Základní škola a Mateřská škola Janovice 
okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace - Vítejte na našich internetových stránkách

Kdo jsme?

Co nabízíme?

V čem si věříme?

Jak to všechno začalo?

Naše zázemí

Nudu neznáme

Čeho se nebojíme?

Rádi se pochlubíme

Dovolujeme si Vám předložit rozhovory s naší kolegyní Monikou Olšákovou, jež byly publikovány v médiích

N O V I N K Y / A K T U A L I T Y

Prožili jsme:


Aktuálně pracujeme na rozsáhlejší změně fotogalerie Mateřské školy. Děkujeme za strpení. 

My, svět a náš život - Envofilmy našich žáků

Environmentální výchova je nedílnou součástí vzdělávání dětí na naší škole. I vzhledem k velmi rychle se měnícímu prostředí, v němž žijeme, považujeme nejen ochranu přírody, ale světa jako celku za velmi aktuální a důležitou. Dovolujeme si Vám předložit tři video snímky natočené našimi žáky od roku 2018 do roku 2019. První z nich s názvem Spotřební kocovina se zaměřuje na oblast zdravého životního stylu. Onen snímek se stal rovněž vítězným snímek soutěže Envofilm 2018, kterou pořádá Albrechtova střední škola v České Těšíně. Druhý snímek nazvaný Dříve vs. dnes je obrazem měnícího se způsobu života dnešní mladé generace oproti generacím dřívějším. Třetí film je pak zamyšlením a zároveň jakýmsi apelem na úbytek vody v naší krajině.  Uvědomujeme si, že svět se velmi rychle mění a že na ony změny je potřeba reagovat. Všechny snímky jsou zaměřeny nejen na oblast environmentální, ale rovněž na tzv. Cíle udržitelného rozvoje Organizace spojených národů, jež mají být naplněny do roku 2030 a které - mimo jiné - již několik let aplikujeme také do výuky.  

Kalendář akcí

Archiv článků


Dovolujeme si připomenout, že veškeré články o našich aktivitách, jež jsme prožili nejen
 v aktuálním školním roce, naleznete včetně fotogalerií zde: