Adopce na dálku

Gaurav Arun Waghmare

Po několikaleté odmlce jsme se v roce 2018 opětovně rozhodli pomoci jednomu z dětí z pro nás vzdálené Indie. Proto jsme znovu navázali spolupráci s Arcidiecézní charitou v Praze a vstoupili již podruhé do adopce na dálku. Společně se pokusíme zlepšit a o něco usnadnit život malému chlapci jménem Gaurav, který se tak stává na dobu několika let naším novým "spolužákem". Záštitu nad adopcí převzala na naší škole Žákovská rada.


Gaurav Arun Waghmare

Gaurav Arun Waghmare je chlapcem v současné době navštěvujícím základní školu. Pomoci jsme se mu rozhodli v době, kdy mu bylo pět let. Dnes je chlapcem ve věku devíti let. Je dítětem chytrým, velmi "živým" a chová se spontánně. Užívá si společnosti ostatních dětí a snadno a rychle si dokáže najít kamarády. Charakteristickou vlastností Gaurava je multitalentovanost - k jeho zálibám naleží sport, kreslení či tanec. Oblíbenou se mu stala také matematika.

Chlapec žije se svou rodinou - rodiči a tříletým bratrem. Maminka je ženou v domácnosti, otec pracuje jako dělník, nemá však stálé zaměstnání, proto přijímá každou nabídku, která se mu naskytne. Rodina vlastní malý dům a žijí spokojeně. Měsíční příjem rodiny činí v přepočtu na naše koruny 3.000,- Kč. Převážná část z těchto peněz putuje na nemocniční péči o jejich otce, který je vázán na hospitalizaci kvůli problémům se zvýšeným krevním tlakem. Rodina má dobré vztahy se svými sousedy. Dobrá a kvalitní výuka je pro jejich děti velmi důležitá.

Potřebný roční příspěvek na studium a kvalitnější život Gaurava činí 4.900,- Kč. I proto jsme se rozhodli pomoci.

Naše vzájemná korespondence

Gaurav a jeho první školní vysvědčení pro nás


Indie - země, v níž Gaurav žije

Indie - plným názvem Indická republika.

Sedmá největší a s více než miliardou obyvatel druhá nejlidnatější země světa - očekává se, že do roku 2024 předstihne Čínu a do roku 2030 se stane nejlidnatější zemí světa.

Rozkládá se na Indickém subkontinentu v jižní Asii.

Politická struktura: svazový stát se socialistickým, demokratickým, parlamentním zřízením. 

Vzdělávací systém:

Mateřská škola pro děti od 4 do 6 let:

Předškolní vzdělávání je v rámci programu Adopce na dálku® podporováno jen ve výjimečných případech, především v chudých rodinách, které jsou závislé na příjmech obou rodičů nebo v rodinách bez otce a bez podpory širší rodiny. O děti, které zůstávají v pracovní době rodičů doma samy, se nemá kdo starat. 

10 tříd základní a střední školy pro děti od 6 do 16 let:

Všech 10 tříd je obvykle v rámci jedné školy, proto ho ani zde nečleníme do dvou kategorií. Nižší stupeň (primary section) má 7 tříd; vyšší stupeň (označován jako higher primary nebo high school nebo také middle school) zahrnuje 8. - 10. třídu. Na konci desáté třídy skládají žáci souborné zkoušky a získávají certifikát o absolvování středního vzdělání (SSLC).

PUC (pre-university classes):

Všeobecné vzdělání pokračuje dvěma třídami přípravy na vyšší nebo vysokou školu, tzv. PUC (pre-university classes). PUC je ukončeno zkouškou, která je obdobou naší maturity. Absolvování PUC (tzn. 11. a 12. třídy) znamená pro studenta dokončené všeobecné střední vzdělání a velkou naději na osamostatnění se a získání dobrého zaměstnání. 

Vyšší vzdělání: učňovské obory, vyšší odborné a vysoké školy:

Někdy se v důsledku nízké motivace ze strany rodičů posílat své děti do školy nebo v důsledku nekvality vzdělávacích institucí atd. stává, že děti školu už v průběhu prvního stupně základní školy opustí a zůstávají negramotné. Vláda i neziskové organizace se snaží tomuto stavu předejít zakládáním nejrůznějších vzdělávacích programů a technických či učňovských škol pro tyto děti. V tom případě neplatí žádná z výše uvedených kategorií a děti různého věku navštěvují technické školy s odlišnou délkou výuky (zpravidla od půl roku do 3 - 5 let).

  • První velká zkouška po čtvrté třídě (mnoho dětí z chudých rodin končí školu právě po vykonání této zkoušky).
  • Postupové zkoušky na konci každého dalšího ročníku.
  • Zkouška po desáté třídě uzavírá základní stupeň vzdělání; žáci mohou skládat různé úrovně zkoušek, podle toho, jaké jsou jejich studijní ambice v budoucnosti.
  • Zkouška po dvanácté třídě je obdobou naší maturity; uzavírá střední školu a je podmínkou pro přijetí na vyšší školy.

Někdy se v důsledku nízké motivace ze strany rodičů posílat své děti do školy nebo v důsledku nekvality vzdělávacích institucí atd. stává, že děti školu už v průběhu prvního stupně základní školy opustí a zůstávají negramotné. Vláda i neziskové organizace se snaží tomuto stavu předejít zakládáním nejrůznějších vzdělávacích programů a technických či učňovských škol pro tyto děti. V tom případě neplatí žádná z výše uvedených kategorií a děti různého věku navštěvují technické školy s odlišnou délkou výuky (zpravidla od půl roku do 3 - 5 let).

Osnovy na základních školách jsou téměř stejné jako v České republice. Známkování se ale liší. Děti za jednotlivé písemky, úkoly či zkoušení získávají bodové, resp. procentuální ohodnocení. V závěru nedostávají vysvědčení v podobě tištěného certifikátu, je jim pouze oznámeno bodové ohodnocení z každého předmětu. Žáci musí v průběhu studia složit několik zkoušek hodnocených vždy stupni A až D. 

Prázdniny:

  • duben až květen - letní prázdniny,
  • začátek školního roku - cca 1. června,
  • poslední 2 týdny v říjnu - státní svátek Pooja,
  • několik dní volna na Vánoce a Diwali,
  • státní svátky (liší se v každé oblasti).