Základní škola a Mateřská škola Janovice 
okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace - Vítejte na našich internetových stránkách

Školní rok 2020/2021 započne v úterý 01. září 2020

odbitím osmé hodiny ranní. 

Čtenářská výzva

Již třetím rokem probíhá na naší škole čtenářská výzva. Výzvy se mohou zúčastnit všichni, kteří rádi prožívají společně osudy knižních hrdinů. Aktuální čtenářská výzva měla být ukončena v měsíci červnu, ovšem z důvodu uzavření školy se prodlužuje po dobu prázdnin, a to až do 11. září 2020. Zhlédněte prosím kritéria, která jsme pro Vás zformulovali, a přidejte se k nám. Každého, kdo odevzdá vyplněnou výzvu, čeká milé překvapení. 

Dovolujeme si Vám předložit výstupy našich žáků v rámci zájmového kroužku Mediální gramotnost, jenž byl podpořen z dotace O2 Chytrá škola.

V kroužku si děti mohly vyzkoušet mnoho nového z dané oblasti a mimo jiné získat řadu užitečných vědomostí a zkušeností, jako: 

  • Dívat se na informace z různých úhlů.
  • Pracovat s dlouhodobým projektem, pracovat jako tým.
  • Hledat a umět si položit výzkumnou otázku.
  • Vytvořit dotazník, aby odpověděl na výzkumnou otázku.
  • Ví, k čemu slouží koláčové a k čemu sloupcové grafy, umí je použít a interpretovat. Hledat v nich to důležité.
  • Poznaly jeden veřejně dostupný typ grafického nástroje (Canva), dokáží v něm tvořit - prezentaci, pozvánku, leták.
  • Znají možnosti zadávání dotazníků - papírově i on-line, poznaly on-line prostředí Vyplnto.cz.
  • Osahaly si práci s excelem - tvorba tabulek a grafů.
  • Seznámily se s prací s powerpointem - tvorba s použitím animací, hudby aj.

Dovolujeme si Vám předložit práce dětí v rámci distanční výuky

Poznáte, jaké vyjmenované slovo se pod šifrou ukrývá?

Být kreativní

Milí rodičové, 

současná doba nám není příliš nakloněná. Všichni víme, že musíme být opatrní, dbát na zásady bezpečnosti, abychom se brzy potkali zase ve školních lavicích. Uvědomuji si, že velkou část svých povinností jsme museli přesunout na vás. O to víc mě těší, že děti plní úkoly včas a společně pak zasíláte zpětné vazby. Máte můj obdiv a poděkování za dosavadní spolupráci. Proč vlastně píši? Děti 4. třídy měly za úkol vyrobit slovanské stavby z přírodnin, které mají ve svém okolí k dispozici. O tom se totiž učili ve vlastivědě. Počasí nám zpočátku nepřálo, ale pak vysvitlo sluníčko a mě od dětí dorazily snímky nádherných, nápaditých výtvorů. Druhý úkol byl také kreativní. Dostaly pomocí videa tip na vyprázdněný rybník, který se teprve napouštěl. Jejich úkolem bylo stát se přírodními návrháři a rybník podle svých představ oživit. Měly dokreslit 10 živočichů a 10 rostlin, které by rybníku slušely, a také napsat zdůvodnění, proč si je vybraly. Vám posílám jen fotky. Zdůvodnění vystavím později ve škole. Přišly mi úžasné a fantastické výtvory a bylo mi líto, že je uvidím jen já. Proto je posílám všem ke zhlédnutí. Pokochejte se stejně jako já! 

Zdraví Táňa Němcová

Schází nám sdílení

Každý den do našich učitelských telefonů, počítačů, iPadů či iPhonů dorazí spousta prací našich žáků. Je škoda, aby jen tak zapadly. Ve škole bychom si je vystavili ve třídě nebo na chodbě, každý by dostal prostor svou práci okomentovat i prostor ocenit práci svého spolužáka, popřípadě mu dát doporučení. V této době můžeme sdílet alespoň takto. Přejeme všem hezké pokoukání! Dětem děkujeme!

Lenka Ševčíková

Ukázky slovanských staveb z přírodnin: 

Život v rybníku a jeho okolí - ukázky žákovských prací:

Od kružnic, přes vesmír, až po dělení kruhu na části - 3. třída:

Velikonoce ve 3. třídě:

Naše projekty v prvouce - 3. třída:


O svou práci se s námi rozhodli podělit také naši druháci. Kromě popisu zvířátek se v rámci Velikonoc mohli zaměřit rovněž na možnost vytvořit kuchařku či velikonoční výrobky. Mohli si zvolit z několika variant - vytvořit/ukuchtit něco zeleného, něco vajíčkového, pečení sladké, pečení slané či volná disciplína. A výsledek jejich prací? Zhodnoťte sami. Paleta barev, vůní i chutí. Lahoda pro oko. Děti si daly záležet. Jejich originalita, pečlivost, fantazie i zapálení pro věc si zaslouží naši pozornost. Patří jim velké díky! 

Blanka Barvíková

Popis zvířátek - práce dětí 2. třídy:

Velikonoční kuchtění a kutění dětí 2. třídy:

Ukázky tvorby kuchařek našimi druháčky:

Další práce našich dětí z druhé třídy:

Kdo jsme?

Co nabízíme?

V čem si věříme?

Jak to všechno začalo?

Naše zázemí

Nudu neznáme

Čeho se nebojíme?

Rádi se pochlubíme 

My, svět a náš život - Envofilmy našich žáků

Environmentální výchova je nedílnou součástí vzdělávání dětí na naší škole. I vzhledem k velmi rychle se měnícímu prostředí, v němž žijeme, považujeme nejen ochranu přírody, ale světa jako celku za velmi aktuální a důležitou. Dovolujeme si Vám předložit tři video snímky natočené našimi žáky od roku 2018 do roku 2019. První z nich s názvem Spotřební kocovina se zaměřuje na oblast zdravého životního stylu. Onen snímek se stal rovněž vítězným snímek soutěže Envofilm 2018, kterou pořádá Albrechtova střední škola v České Těšíně. Druhý snímek nazvaný Dříve vs. dnes je obrazem měnícího se způsobu života dnešní mladé generace oproti generacím dřívějším. Třetí film je pak zamyšlením a zároveň jakýmsi apelem na úbytek vody v naší krajině.  Uvědomujeme si, že svět se velmi rychle mění a že na ony změny je potřeba reagovat. Všechny snímky jsou zaměřeny nejen na oblast environmentální, ale rovněž na tzv. Cíle udržitelného rozvoje Organizace spojených národů, jež mají být naplněny do roku 2030 a které - mimo jiné - již několik let aplikujeme také do výuky.  

Kalendář akcí

Archiv článků


Dovolujeme si připomenout, že veškeré články o našich aktivitách, jež jsme prožili nejen
 v aktuálním školním roce, naleznete včetně fotogalerií zde: