Celoroční plán
Co je letos před námi

Školní rok 2019/2020

Září

 • 02. 09. Zahájení školního roku 2019/2020.
 • 11. 09. Soutěž Mladý zoolog, ZOO Ostrava - žáci 4. + 5. třídy.
 • 17. 09. Informační třídní schůzky (1. - 8. ročník).
 • 24. - 29. 09. Školní zájezd  do Švýcarska.
 • 23. - 27. 09. Týden evropských jazyků.
 • 27. 09. Soutěž malých zoologů - postupové kolo, vybraní žáci 4. a 5. třídy.
 • 21. 09. Brigáda na školní zahradě.
 • 27. 09. Preventivně výchovný program Hasík pro žáky 2. a 6. třídy.
 • 30. 09. Registrace Logické olympiády.
 • Fotografování žáků 1. třídy.
 • Léčivé byliny - projekt paní Menšíkové pro žáky 2. - 4. třídy.
 • Dopravní výchova - žáci 4. třídy.


Říjen

 • 01. 10 - 07. 10. Základní kolo Logické olympiády - žáci 3. - 5. třídy.
 • 02. 10. Exkurze v rámci mediální výchovy - Televizní studio České televize v Ostravě - žáci 8. a 9. třídy.
 • 03. 10. Pěvecká soutěž Talent - K. Sivková + žáci 8. třídy.
 • 07. 10. - 11. 10. Prožitkový pobyt v Petříkově - žáci 2. a 3. třídy (environmentální tematika).
 • 08. 10. Zahradní slavnost - Barevný podzim.
 • 08. 10. - 14. 10. Základní kolo Logické olympiády pro žáky II. stupně.
 • 16. 10. Přírodovědný klokan.
 • 17. 10. Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže Envofilm 2019; Střední škola Albrechtova v Českém Těšíně - vybraní žáci 9. ročníku.
 • 22. 10. Třídní schůzky pro žáky 9. třídy - informace k přijímacímu řízení na SŠ.
 • 24. 10. Trh vzdělávání a uplatnění 2019 - hala Polárka F-M.
 • 22. 10. - 28. 10. Základní kolo Logické olympiády - žáci 1. a 2. třídy.


Listopad

 • 07. 11. Divadelní představení k výročí Leonarda da Vinci pro žáky 3. - 9. třídy.
 • 12. 11. Kavárnička: Téma - Hejného matematika.
 • 14. 11.  Dílny Lískovecká: PC a cestovní ruch - žáci 7. a 8. třídy.
 • 30. 11. Vánoční jarmark.
 • Divadelní představení pro děti ŠD.


Prosinec

 • 10. 12. Dílny Lískovecká, praktická část - žáci 7. + 8. třídy, Frýdlant n. O.

 • Mikulášská nadílka.

 • Vánoce ve skanzenu.

 • Vánoční dílna: Ještěrka - akce pro děti ŠD.


Leden

 • 30. 01. Vysvědčení a recitační soutěž žáků 1. stupně.
 • Muzikohrátky.
 • Bruslení - akce pro děti ŠD.

Únor

 • 11. 02. Cestopisné přednášky Tomáše Kubeše pro žáky I. i II. stupně - Galapágy.
 • 21. 02. Karneval dětí I. stupně.
 • Plavecký výcvik - 1., 2., 3. třída.
 • Realizace projektu "Škola Nanečisto".
 • Kotelna - akce pro děti ŠD.

Březen

 • 02. 03. - 06. 03. Lyžařský výcvikový kurz, SKI Areál Bílá - žáci 7. a 8. třídy.

 • 11. 03. Preventivně-výchovný program Nebuď oběť pro žáky IV., V. a IX. třídy.

 • 20. 03. Matematický klokan.

 • 23. 03. Speciální preventivní program k snímku Abstinent; setkání s režisérem preventivních filmů pro školy; určeno žákům 8. a 9. ročníku.

 • Projektový den: Téma - Mediální gramotnost (napříč všemi ročníky ZŠ).

 • Plavecký výcvik dětí I. stupně.

 • Školní nocování.

 • Pokračování projektu: "Škola Nanečisto".

 • Kino - akce pro děti ŠD.


Duben

 • 21. 03. Noc s Andersenem pro žáky I. stupně.

 • 28. 03. Noc s Andersenem pro žáky II. stupně.

 • 07. 04. Zápis dětí do 1. třídy.

 • 28. - 30. 04. Výchovně-vzdělávací a preventivní program "Škola rodinného života" - určeno žákům 8. a 9. ročníku.
 • Přijímací zkoušky žáků 9. třídy na střední školy.

 • Plavecký výcvik dětí 1. stupně.

 • Prožitkový pobyt dětí 1. třídy.

 • Skanzen - akce pro děti ŠD.


Květen

 • 13. 05. Český den proti rakovině 2020.
 • Prožitkový pobyt žáků 6. třídy.
 • Muzikohrátky.
 • Stezka - akce pro děti ŠD.
 • 28. 05. divadelní představení pro žáky II. stupně - Těšínské divadlo; Šakalí léta.


Červen

 • Dopravní soutěž.
 • Výlety jednotlivých ročníků.
 • Den obce Janovice.
 • Sportovně-relaxační pobyt v Chorvatsku pro žáky 9. třídy. 
 • Výlet - akce pro děti ŠD.


Náměty a termíny preventivně-výchovných programů budou průběžně doplňovány.


V Janovicích dne 02. září 2019.