Adopce na dálku - Indie

Gaurav Arun Waghmare

Gaurav a jeho dopisy pro nás

Po několikaleté odmlce jsme se opětovně rozhodli pomoci jednomu z dětí z pro nás vzdálené Indie. Proto jsme znovu navázali spolupráci s Arcidiecézní charitou v Praze a vstoupili již podruhé do adopce na dálku. Společně se pokusíme zlepšit a o něco usnadnit život malému chlapci jménem Gaurav, který se tak stává na dobu několika let naším novým "spolužákem". Záštitu nad adopcí převzala na naší škole Žákovská rada.


Gaurav Arun Waghmare

Gaurav Arun Waghmare je pětiletý chlapec navštěvující mateřskou školu. Již nyní ho baví matematika. Je dítětem chytrým, velmi "živým" a chová se spontánně. Užívá si společnosti ostatních dětí a snadno a rychle si dokáže najít kamarády. Charkteristickou vlastností Gaurava je multitalentovanost - k jeho zálibám naleží sport, kreslení či tanec.

Chlapec žije se svou rodinou - rodiči a tříletým bratrem. Maminka je ženou v domácnosti, otec pracuje jako dělník, nemá však stálé zaměstnání, proto přijímá každou nabídku, která se mu naskytne. Rodina vlastní malý dům a žijí spokojeně. Měsíční příjem rodiny činí v přepočtu na naše koruny 3.000,-. Převážná část z těchto peněz putuje na nemocniční péči o jejich otce, který je vázán na hospitalizaci kvůli problémům se zvýšeným krevním tlakem. Rodina má dobré vztahy se svými sousedy. Dobrá a kvalitní výuka je pro jejich děti velmi důležitá.

Potřebný roční příspěvek na studium a kvalitnější život Gaurava činí 4.900,- Kč. I proto jsme se rozhodli pomoci.


Gaurav a jeho první školní vysvědčení pro nás


Indie - země, v níž Gaurav žije