Global Issues 

Mezinárodní projekt pod záštitou Organizace spojených národů

Žákovská kampaň pod záštitou OSN

Ať chceme, či ne, svět se velmi rychle mění. Nárůst počtu obyvatel, úbytek pitné a užitkové vody, prohlubující se propast mezi bohatými a chudými společenskými vrstvami, znečišťování životního prostředí, klimatické změny a mnoho dalšího. Je pouze na nás, zda těmto změnám budeme jen přihlížet nebo zda se aktivně zapojíme a pokusíme se ony změny pozitivně ovlivnit. Abychom tak mohli učinit, vnímáme, že je nezbytné vést děti v rámci vzdělávání v globální rovině. Spojovat prostřednictvím kritického myšlení do souvislostí vědomosti a zkušenosti z několika oblastí lidského života současně. Propojením dvou generací se vynasnažit učinit svět lepším místem pro život. Učinit tak pro nejen dnešní děti, nýbrž i jejich děti. Tedy pro generace budoucí. Jsme školou, jež se nebojí přijímat nové výzvy a stávat se součástí důležitých kroků směřujících k výchově a vzdělávání žáků pro jejich život ve světě, který se stává odlišnějším od toho, v němž jsme jako děti vyrůstali my, dnes již dospělí. 

Ve školním roce 2018/2019 jsme se se žáky 9. ročníku zapojili do mezinárodního projektu o. p. s. Arpok Olomouc s názvem Global Issues - Global Subjects, jenž je realizován pod záštitou Organizace spojených národů, Evropské unie a US embassy a do něhož je zapojeno devět evropských zemí. Přínos pro naše žáky? Prohloubení vzájemné spolupráce, diskuse, plánování, získání celistvějšího pohledu na aktuální světové dění, uplatnění znalostí načerpaných v rámci výuky v praxi, uvědomění si potřeby změn a důležitosti sebe sama při jejich realizaci, osobní zkušenosti získané při společné tvorbě envosnímku zaměřeného na jedno ze 17 témat cílů udržitelného rozvoje OSN (vzhledem k respektování pravidel soutěže Envofilm, do níž jsme se přihlásili, spatří náš snímek - i s fotografiemi nejen z natáčení - světlo světa oficiálně až v září tohoto roku), prezentace naší školy, setkání s delegátkou OSN za Českou republiku a mnoho dalšího.Více se lze o tomto projektu a našem zapojení do něho dočíst na těchto následujících odkazech:

V tuto chvíli si Vám dovolujeme předložit reportáž, která shrnuje nejen naši půlroční práci v rámci projektu, nýbrž i úsilí dalších devíti zapojených škol v rámci naší republiky, s nimiž jsme se mohli setkat a o své pohledy na dnešní svět podělit na závěrečné konferenci konané v červnu 2019 v Olomouci (odkaz je uveden výše), a která byla oficiálně zpřístupněna na stránkách společnosti Arpok před několika málo dny. 

Slovy pracovníků společnosti Arpok, jimž tímto zároveň děkujeme za onu jedinečnou příležitost být součástí tak významného projektu: "V rámci mezinárodního projektu Global Issues - Global Subject umožnil ARPOK školám realizovat žákovské kampaně reagující na Cíle udržitelného rozvoje. Úkolem žáků bylo v rámci plánování kampaně připravit konkrétní návrh, včetně harmonogramu a rozpočtu. Žáci si také vyzkoušeli/vyzkouší celou akci mediálně propagovat (např. přes školní FB, webové stránky či místní média). Podívejte se na video shrnující kampaně, které se konaly během druhé poloviny školního roku." 


Projekt probíhá pod záštitou následujících institucí: