Základní škola a Mateřská škola Janovice 
okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace - Vítejte na našich internetových stránkách

Kdo jsme?

Co nabízíme?

V čem si věříme?

Jak to všechno začalo?

Naše zázemí

Nudu neznáme

Čeho se nebojíme?

Rádi se pochlubíme 

Pokračování v distančním vzdělávání

Vážení rodiče.

Vzhledem ke skutečnosti, že distanční vzdělávání bude pokračovat i po datu 02. listopadu, dovolujeme si Vás informovat, že dojde k úpravám rozvrhu hodin pro on-line výuku Vašich dětí. O těchto úpravách Vás budou opět informovat jednotliví třídní učitelé nejpozději zítra, tedy v pátek 30. října.

Dále si Vás dovolujeme upozornit, že dojde rovněž ke změně ohledně stravování ve školní jídelně. Všem dětem, které mají zakoupeny obědy, budou automaticky odhlášeny. Pokud by však měl někdo z Vás i nadále zájem obědy odebírat, je potřeba tuto skutečnost oznámit přes portál E-strava či paní vedoucí školní jídelny, a to do pátku 30. října.


Dovolujeme si rovněž oznámit, že dnes byla zveřejněna Výroční zpráva za školní rok 2019-2020:

V letech 2018 a 2019 jsme měli v rámci Výzvy číslo 13/2017, kterou vyhlásilo Ministerstvo životního prostředí prostřednictvím Státního fondu životního prostředí, příležitost se 140 žáky naší školy absolvovat celkem tři ozdravné pobyty s ekologickým výukovým programem "Žák a krajina jeho domova" v Petříkově. 

Více se lze dočíst zde:

"Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR

na základě rozhodnutí ministra životního prostředí."

Vážení rodiče. 

Informace o distanční výuce, ošetřovném i stravování žáků v době uzavření škol naleznete zde:

Prožili jsme:

S příchodem nového školního roku jsme se i tentokrát velmi rádi zapojili s našimi žáky 4. a 5. třídy do soutěže, kterou každoročně připravuje a organizuje Zoologická zahrada v Ostravě. Soutěžní klání nejen mezi školami, ale i mezi jednotlivými družstvy samotných škol je pro děti značným přínosem z hlediska získání nových poznatků o světové i naší...

Opět je tady září a my jsme rozjeli nový školní rok. Všichni jsme se vrátili do školních lavic, někteří žáci se potkali po dlouhém období odloučení, stejně jako my učitelé. Protože je doba stále nejistá, je vhodné akce odložené z minulého školního roku co nejdříve uskutečnit. Proto jsme druhý týden školního roku 2020/2021 vyrazili na exkurzi do ...

Kalendář akcí

Archiv článků


Dovolujeme si připomenout, že veškeré články o našich aktivitách, jež jsme prožili nejen
 v aktuálním školním roce, naleznete včetně fotogalerií zde: