž Klokan.

 • 13. - 15. 10. Projekt Civis - zkoumání občanských a sociálních dovedností u žáků.

 • 16. 10. Seminář pro výchovné poradce.

 • 18. 10. Celoškolní divadelní představení - Agentura Pernštejni  - "Vikingové".

 • 16. - 18. 10. Prožitkový pobyt žáků 3. a 4. třídy. 

 • 24. 10. Třídní schůzky pro žáky 9. třídy - přijímací řízení na SŠ.

 • 25. 10. Zahájení specializačního studia pro Koordinátory EVVO - Mgr. M. Olšáková.

Další plánované aktivity v daném měsíci:

 • Dějepisná exkurze - Český a Polský Těšín - žáci 9. třídy.
 • Návštěva hudebního oddělení v knihovně F-M - akce pro žáky ŠD.
 • Charitatívní akce - Bazárek.

Listopad

 • 02. 11. Cestopisné přednášky Tomáše Kubeše pro žáky I. i II. stupně (Asie, Papua Nová Guinea).

 • 07. 11. Trh vzdělávání a pracovního uplatnění - sportovní hala Polárka.

 • 10. 11. Lampionový průvod - Prvočas.

 • 21. 11. Pedagogická rada + individuální třídní schůzky.

 • 24. 11. Matematická soutěž Náboj.

Další plánované aktivity v daném měsíci:

 • Přípravy na vánoční jarmark.
 • Žáci 9. třídy - testování ČŠI (Mediální gramotnost).

Prosinec

 • 01. 12. Kampaň Červená stužka.

 • 21. 12. Celoškolní divadelní představení - Agentura Pernštejni - "Staré pověsti české".

Další plánované aktivity v daném měsíci:

 • Vánoční jarmark.
 • Kino Frýdlant nad Ostravicí - akce pro žáky ŠD.
 • Cesta za daňky.

Leden

 • 23. 01. Pedagogická rada - uzavření klasifikace za I. pololetí.

 • Mezinárodní den obětí holocaustu - setkání s pamětníkem - Praha; žáci 8. a 9. ročníku.

 • 31. 01. Vysvědčení + recitační soutěž žáků 1. stupně.

Další planované aktivity v daném měsíci:

 • Společná schůzka pedagogů ZŠ a MŠ.
 • Recitační soutěž žáků II. stupně.
 • Beseda v ŠD.

Únor

Na měsíc únor je plánována rekonstrukce školy rozsáhlejšího charakteru, čehož důsledkem bude na určitou dobu úplné přerušení výuky.

Další plánované aktivity v daném měsíci:

 • Zahájení projektu Nanečisto.
 • Okrsková recitační soutěž.

Březen

 • 07. 03. Karneval pro žáky I. stupně.

 • 16. 03. Divadelní představení "Dášeňka" pro žáky I. stupně. Divadlo loutek Ostrava.

 • 16. 03. Matematická soutěž Klokan.

 • 22. 03. Výchovně-preventivní program "Na světě nejsi sám" - pro žáky 4. - 6. třídy.

 • 22. - 23. Výchovně-preventivní program "Emoce do inteligence I." -  pro žáky 1. - 3. třídy.

 • 23. 03. Noc s Andersenem pro žáky II. stupně.

 • 28. 03. Výchovně-preventivní program pro žáky 7. a 8. třídy - "Image a charakter" (o. p. s. Pavučina).

Další plánované aktivity v daném měsíci:

 • Autorské čtení pro žáky II. stupně - Jaroslav Rudiš.
 • Velikonoce ve Skanzenu.
 • Celoškolní projekt - Slavnost čtení.

Duben

 • 03. 04. Výchovně-preventivní program pro žáky 6. třídy - "Více než přežít" (o. p. s. Pavučina).
 • 04. 04. Výchovně-preventivní program pro žáky 1. třídy - "Buďme kamarádi" (o. p. s. Pavučina).

 • 06. 04. Matematická Pythagoriáda.
 • 10. 04. Zápis dětí do 1. třídy.

 • 24. 04. Pedagogická rada + individuální třídní schůzky.

 • 26. - 27. Výchovně-preventivní program "Emoce do inteligence II. " pro žáky 1. - 3. třídy.

Další plánované aktivity v daném měsíci:

 • Zahájení plaveckého výcviku pro žáky I. stupně.
 • Den Země - úklid obce Janovice.

Květen

 • 07. 05. Čtenářství napříč ročníky.
 • 09. 05. Interaktivní výchovný pořad Radima Zenkla - "Hudba šesti kontinentů".
 • Beseda pro žáky 8. třídy k volbě povolání - IPS F-M - proběhlo v dubnu.
 • 14. 05. výchovně-preventivní program "Na světě nejsi sám" pro žáky 4., 5. a 6. ročníku.
 • 16. 05. Dějepisná exkurze pro žáky 9. třídy Český Těšín/Polský Těšín - Czieszyn (Těšínské Slezsko).
 • Plavecký výcvik pro žáky I. stupně.
 • Prožitkové pobyty pro žáky I. stupně a 6. třídy.
 • Okresní kolo matematické Pythagoriády.
 • Výlet ŠD.
 • Focení jednotlivých tříd.
 • 24. 05. Divadélko pro školy Hradec Králové - "Pohádka ze starého mlýna aneb Nebojte se hastrmanů" - představení pro děti ŠD.
 • 24. - 25. Výchovně-preventivní program "Emoce do inteligence III." - pro žáky 1. - 3. třídy.

Červen

 • 15. - 23. 06. Sportovně - relaxační pobyt Chorvatsko - Poreč (žáci 8. a 9.třídy).

 • 21. 06. Pedagogická rada - uzavření klasifikace.

Další plánované aktivity v daném měsíci:

 • Výlety jednotlivých tříd.
 • Branný závod - ZŠ Čeladná.
 • Dopravní soutěž pro žáky I. stupně.
 • Den dětí - turnaj stolních her + prezentace her ALBI - pro žáky ŠD.
 • Den obce.
 • Dětský den - akce Rady rodičů.
 • Ukončení školního roku - rozloučení s deváťáky.Doplňující aktivity v průběhu školního roku:

Vzdělávací program paní Kaňokové - Můj kostel

Divadlo pro žáky I. stupně i II. stupně - Český Těšín, Ostrava (dle nabídky)

Branný den - dle termínu Krajského vojenského velitelství Ostrava


Náměty a termíny preventivně-výchovných programů budou průběžně doplňovány.


V Janovicích dne 01. září 2017

Mgr. Andrea Žižková