Základní škola a Mateřská škola Janovice 

okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace - Vítejte na našich internetových stránkách

Kdo jsme?

Co nabízíme?

V čem si věříme?

Jak to všechno začalo?

Naše zázemí

Nudu neznáme

Čeho se nebojíme?

Rádi se pochlubíme 

NFORMACE O NÁSTUPU ŽÁKŮ OD 30. 11. 2020

Vážení rodiče, 

od 30. 11. 2020 se prezenčního vzdělávání budou opět účastnit již všechny třídy prvního stupně a 9. ročníků. Zbylé třídy, tedy 6., 7. a 8. ročník, budou vzdělávány rotačním způsobem tzn. kombinace prezenční a distanční výuky s výměnou po jednom týdnu.

 • Prezenční výuka bude probíhat v homogenních skupinách.
 • V pondělí 30. 11. začíná v rámci "rotace tříd" prezenční výuku 8. třída. Vzdělávání bude probíhat dle rozvrhu platného od začátku školního roku. Žáci s distanční výukou budou o konání online hodin vždy včas informováni svými učiteli.
 • Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole (doporučujeme 2 roušky na den).
 • Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání.
 • Za podmínky zachování homogenity skupiny je možné realizovat vzdělávací činnosti ve venkovních prostorách i mimo areál školy.
 • Školní družina bude v běžném provozu. Děti budou rozděleny do tří oddělení podle tříd.
 • Bude zajištěno pravidelné větrání vnitřních prostor - v délce alespoň 5 minut během
  přestávek a zároveň jednou  v rámci každé vyučovací hodiny.
 • V případě konkrétních mimořádných situací spojených s onemocněním covid-19 jsou škola či školské zařízení vždy povinny postupovat podle pokynů krajské hygienické stanice (KHS) a dodržovat všechna aktuálně platná mimořádná opatření vyhlášená pro dané území příslušnou KHS nebo plošně Ministerstvem zdravotnictví (či vládou ve formě krizových opatření).
 • Školní jídelna je v provozu pro žáky, kteří se účastní prezenční výuky, žákům s distanční výukou bude oběd vydáván do jídlonosičů.
 • Svačinky z technických a hygienických důvodů nebudou vydávány, a  to až do odvolání.

S pozdravem a přáním pevného zdraví a klidného předvánočního času

Ivo Tošenovjan

Mateřská škola i nadále v provozu:

V letech 2018 a 2019 jsme měli v rámci Výzvy číslo 13/2017, kterou vyhlásilo Ministerstvo životního prostředí prostřednictvím Státního fondu životního prostředí, příležitost se 140 žáky naší školy absolvovat celkem tři ozdravné pobyty s ekologickým výukovým programem "Žák a krajina jeho domova" v Petříkově. 

Více se lze dočíst zde:

"Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR

na základě rozhodnutí ministra životního prostředí."

Vážení rodiče. 

Informace o distanční výuce, ošetřovném i stravování žáků v době uzavření škol naleznete zde:

Prožili jsme:

S příchodem nového školního roku jsme se i tentokrát velmi rádi zapojili s našimi žáky 4. a 5. třídy do soutěže, kterou každoročně připravuje a organizuje Zoologická zahrada v Ostravě. Soutěžní klání nejen mezi školami, ale i mezi jednotlivými družstvy samotných škol je pro děti značným přínosem z hlediska získání nových poznatků o světové i naší...

Opět je tady září a my jsme rozjeli nový školní rok. Všichni jsme se vrátili do školních lavic, někteří žáci se potkali po dlouhém období odloučení, stejně jako my učitelé. Protože je doba stále nejistá, je vhodné akce odložené z minulého školního roku co nejdříve uskutečnit. Proto jsme druhý týden školního roku 2020/2021 vyrazili na exkurzi do ...

Kalendář akcí

Archiv článků


Dovolujeme si připomenout, že veškeré články o našich aktivitách, jež jsme prožili nejen
 v aktuálním školním roce, naleznete včetně fotogalerií zde: