Základní škola a Mateřská škola Janovice 
okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace - Vítejte na našich internetových stránkách

Kdo jsme?

Co nabízíme?

V čem si věříme?

Jak to všechno začalo?

Naše zázemí

Nudu neznáme

Čeho se nebojíme?

Rádi se pochlubíme

Gaurav - Vánoční sbírka

Gaurav Arun Waghmare je sedmiletý chlapec z Indie. Bydlí se svou rodinou, kterou tvoří rodiče a jeho 4 letý bráška.

Gaurava již 3. rokem finančně podporujeme ve vzdělání. Díky penězům, které mu posíláme, může studovat. Ve škole mu to zatím jde velmi dobře. Za peníze si může dovolit oblečení do školy, učebnice a další důležité pomůcky, které na vzdělávání potřebuje. Pomáháme mu budovat cestu za lepším životem. Ročně posíláme peníze v výši 5.000,- Kč. Abychom dosáhli této částky, uskutečňujeme různé sbírky. Poslední letošní sbírka proběhne v předvánoční čas, v týdnu od 16. - 20. prosince. Byli bychom rádi, kdybyste přispěli alespoň malou částkou. Když každý z nás přispěje, věřím, že dokážeme nasbírat potřebné peníze a dát šanci jednomu chlapci na lepší život. Děkujeme. Chlapcova podpora probíhá pod záštitou Arcidiecézní charity Praha.

Nikol Židková, žákyně 9. třídy 


Prožili jsme Vánoční jarmark:

Školní jídelna

    Informace ke konci kalendářního roku

Z důvodu ukončení kalendářního roku je 18. 12. 2019 poslední možný den k odhlášení a přihlášení stravy. V případě nepřítomnosti si mohou děti oběd vyzvednout do jídlonosiče.

Děkuji za pochopení Gurecká Zuzana, vedoucí školní jídelny

My, svět a náš život - Envofilmy našich žáků

Environmentální výchova je nedílnou součástí vzdělávání dětí na naší škole. I vzhledem k velmi rychle se měnícímu prostředí, v němž žijeme, považujeme nejen ochranu přírody, ale světa jako celku za velmi aktuální a důležitou. Dovolujeme si Vám předložit tři video snímky natočené našimi žáky od roku 2018 do roku 2019. První z nich s názvem Spotřební kocovina se zaměřuje na oblast zdravého životního stylu. Onen snímek se stal rovněž vítězným snímek soutěže Envofilm 2018, kterou pořádá Albrechtova střední škola v České Těšíně. Druhý snímek nazvaný Dříve vs. dnes je obrazem měnícího se způsobu života dnešní mladé generace oproti generacím dřívějším. Třetí film je pak zamyšlením a zároveň jakýmsi apelem na úbytek vody v naší krajině.  Uvědomujeme si, že svět se velmi rychle mění a že na ony změny je potřeba reagovat. Všechny snímky jsou zaměřeny nejen na oblast environmentální, ale rovněž na tzv. Cíle udržitelného rozvoje Organizace spojených národů, jež mají být naplněny do roku 2030 a které - mimo jiné - již několik let aplikujeme také do výuky.  

Kalendář akcí

Archiv článků


Dovolujeme si připomenout, že veškeré články o našich aktivitách, jež jsme prožili nejen
 v aktuálním školním roce, naleznete včetně fotogalerií zde: