Základní škola a Mateřská škola Janovice 
okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace

Vítáme Vás na stránkách naší školy

Mezinárodní česko-slovenský projekt

Letos se naše škola poprvé zapojila do česko-slovenského projektu ZALOŽKA DO KNIHY SPÁJA ŠKOLY. Tento rok se nesl v duchu pohádek, bajek, pověstí a příběhů, které neznají hranice. Do projektu se zapojilo celkem 1 096 škol, z toho je 320 škol z České republiky. Jsme rádi, že jsme se mohli stát součástí tohoto projektu, který u žáků podporuje nejen vztah ke knihám a k četbě, ale také prohlubuje srdečné vztahy s našimi sousedy. Třeba nebude tato spolupráce naší poslední. Přikládáme na ukázku několik snímků zachycujících záložky vytvořené Vašimi dětmi, našimi žáky.

Markéta Lúčanová

Naše (ne)malé úspěchy

Jedno známé rčení praví "Kdo nic nedělá, nic nezkazí." My se však práce nebojíme, a tak činíme. Neúnavně a soustavně vychováváme a vzděláváme naše žáky v oblasti širokého spektra společenských sfér. A naše dlouhodobé úsilí přináší svá ovoce. Nechlubíme se. Jen se domníváme, že se za výsledky své práce nemusíme stydět a také věříme, že je dobré občas pochválit sebe sama. Daří se nám dosahovat skvělých a nemalých úspěchů. Sport, historie, ekologie, oblast preventivní a mnoho dalších. Okresní, krajská, republiková i mezinárodní úroveň. Jsme rádi za každé ocenění, neboť je pro nás odměnou za společnou práci s dětmi, je pro nás potěšením a zároveň zvyšuje prestiž naší školy. Rovněž nás utvrzuje v tom, že svou profesi děláme dobře. I nadále zůstává naším hlavním posláním předávání podstatných vědomostí a zkušeností o životě na Zemi dalším generacím, a to včetně péče o životní prostředí a povědomí lidské historie. 

V nedávné době jsme se zaradovali z 1. místa v rámci soutěže Envofilm a v rámci soutěže Ekoškola MSK školního roku 2017/2018. O obou jsme již psali a články naleznete v našem blogu. Nyní si Vám dovolujeme předložit odkaz na reportáž televize Polar, jež shrnuje stěžejní postřehy: 


Vím, co se stalo: Pocta Dagmar Lieblové. Název jednoho ze dvou mezinárodních projektů, do nichž jsme se zapojili. Předkládáme druhý odkaz. Tentokrát na reportáž zachycující naši spolupráci se Židovským muzeem v Praze, kdy jsme se jako škola zapojili do dvou dlouhodobějších mezinárodních projektů na téma Holocaust. Jejich vyvrcholením se stalo další společné setkání s pamětníky, vernisáž a převzetí ocenění za krásné druhé místo pro naši školu v rámci výtvarné soutěže na výše uvedené téma, jež byla součástí daných projektů. V reportáži je možné zhlédnout práce našich žáků i je samotné. O výše uvedených projektech jsme již také psali a jsou k nalezení pod kolonkou Školní projekty - Projekty ve spolupráci se Židovským muzeem Praha. Do Prahy jsme se vydali v září, a to opět se žáky 9. ročníku. Reportáž se stala součástí pořadu České televize nazvaném "Sousedé" a v daném díle ji naleznete od 18. minuty a 23. vteřiny: 

Zřizovatelem naší školy je obec Janovice, rodiště zbojníka Ondráše: 


Nejnovější články na našem blogu

Přečtěte si, co je nového

Po exkurzi "stodvanáctky" v Nošovicích má většina žáků druhé a šesté třídy jasno. Až vyrostou, stanou se hasičem/hasičkou nebo policistou/policistkou. Lákadel pro toto povolání je hned několik: den co den budou moci sjíždět po devítimetrové tyči, ovládat auto s plošinou, trénovat v posilovně, nosit neprůstřelnou vestu... a prokazovat svou odvahu a...

Ve čtvrtek 15. září se žáci 4. a 5. třídy naší školy společně zúčastnili tradiční soutěže, kterou pořádá ZOO Ostrava. Letošní téma znělo: Česká louka - volně žijící zvířata (obratlovci i bezobratlí), rostliny a houby na loukách a polích v České republice.

Družinové děti se letos zapojily do výzdoby zahradní slavnosti, která se konala na školní zahradě. Malá i velká družina vyrobila spoustu přírodních panáčků a zvířátek, které jsme poté naaranžovali na stoly k dobrému jídlu. Někteří dobrovolníci pomáhali ve výtvarné dílně, která byla součástí slavnosti.

Kalendář akcí

Archiv článků


Dovolujeme si připomenout, že veškeré články o našich aktivitách, jež jsme prožili nejen
 v aktuálním školním roce, naleznete včetně fotogalerií zde:

Jsme součástí dalšího projektu:

Články staršího data naleznete na původních internetových stránkách naší školy:


Na stránkách se průběžně pracuje.