Základní škola a Mateřská škola Janovice 

okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace - Vítejte na našich internetových stránkách

POZOR

Upozornění pro rodiče!

V období rotační výuky na 1. stupni jsou děti přihlášeny ke stravování po dobu celého měsíce. V týdnu, kdy děti mají distanční výuku, mohou odebírat oběd do jídlonosiče. Pokud rodiče nemají zájem oběd odebrat, musí dítě odhlásit. Obědy nebudou odhlášeny automaticky. Neodhlášené a neodebrané obědy propadají

Děkuji za pochopení.

Zuzana Gurecká, vedoucí školní jídelny

Rádi bychom připomněli našim žákům, kteří se zapojili do aktivity Březen - měsíc knihy aneb Janovické toulky a výročí Mateřídoušky, že již mohou své hotové časopisy odevzdávat do bedýnky, která je k dispozici u bočního vchodu školy. Odevzdání je potřebné i z důvodu zjištění počtu zapojených žáků, aby bylo zřejmé, kolik dětí se z dané třídy účastnilo - odměnou totiž budou i knižní publikace pro daný ročník, pokud se zapojila minimálně polovina dané třídy. A také si rádi prohlédneme, jak se Vám dařilo a jak jste svůj časopis zpracovali z pohledu výtvarného. Za Vaši píli Vás čeká odměna. Na ukázku přikládáme jednu z prvních Mateřídoušek, která se nám již dostala do rukou. Čekáme a těšíme se i na ty Vaše.

Pro všechny ty, kteří by se ještě chtěli zapojit, připomínáme, že naše Toulky  měly původně skončit 17. dubna. Již v tuto chvíli je však patrné, že termín prodloužíme. Veškeré potřebné informace naleznete zde:

Informace k návratu dětí do škol

Vážení rodiče,

z médií již jistě víte, že od pondělí 12. 04. má započít postupný návrat dětí do školních lavic.

Předkládáme Vám několik základních informací, jež se týkají naší školy:

Žáci našeho prvního stupně budou tzv. "rotovat", tzn. jeden týden budou mít prezenční výuku a druhý týden výuku distanční. U nás započne nejdříve s prezenční výukou 1. až 3. třída, 4. a 5. třída o týden později, a to proto, abychom dodrželi všechny podmínky pro provoz školy, zejména zachování homogenity skupin a personální pokrytí školní družiny (děti, které budou navštěvovat ranní družinu, budou testovány již po příchodu do družiny).

Žáci druhého stupně pokračují dál v distanční výuce

Po celou dobu pobytu ve škole musí mít žáci zdravotnickou obličejovou masku splňující standardy MO MZd. V případě, že žák obličejovou masku zapomene, škola poskytne náhradní za pozdější výměnu.

Pro všechny žáky, kteří budou do školy chodit, bude povinné neinvazivní testování antigenními testy (2 x do týdne, a to v pondělí a ve čtvrtek) přímo ve škole nebo 1 x do týdne prostřednictvím PCR testu (ten škola nehradí). První test bude probíhat vždy první den v daném týdnu nebo po příchodu žáka do školy. Testování se nemusí podrobit žák, jenž měl pozitivní test před dobou kratší 90 dní (nutno doložit).

Žákům, kteří za těchto podmínek do školy nenastoupí, nebude nadále poskytováno distanční vzdělávání (bude mu zasílána práce jako při běžné absenci).

Zároveň mají žáci distančního studia možnost odběru obědů, a to i žáci 2. stupně (nezapomeňte obědy nahlásit prostřednictvím portálu e-strava nebo telefonicky 8. a 9. dubna dopoledne vedoucí školní jídelny).

Žádáme všechny rodiče, aby v pondělí a ve čtvrtek (testovací dny) vypravili své děti do školy tak, aby byly v 7:45 ve svých lavicích a připraveny na testování. Jejich pozdější příchod naruší počátek vyučování.

Další podrobné informace pro rodiče i žáky, včetně instruktážních videí, lze nalézt na webu www.edu.cz.

Pokud přesto budete mít dotazy či pochybnosti, kontaktujte třídního učitele nebo vedení školy a my Vám rádi, pokud to bude v našich silách, odpovíme a pomůžeme.

Přeji všem žákům, rodičům i učitelům pevné nervy a úspěšné zvládnutí následující etapy této nepřející doby.

Ivo Tošenovjan - ředitel školy

Březen - měsíc knihy 

aneb 

Toulky po Janovicích, Lidová slovesnost a výročí Mateřídoušky

Zdravíme Vás, milé děti, milí žáci.

U příležitosti měsíce března jako měsíce knihy jsme si pro Vás připravili aktivitu, kterou bychom Vám chtěli zpestřit období distanční výuky a alespoň na pár chvil Vás zábavnou formou vytáhnout ven od počítačů, u kterých kvůli stále probíhající distanční výuce trávíme mnoho času. V uplynulém týdnu jsme Vám zaslali první veršovanou vlaštovku, skrze kterou jsme Vás chtěli oslovit a srdečně Vás pozvat ke společnému dobrodružství na Toulkách Janovicemi a v níž jsme také uvedli, že se vše potřebné začnete dovídat od dnešního dne, tedy 22. března, a to pod následujícím odkazem: 

Děkujeme za krásné fotografie z Vašich toulek po Janovicích v rámci našeho miniprojektu:

Ukázky prací dětí v rámci distanční výuky:

ZKOUŠKA Z PRAVĚKU

Přestože jsou školy zavřené, naše děti se pilně učí. V únoru například skládala tlupa žáků čtvrťáků praktickou zkoušku z pravěku. Mohla si vybrat mezi třemi úkoly: Někteří se rozhodli pro jeskynní malbu. Nastudovali si, že pravěcí lidé pro své tvoření používali barvy přírodních odstínů. Často kreslili zvířata a lovce. Dochované jsou však i otisky rukou. Poté se žáci vybavení těmito vědomostmi pustili do vlastní tvorby. Vznikla autentická, zajímavá a pozoruhodná díla. Vášniví čtenáři se rozhodli pro čtení vybrané kapitoly z knihy Lovci mamutů. O té potom napsali do sešitu čtení zápis. Některé nadchlo zjištění, že za největší objev starší doby kamenné je považován oheň. Tyto jedince zaujala výzva rozdělat pomocí zapůjčeného křesadla oheň a ten po dobu jedné hodiny udržovat.
A protože výstupy dětí byly ohromující, vytvořila jsem o naší pravěké zkoušce film. Věřím, že zaujme i Vás. 

a ey áy ea eíoá (Za všechny čtvrťáky Lenka Ševčíková). 


Architektonické návrhy žáků 5. třídy na téma "Má zahrada snů"

Kdo jsme?

Co nabízíme?

V čem si věříme?

Jak to všechno začalo?

Naše zázemí

Nudu neznáme

Čeho se nebojíme?

Rádi se pochlubíme 

V letech 2018 a 2019 jsme měli v rámci Výzvy číslo 13/2017, kterou vyhlásilo Ministerstvo životního prostředí prostřednictvím Státního fondu životního prostředí, příležitost se 140 žáky naší školy absolvovat celkem tři ozdravné pobyty s ekologickým výukovým programem "Žák a krajina jeho domova" v Petříkově. 

Více se lze dočíst zde:

"Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR

na základě rozhodnutí ministra životního prostředí."

Kalendář akcí

Archiv článků


Dovolujeme si připomenout, že veškeré články o našich aktivitách, jež jsme prožili nejen
 v aktuálním školním roce, naleznete včetně fotogalerií zde: