Cíle udržitelného rozvoje 

24.02.2019

Projekt společnosti Arpok, jejímž zakladatelem je Univerzita Palackého v Olomouci, je zaměřen na vzdělávání v oblasti environmentální. Opírá se o sedmnáct cílů Organizace spojených národů, které mají být naplněny do roku 2030, abychom mohli - i vzhledem k rychle se měnícím životním podmínkám,  klimatickým změnám a negativním dopadům lidské činnosti na krajinu kolem nás - žít i v budoucnu bok po boku s přírodou a svými aktivitami jí nezatěžovali. Více se lze o globálních cílech udržitelného rozvoje dočíst zde:

Žijeme v době, v  níž dochází ke značným radikálním změnám, jež mají dopad  již i na nás samotné - nedostatek vody, rychle vymírající druhy živočichů a rostlin, odpady znečištěná krajina, oceány plné plastů, rostoucí chudoba, průmyslová výroba znečišťující ovzduší a další globální problémy, se kterými se současný svět potýká.

Více se o společnosti Arpok můžete dočíst zde:

Projekt má mezinárodní přesah a je realizován v devíti evropských zemích. Jelikož jsme školou ekologickou a záleží nám na prostředí, v němž žijeme, zařadili jsme se mezi dalších deset škol v rámci České republiky, které vyvinou společné úsilí na (alespoň částečnou) záchranu naší Země.

Více o projektu zde: