Základní škola a Mateřská škola Janovice 
okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace - Vítejte na našich internetových stránkách

Kdo jsme?

Co nabízíme?

V čem si věříme?

Jak to všechno začalo?

Naše zázemí

Nudu neznáme

Čeho se nebojíme?

Rádi se pochlubíme 

Vážení rodiče,

s účinností od 18. září 2020 dochází opět ke změnám v preventivních opatřeních při pobytu žáků ve škole. Na základě nařízení Ministerstva zdravotnictví je povinné zakrytí úst a nosu i v průběhu výuky v učebnách. Toto nařízení se nevztahuje na žáky a učitele v MŠ a na I. stupni základního vzdělávání.

Žádáme Vás proto,  abyste svým dětem do školy připravili na každý učební den minimálně dvě ústenky, roušky apod. a poučili je o jejich používání a udržování. Pokud dítě roušky zapomene doma, poskytne mu škola náhradní za úplatu Kč 20,-/kus.

Děkujeme Vám za respektování nařízení a věříme, že tuto pro nás všechny nelehkou situaci zvládneme co nejlépe.

Upozornění pro rodiče k výdeji obědů do jídlonosičů.

Obědy do jídlonosičů se budou vydávat pouze v době od 11:00 - 11:30 u venkovního vchodu do školní kuchyně.

Pro výdej obědů si rodič na pracovníka školní kuchyně zazvoní.

Obědy NELZE vydávat v době hlavního stravování žáků (doba od 11:35 - 13:45).

Jiná doba výdeje obědů do jídlonosičů se dá domluvit telefonicky na čísle 558 438 890 nebo 728 536 543.

Pracovníci školní kuchyně děkují za pochopení.

Vážení rodiče, milí žáci.

Dovolujeme si Vám předložit nabídku zájmových kroužků na naší škole pro aktuální školní rok 2020/2021:

Kalendář akcí

Archiv článků


Dovolujeme si připomenout, že veškeré články o našich aktivitách, jež jsme prožili nejen
 v aktuálním školním roce, naleznete včetně fotogalerií zde: