Základní škola a Mateřská škola Janovice 
okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace

Vítejte na stránkách naší školy

Zřizovatelem naší školy je obec Janovice, rodiště zbojníka Ondráše.

Janovice křížem krážem

Máš dvě hodiny času a chuť se projít? Nyní je tedy ta správná chvíle udělat si quest. Ptáš se, co se pod tímto pojmem skrývá? Jedná se o hru, při níž se vydáš na cestu, budeš hledat nápovědy, luštit tajenku a poznáš hlouběji obec, v níž se narodil jeden známý zbojník. Potřebovat budeš pouze tužku a listy s pokyny, které jsou k dispozici ke stažení v odkazu přiloženém níže. Pomocí veršů a úkolů je popsána trasa podle orientačních bodů. Po splnění úkolů a vyluštění tajenky objevíš poklad.

Náš quest vytvořila ve školním roce 2017/2018 6. třída s třídní učitelkou D. Žižkovou, a to v rámci projektu Tajný život města. Přejeme Ti hodně zábavy i nových zážitků.

Oznámení rodičům dětí, jež navštěvují školní družinu

Vážení rodiče,

v termínu od 14. 05.2018 bude zahájena rekonstrukce prostor školních družin
Po tuto dobu  se bude zázemí pro školní družinu nacházet ve třídách prvního stupně,

a to následovně:

učebna páté třídy - ranní družina, oddělení paní vychovatelky Kimlové,

učebna třetí třídy - oddělení paní vychovatelky Žílkové.

Ráno i odpoledne budou děti pro vstup do školy využívat hlavní vchod školy.

Nebude možno otevírat zvonkem.

Termín ukončení rekonstrukce pro tuto chvíli není znám.

Děkujeme za pochopení.

Milí žáci a vážení rodiče,

rádi bychom Vám poděkovali za pomoc a velké množství vykonané práce v dobrovolné sobotní brigádě. Na půdě naší nově vznikající přírodní zahrady, která bude sloužit především k bádání a k pozorování, se sešlo neuvěřitelných 65 pomocníků. V krásném jarním počasí přišli celé rodiny a sourozenci, učitelé a další dobrovolníci. Oceňujeme, že přinesli různé dobroty, vlastní nářadí, rozmanité rostliny, nápady a hlavně hodně energie a odhodlání k tomu, aby nám pomáhali měnit prostředí naší školy.

Díky společnému úsilí jsme stihli udělat dva vyvýšené záhony, nachystat Babiččinu zahradu, udělat 1. část pro živý habrový plot, proplést zlatý déšť pro vchod do zahrady, přenést horniny, prosít velké množství zeminy a podobně.

Vše se zdařilo zejména díky tomu, že vše bylo vedeno pod taktovkou povolaného odborníka, paní Běrské. Paní zahradnice se nám dobrovolně věnuje již několik týdnů na úkor svého volného času. Chceme dát najevo, že si její podpory a zkušeností velmi vážíme a děkujeme, že se s námi trpělivě schází a předává nám cenné rady.

Vysoce si ceníme také spolupráce se zahrádkáři obce Janovice, kteří nám sehnali mezi sousedy a především z vlastních zdrojů, velké množství druhů rostlin. Paní Zdrálkové také děkujeme za nářadí, které nám věnovala pro údržbu zahrady. Panu Pastorkovi za občerstvení a rostlinky prostě všem, jež přispěli na dobrou věc.

Věříme, že si všech 27 dospělých a 38 žáků odneslo dobrý pocit a radost z kvalitně odvedené práce.

Práce na zahradě budou pokračovat, toto je jen první krok k dalším změnám. Děkujeme, že s námi plánujete, rozhodujete, tvoříte a pevně věříme, že budete i pokračovat.

Mgr. Ivo Tošenovjan, Mgr. Monika Olšáková

!POZOR! POZOR!

V květnu proběhne poslední odvoz tříděného odpadu v tomto školním roce! 
Poslední odvoz bude zajištěn opět Frýdeckou skládkou v polovině měsíce!

Na konci června budou vyhlášeny výsledky nejlepších z Vás,
tedy těch, kteří přispěli největším množstvím v tomto školním roce.

Děkujeme všem, kterým není lhostejný osud životního prostředí
a pomáhají nám s péčí o něj.

Procházíme řadou výchovně-preventivních programů.
Postupně zpracováváme podklady a budeme je průběžně publikovat.


Dovolujeme si tímto požádat naše žáky, aby se po skončení výuky nezdržovali v areálu školy, která v současné době prochází rozsáhlou rekonstrukcí. 

Od měsíce března 2018 budou probíhat venkovní úpravy školních budov, kolem nichž bude postaveno lešení. Tímto prosíme rovněž rodiče dětí, aby se v areálu školy pohybovali se značnou obezřetností, neboť se zde až do konce aktuálního školního roku bude intenzivně pracovat a v areálu se bude nacházet rovněž stavební materiál. Hrozí riziko úrazu.

Zároveň si dovolujeme upozornit, že v období od 15. 03. do 14. 04. bude rovněž z důvodu rekonstrukce uzavřena školní tělocvična.

Děkujeme za pochopení.


Kalendář akcí

NOVÉ ČLÁNKY


Dovolujeme si připomenout, že veškeré články o našich aktivitách, jež jsme prožili v aktuálním školním roce, naleznete včetně fotogalerií zde:

Jsme součástí dalšího projektu:

V rámci výchovy a vzdělávání našich žáků spolupracujeme s následujícími institucemi

Tomáš Kubeš

fotograf, cestovatel, novinář

Články staršího data naleznete na původních internetových stránkách naší školy:


Na stránkách se průběžně pracuje.