Základní škola a Mateřská škola Janovice 

okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace - Vítejte na našich internetových stránkách

Důležité upozornění

Vážení rodiče.

Vzhledem k nastalé situaci, kdy došlo k opětovnému přerušení prezenčního vzdělávání žáků 1. a 2. tříd a přerušení provozu mateřské školy, jsme nuceni změnit organizaci distančního vzdělávání pro všechny ročníky. Důvodem je rovněž skutečnost, že návrat všech dětí do škol je v nedohlednu. Ona změna nabude účinnosti 08. března 2021, tedy po ukončení aktuálních jarních prázdnin. Všichni žáci již nebudou vzdělávání podle zvláštního rozvrhu, jenž byl sestaven pro on-line výuku, nýbrž dle prezenčního rozvrhu, který nabyl účinnosti 01. září 2020. I v rámci tohoto rozvrhu se zaměříme stěžejně na tzv. profilové předměty, tedy český jazyk, matematiku a cizí jazyky. Stranou však nezůstanou na druhém stupni ani dějepis, zeměpis, fyzika, přírodopis či chemie. Zároveň to neznamená, že děti budou trávit 5 hodin on-line denně v kuse u počítačů. Bližší specifikaci Vám poskytnou jednotliví třídní učitelé, a to prostřednictvím zpráv v Bakalářích. Prosíme o strpení. 

Rozvrh pro prezenční výuku naleznete zde:

Kdo jsme?

Co nabízíme?

V čem si věříme?

Jak to všechno začalo?

Naše zázemí

Nudu neznáme

Čeho se nebojíme?

Rádi se pochlubíme 

V letech 2018 a 2019 jsme měli v rámci Výzvy číslo 13/2017, kterou vyhlásilo Ministerstvo životního prostředí prostřednictvím Státního fondu životního prostředí, příležitost se 140 žáky naší školy absolvovat celkem tři ozdravné pobyty s ekologickým výukovým programem "Žák a krajina jeho domova" v Petříkově. 

Více se lze dočíst zde:

"Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR

na základě rozhodnutí ministra životního prostředí."

Prožili jsme:

Po týdnech příprav se nám otevírá dlouho očekávaný vánoční čas. V letošním roce, díky zásahu vyšší moci, končíme školní docházku již tento den, tedy 18. prosince. Vyšší mocí, která diktovala a řídila náš život v podstatě po celý rok, byla pandemie onemocnění Covid-19. Když pominu to zlé, co s sebou přinesla, dala nám zároveň možnost si uvědomit a...

V průběhu dvou prosincových týdnů proběhla na naší škole vánoční sbírka. Chtěla bych poděkovat všem žákům, rodičům a pedagogům. Díky vašim finančním příspěvkům se nám podařilo společně vybrat částku 6.290,- Kč, která "našemu" Gauravovi zajistí studium, oblečení a jídlo ve škole na jeden školní rok.

Kalendář akcí

Archiv článků


Dovolujeme si připomenout, že veškeré články o našich aktivitách, jež jsme prožili nejen
 v aktuálním školním roce, naleznete včetně fotogalerií zde: