Články


Renovace školní zahrady

(publikováno 08. 11. 2022)

V září jsme se nejen vrátili do školních lavic a zahájili jsme výuku, ale také jsme se museli vypořádat s úklidem na naší školní zahradě. Po návratu byla zahrada opět v žalostném stavu a do její údržby se zapojily průběžně všechny třídy.

Nejdříve jsme museli odstranit přebytečný plevel, který měl během prázdnin velký prostor k rozbujení. Naši žáci se s tím vypořádali velmi dobře a ve spolupráci s paní Běrskou jsme rozprostřeli textilii v babiččině zahrádce a pokryli mulčovací kůrou. Přestože jsme měli nějaké zásoby, potřebujeme jí daleko více. Proto jsme požádali obec o přispění ze svých zásob na Dvorečku. Také skalka byla ve velmi špatném stavu, proto jsme byli nuceni odstranit všechny kameny, abychom ji mohli také na jaře pokrýt folií. Opravili a doplnili jsme hmyzí domečky, nově jsme do zahrady umístili ježčí domečky. Shrabali jsme listí po celé zahradě, částečně jsme vyčistili rybníček a zbytek kačírku umístili do pocitového chodníčku. Zahradní lavičku jsme již uschovali, abychom ji mohli v zimním období nově natřít.

V současné době se také zamýšlíme nad dalším využitím zahrady, které by nám zpříjemnilo a vylepšilo její využití. Některé nápady jsme již obdrželi od našich dětí i od učitelů školy. Možnost přijít s nápadem jsme dali i vám rodičům, ale nikdo tuto šanci nevyužil. Úpravu zahrady budeme postupně provádět nejen s našimi žáky, ale také s pomocí paní Běrské, obce a dalších osob, které nám pomohou s jejím vylepšením.


Chováme kalifornské žížaly

(publikováno 16. 05. 2022)

Po ročním čekání, kdy nám covidová pauza neumožnila pravidelně docházet do školy, jsme letos měli možnost konečně založit žížaliště.

Co jsou to žížaliště? Prostě dvě bedýnky, v kterých si pohodlně lebedí kalifornské žížaly.

Naše žížaliště jsme získali ze dvou zdrojů. Jedním byl sponzorský dar a druhé jsme pořídili z grantu.

Žížaly jsme se rozhodli chovat ze dvou prostých důvodů.

Prvním důvodem je, že žížaly nám pomohou zpracovat biologický odpad, který vyprodukujeme například při svačinkách. Naše žížaly si kromě citrusových zbytků, pochutnají na veškerých částech ovoce a zeleniny, které my už jíst nechceme. Aby byly čilé a moc nezahálely, přisypávají jim paní učitelky i kávovou sedlinu z kávovaru.

Druhým důvodem je to, že takto získáme velmi ceněný produkt žížalí čaj neboli zcela přírodní hnojivo, které upotřebíme při péči o naše školní rostlinky.

Tak teď už jen zbývá, aby žížalky pěkně přibraly, rozmnožily se a hurá na zalévání.

Ekotým ZŠ Janovice


Reportáž ze Dne Země

(publikováno 16. 05. 2022)

Den Země je každoroční celosvětová událost organizovaná 22. dubna a zaměřená na propagaci a podporu životního prostředí.

Poprvé byl Den Země slaven v roce 1970, v současnosti probíhá každoročně ve více než 193 zemích světa a je koordinován organizací Earth Day Network.

U příležitosti tohoto svátku jsme 29. 4. 2022 uspořádali projektový den.

Pro žáky naší školy byly připraveny dílny, do kterých se děti zapisovali už ve čtvrtek. V dílnách mohly děti pracovat na zahradě, zdobit plot, vyrábět ozdoby do oken podílet se na výzdobě školních prostor. Každá třída se také tento den podílela na úklidu obce.

Členové EkoTýmu pracovali na splnění stanovených cílů, dokončovali Ekokodex, upravovali nástěnku a připravovali prezentaci a plakát k palmovému oleji.

A co na tento den říkali žáci, učitelé a zástupci obce?

Proč naše škola pořádala Den Země?

p. u. Lenka Ševčíková:

"Abychom zkrášlili okolí školy i obce, zvelebili naši zahradu a oslavili planetu zemi."

Jak se ti Den Země líbil?

Rýša 2. třída : "Byl super. Nelíbilo se mi pracovat.

Kryštof 3. třída: "Skvěle, super den."

Miky 3. třída : "Velmi dlouhé."

Která dílna tě nejvíce bavila?

Lukáš 3. třída: "Dílna na ozdobu oken."

Kolik odpadu nasbírala vaše třída?

Vojta 2. třída: "Dva pytle." David 3. třída: "Jeden pytel."

Chtěl bys, aby se den Země opakoval?

Jakub 4. třída: "Ano"

Kolika dílen ses účastnil/a, která tě nejvíce zaujala?

1. A Šimon: "Nejvíce zahrada."

3. třída Lukáš: "Nejvíce mě bavilo zdobení oken."

6. třída Matyáš: "Zaujala mě výroba nápisu den země."

Co jste v dílnách vyráběli?

1. B Radim: "Motýlky na výzdobu oken."

4. třída Kiki: "Čápy, kuřátka a květiny z papíru."

7. třída Lukáš: "Pracovali jsme na zahradě."

Která práce na zahradě tě bavila, a která ne?

2. třída Jirka: "Bavilo mě trhat plevel."

5. třída Tibor: "Nebavilo mě trhat plevel."

8. třída všichni: "Nebavilo nás plevat, bavilo nás sázet."

Máš nějaký nápad k příštímu Dni Země?

4. třída Aleš: "Celý den by byl zaměřený na chození po Janovicích, zaměřili bychom se na přírodu, na čištění přírody."

7. třída Josef: "Vybrat si více znečištěné trasy."

9. třída Simča: "Pořádat soutěže."

p. ředitel: "Že by se do tohoto dne mohli zapojit i občané Janovic."

Jak jinak bychom mohli příště svátek oslavit?

p. u. Žižková D.: "Mohli bychom sbírat odpadky na horách."

8. třída Kája: "Mohli bychom uspořádat výlet na Lysou."

6. Bára: "Trávit více času venku."

Přivítal/a jsi dílny napříč školou nebo dáváš přednost práci se svou třídou?

1. A Oliver: "Práci se svou třídou."

5. třída Matteo: "Práci se svou třídou."

7. třída Viki: "Práci se svou třídou."

Vyhovovalo ti, že sis dílnu mohl/a vybrat?

1. B Maty: "Líbilo se mi, že si to můžu vybrat."

3. třída Anička: "Líbilo se mi, jak jsem si mohla vybrat dílnu."

4. třída Šimon: "Líbilo se mi, že jsme si sami vybírali, že nás nevybírali učitelé."

Jak se díváš na úklid obce, byl přínosem?

2. třída David: "Líbilo se mi, že jsme uklidili Janovice."

6. třída Max: "Zemi to hodně pomohlo."

P. zástupkyně: "Ano, pomohlo to občanům i obci."

Kterou aktivitu hodnotíš nejlépe?

8. třída Šimon: "Bavilo mě sázet kytky."

9. třída Kiki: "Výzdobu plotu."

p. ředitel: Úklid obce a výstavku v mezipatře.

A co si o dni země myslí pan starosta S. Běrský?

Všimli jste si, co se dělo ve škole?

"Uklízeli jste celou obec."

Víte, kolik se posbíralo odpadu?

"Určitě hodně."

Udělali jste něco proto, aby se tento den mohl uskutečnit?

"Sváželi jsme pytle s odpadem."

Chtěli byste opakování?

"Určitě."

Co byste na příště doporučil?

"Zapojit rodiče."

Na Den Země očima dětí se můžete podívat zde:


Pomalu se blížíme k závěru

(publikováno 15. 05. 2022)

Jak jsme Vás informovali v předchozím článku, v letošním roce jsme se zaměřili na plýtvání potravinami ve školní jídelně. Potravinami ale neplýtvají paní kuchařky, ale my strávníci. Shodli jsme se na tom, že vracíme příliš mnoho ze školních obědů a rozhodli jsme se něco s tím udělat.

Začali jsme tedy vážit zbytky, abychom zjistili, kolik, se kterého jídla vrací. Zároveň jsme také začali hodnotit, která jídla nám chutnají a naopak, která v oblibě moc nejsou.

Shodli jsme se také na zásadách, jak bychom plýtvání mohli zamezit. Vznikl Ekokodex neboli pravidla, kterými bychom se chtěli řídit. Začali jsme také velmi intenzivně spolupracovat se zaměstnanci školní jídelny, seznámili jsme s našimi závěry žáky, zaměstnance školy a na třídních schůzkách také rodiče.

Během měsíce května a června uvidíme, zda se nám popsanými kroky podařilo alespoň trochu zamezit plýtvání jídlem v naší školní jídelně.

Máme naději, že se nám naše práce vyplácí, protože již nyní vidíme, že se v jídelníčku častěji objevují oblíbená jídla, všimli jsme si také nově zařazených jídel, která v hodnocení získávají hodně bodů.

Od našich starších žáků jsme již také zaznamenali první ohlasy, například, že si nyní odhlašují mnohem méně obědů než dříve, protože obědy jim nyní více chutnají. Děti z nižších ročníků nám zase potvrzují, že po informacích, které rodiče získali na třídních schůzkách, doma častěji o jídelníčku hovoří, a než aby obědy vraceli, raději si je odhlásí.

Pevně věříme, že také družinové svačinky, které často nahrazují vrácené obědy, se budou v aktovkách dětí objevovat, stále méně nebo jen v případě odhlášeného oběda.

Velké poděkování patří našim kuchařkám a paní vedoucí školní jídelny za vstřícný přístup, snahu a ochotu s námi spolupracovat. Dále také všem členům EkoTýmu, kteří mají se zaznamenáváním hodně práce. Velký EkoTým denně váží zbytky z obědů a členové malého EkoTýmů zase každý pátek tři hodiny drží službu u školní jídelny, kde zapisují body a pak ještě další hodinu až dvě zpracovávají získaná data.

EkoTým


Jídlo a svět

(publikováno 09. 05. 2022)

Během měsíce listopadu jsme začali aktivně pracovat na zvoleném tématu Jídlo a svět. Prvním krokem bylo rozdání dotazníků všem žákům naší školy a také pracovníkům školní jídelny. Vyhodnocení velkého počtu otázek nebylo vůbec jednoduché, přesto si s ním členové velkého EkoTýmu poradili. Velmi děkujeme všem rodičům, kteří nás v naší činnosti podpořili a dotazníky vyplnili.

A ptáte se, co nám tyto informace daly? Vyvodili jsme si společně cíle, na kterých bychom rádi v tomto školním roce zapracovali.

Na společné schůzce jsme se shodli, že bychom rádi zabránili zbytečnému plýtvání jídlem v naší školní jídelně.

Po dohodě s pracovníky školní jídelny jsme v březnu začali s "hodnocením" školních obědů. Hodnocení má sloužit jako ukazatel, která jídla jsou u větší části strávníků v oblibě. Paní vedoucí školní jídelny Zuzana Gurecká vyšla vstříc našim požadavkům a nabídla, že jídla, která v hodnocených týdnech vyhrají, se bude snažit zařadit do jídelníčku častěji. Samozřejmě musí brát v úvahu všechny předpisy, kterými je povinna se při sestavování jídelníčku řídit. A již nyní po měsíci se hned několik výherních jídel znovu objevilo v týdenní nabídce. Například nově zařazené jídlo čínské nudle si ihned získalo své strávníky, a tak si je děti mohly během krátké doby užít už dvakrát.

Členové malého EkoTýmu tak mají nelehký úkol. Každý pátek službukonající členové zapisují u vstupu do jídelny hodnocení všech našich strávníků. Klobouk dolů, jak rychle se žáci 1. - 5. třídy naučili orientovat se a zapisovat do tabulek. Opět velké díky všem žákům, kteří mají se svými mladšími spolužáky trpělivost a vydrží menší zdržení, které je při velkém počtu hodnotících nezbytné. Poté ještě malí EkoTýmáci musejí vše spočítat, vyhodnotit a zapsat do dalších tabulek. Nakonec předají výsledky do školní jídelny.

No, a velký EkoTým, ten také nezahálí. Každý den musí po vydání obědů zvážit všechny zbytky. Stejně jako jejich mladší spolužáci musí vše zaznamenat. Tyto záznamy budou starší děti v hodinách matematiky propočítávat, abychom mohli vyhodnotit, zda se podařilo alespoň částečně plýtvání zamezit.