Mateřská škola
S dětmi a pro děti

Opatření k zápisům do MŠ pro školní rok 2020/2021

Vážení rodiče,

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR vydává v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření k organizaci zápisů k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021. Zápisy budou probíhat v květnu, a to bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců.

Předkládáme Vám tímto informace upravené pro Mateřskou školu Janovice (ZŠ a MŠ Janovice). Zápisy k předškolnímu vzdělávání proběhnou v souladu s právními předpisy. Uskuteční se v termínu dle školského zákona.


Vzhledem k výše uvedeným mimořádným opatřením situace vyžaduje organizovat zápis bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců ve škole.

Vzhledem k tomuto opatření se ruší Den otevřených dveří, který je vždy v naší MŠ součástí zápisu.

Pro příjem žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání stanovujeme dostatečně dlouhé období v rozmezí stanoveném školským zákonem, tedy od 02. 05. 2020 do 16. 05. 2020.

Podání žádosti

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě. Žádost je tedy možné doručit následujícími způsoby:

do datové schránky školy: yybmdzw,

 • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!),
 • poštou na adresu: Základní škola a Mateřská škola Janovice, příspěvková organizace, Janovice 410, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí,
 • osobní podání: v případě osobního podání žádosti zákonným zástupcem dítěte je možno vložit do poštovní schránky základní školy v Janovicích.

Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, telefaxem apod.), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.

V případě, že si nemůžete Žádost o přijetí stáhnout, vyplnit a vytisknout z webových stránek mateřské školy využijte při tvorbě žádosti těchto náležitostí:

 • jméno a příjmení žadatele (dítěte),
 • datum narození,
 • místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování (podle § 19 odst. 3 správního řádu),
 • označení správního orgánu, jemuž je žádost určena: Základní a Mateřská škola Janovice,
 • podpis osoby, která žádost podává (v tomto případě podpis zákonného zástupce, který dítě při podání žádosti zastupuje).

S ohledem na zastoupení dítěte jeho zákonným zástupcem či jinou osobou k tomu oprávněnou je zároveň podstatné doplnit:

 • jméno a příjmení tohoto zástupce,
 • místo trvalého pobytu tohoto zástupce, popřípadě jinou adresu pro doručování.

Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat.
Pro doložení rodných listů platí, že stačí odeslat jejich prostou kopii dálkovým způsobem.

Doložení potvrzení o řádném očkování dítěte

Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní či že se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání a v současné situaci nenavštěvujte osobně praktického lékaře. Pro doložení této povinnosti zákonný zástupce prohlásí, že je dítě řádně očkováno (vzor viz níže nebo ke stažení) a doloží kopii očkovacího průkazu.
V případě, že dítě nebylo očkováno podle očkovacího kalendáře, musí zákonný zástupce kontaktovat na dálku praktického lékaře a vyžádat si od něj potvrzení, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.
Vedle doložení čestného prohlášení k očkování nemusí zákonný zástupce pro účely správního řízení o přijetí do mateřské školy dokládat žádné jiné vyjádření nebo potvrzení lékaře.

Povinnost plnit předškolního vzdělávání mají děti, které dosáhnou do 31. 08. pěti let.

Stručný souhrn dokumentů, které je nutné k zápisu doručit:

 • Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání (na žádost uveďte telefonní číslo na zákonného zástupce - na tento kontakt Vám bude doručeno registrační číslo Vaši žádosti),
 • Čestné prohlášení k očkování,
 • Kopie očkovacího průkazu dítěte,
 • Kopie rodného listu dítěte,
 • Kopie občanského průkazu zákonného zástupce.

Výsledky rozhodnutí o přijetí budou zveřejněny na webových stránkách školy a na dveřích mateřské školy - budově kmenové MŠ. 

Tiskopis Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, tiskopis Vyjádření lékaře a tiskopis Potvrzení o očkování naleznete ke stažení zde:


Vážení rodiče dětí Mateřské školy Janovice.

Na základě nařízení obce Janovice ze dne 13. března 2020
rozhodl ředitel školy 
o uzavření/úplném přerušení provozu mateřské školy,

a to s účinností od pondělí 16. března 2020 do odvolání.

Příslušné formuláře 
"Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let 
z důvodu uzavření školského/dětského zařízení (školy)"

je možné si stáhnout zde:

Děkujeme za pochopení.  


Aktuálně pracujeme na rozsáhlejší změně fotogalerie Mateřské školy. Děkujeme za strpení.


Kalendář akcí

Budujeme zahrádku

(publikováno 07. 11. 2018)

Babí léto nás všechny překvapilo svou silou a ještě v měsíci říjnu nám umožnilo vychutnávat si poslední sluneční paprsky a teplejší dny. V našich hlavách se usídlil nápad vybudovat na zahradě kmenové MŠ užitkovou zahradu. Nápady a představy byly zatím jen na papíru. K tomu, abychom se mohli pustit do jejich realizací, nám scházel materiál, odborná rada a síla našich rodičů. Požádat je o spolupráci vedoucí k naplnění našich představ se ukázala jako trefa do černého. Po zveřejnění plakátu s názvem "Budujeme zahrádku" se během pár dní ukázalo, že rodičům není naše snaha lhostejná a přicházely nabídky s dodáním potřebného materiálu, bylinek, stromků, cihel.... Samotná akce probíhala jednoho čtvrtečního odpoledne, kdy se zahrada kmenové MŠ proměnila v houf kutilů a zahrádkářů - vypadalo to u nás jako ve velkém mraveništi.

Naše prvotní myšlenka v rámci environmentální výchovy byla vybudovat užitkovou zahradu se třemi ovocnými stromy, dvěma zvýšenými záhony a bylinkovou spirálou. Zapálení našich rodičů bylo tak obrovské, že se zahrada pomalu proměnila v ovocný sad, kde se krom našich vysněných zákoutí náhle objevil také jahodový záhon. Rodiče, jste úžasní!!! Bez takhle skvělých rodičů by naše představy šly jen těžko zhmotnit a umožnit tak "našim" dětem trávit čas v příjemném a smysluplném prostředí. Celá tato akce byla více než zdařilá, a proto bychom rádi i v budoucnu naši zahrádku rozšířili a vybudovali další prvky rozšířit a vybudovat další prvky. Nesmíme zapomínat ani na děti, které taky přikládaly ruce k dílu a každý kdo se budování zahrádky zúčastnil v ní zanechal kousek sebe.

KOLEKTIV MŠ JANOVICE

Prožili jsme

JABLKOBRANÍ (publikováno 31. 10. 2017)

Babí léto nám ukazuje všechny své krásy tohoto období a my jsme se rozhodli, že tento krásný čas plný barev a vůní oslavíme se svými nejdražšími - s maminkou, tatínkem, sourozenci ... Uspořádali jsme proto na zahradě MŠ hravé odpoledne s vůní jablíček. Pro děti byly nachystány různé úkoly, za které dostávaly na svou kartičku razítka a po splnění všech úkolů je čekala odměna - 100% jablková šťáva. Rodiče se postarali o bohaté občerstvení - každý donesl nějakou dobrotu z jablek, a tak se na zahradě mlsalo, ochutnávalo, běhalo, malovalo ... a všichni jsme si tento den velmi užili. Ještě jednou děkujeme všem šikovným maminkám a tatínkům, za výborné jablíčkové občerstvení.


VÝLET DO ZOO (publikováno 14. 6. 2017)

"Sláva nazdar výletu, nezmokli jsme už jsme tu". Tento popěvek jsme si s dětmi po návratu z výletu letos zazpívat nemohli. My jsme totiž zmokli. A pořádně.

25. 05. jsme vyrazili na školní výlet do ZOO Ostrava a počasí nám příliš nepřálo. Již od rána celkem intenzivně pršelo, ale protože jsme se na výlet těšili (a také protože jsme měli objednány dva autobusy), neodradilo nás to a vyrazili jsme.

Před odjezdem všechny děti dostaly krásná školková trička, na kterých měl každý své jméno. Bohužel jsme je museli schovat pod bundy a pod mikiny, protože venku byla kromě deště docela zima. Nevadí, ještě je určitě využijeme.

Po vystoupení z autobusu před zoologickou zahradou jsme si oblékli pláštěnky, snědli svačinu, kterou nám přichystala paní kuchařka, a vyrazili za zvířátky. Taková prohlídka zoologické zahrady v dešti má něco do sebe. Některým zvířátkům se deštivé počasí doslova líbilo, a tudíž jsme si je mohli pořádně prohlédnout. Jiné zvířátka byla naopak schovaná v pavilonech, a tak jsme je viděli taky pěkně zblízka.

A protože projít celou zoologickou zahradu, a ještě k tomu v dešti, dá pěkně zabrat, tak jsme se cestou zpátky svezli vláčkem. Na parkovišti už na nás čekal autobus, který nás v pořádku dovezl zpátky až před školku.

Takže "sláva nazdar výletu" - zmokli jsme, ale výlet jsme si užili.

Za kolektiv MŠ Bc. Kateřina Boorová


Dopravní akce (publikováno 14. 6. 2017)

Po zrušené návštěvě dopravního hřiště ve Frýdlantě nad Ostravicí kvůli špatnému počasí jsme dětem domluvili návštěvu policie a vedoucí dopravního odboru z Frýdlantu nad Ostravicí. Děti ze všech tříd jsme usadili na zahradě kmenové MŠ a čekali jsme, co přijde. Najednou se ozvala siréna a vzápětí se objevilo policejní auto. Vystoupil z něj pan policista a dvě paní, které dětem předaly důležité informace o bezpečnosti na silnicích a procvičily s nimi dopravní značky. Pak se již ujal slova pan policista. Ukázal dětem policejní vybavení, včetně obušku, pout a zbraně. Nakonec jednoho dobrovolníka spoutal, aby ukázal, že pouta jsou opravdu pevná a nechal mezi dětmi kolovat zbraň s vyjmutým zásobníkem. Děti si tak mohly vyzkoušet, jak je zbraň těžká a veliká. Nakonec nechyběla ani prohlídka policejního auta doprovázená častým houkáním sirén. Po odjezdu návštěvy byly pro děti ještě připraveny závody na koloběžkách a motorkách, za které pak dostaly řidičské průkazy a medaile. Nakonec jsme dětem rozdali i dárkové předměty od návštěvy, a ukončili tak dopravní dopoledne. Moc děkujeme za návštěvu a dárkové předměty a příští rok se opět budeme těšit na další shledání.

kolektiv MŠ


Návštěva knihovny (publikováno 25. 3. 2017)

Měsíc březen je měsícem knihy, a proto i u nás ve školce jsme knihám věnovali nemalý prostor. Zjistili jsme, kolik zajímavých knížek se skrývá v knihovničce naší školky, děti přinesly ukázat své oblíbené knížky z domova a to, co jsme nenašli ani ve školce, ani doma, jsme si mohli prohlédnout v knihovně ve Frýdlantě.

Tam jsme se vydali ve středu 8. 3. s třídou Soviček a následující den s třídou Motýlků. Paní knihovnice pro nás měla připraveno moc zajímavé povídání o knížkách, přečetla nám pohádku, mohli jsme si projít celou knihovnu a podívat se, kde je která knížka uložená. Malé děti nejvíce zaujalo oddělení pro děti s pohádkovými knížkami a kluci se zase zajímali o knížky o dinosaurech.

Pro děti byl výlet do knihovny příjemným zpestřením pobytu ve školce a nadšení z výletu nám nezkazilo ani počasí, které hlavně Motýlkům příliš nepřálo. Vyzkoušeli jsme si také jízdu autobusem i s přestupováním a chůzi po městě, kde je přece jen o dost větší provoz než u nás na vesnici.

Děti byly moc šikovné, vše zvládly a už se společně těšíme na další překvapení v podobě výletu, který nás brzy čeká.

Kolektiv MŠ


Návštěva Soviček u prvňáčků (publikováno 13. 03. 2017)

Jak už se stalo tradicí, také letos navštívili předškoláci ze třídy Soviček současné prvňáčky. Všichni jsme byli moc zvědaví, jak se našim starším kamarádům ve škole daří, jak jim to ve školních lavicích sluší. S velkým očekáváním a špetkou nedočkavosti jsme se usadili na připravenou lavici a pozorně sledovali, co se bude dít. Paní učitelka nás přivítala, pozdravili jsme se s kamarády, se kterými jsme si ještě vloni hrávali ve školce. Nyní už jsou z nich školáci, vzorně sedí v lavicích a snaží se, aby svým mladším kamarádům ukázali, jak jsou šikovní. Na úvod nám děti z první třídy společně s paní učitelkou zazpívaly moc pěknou písničku o hudebních nástrojích. Pokračovali jsme matematikou - do počítání jednotlivých prvků v lese, namalovaném na tabuli, se zapojily také děti z MŠ. Školáci naše snažení obohatili ukázkou sčítání a odčítání. Následovalo čtení slov napsaných na tabuli, práce s písmenky na tabulce, či psaní písmen na mazací tabulku. Školáci se předháněli, kdo bude mít úkol splněn rychleji a správně. Na závěr nám také ukázali znalosti čísel tísňového volání. Společná písnička ukončila ukázkovou hodinu a děti ze třídy Soviček se odebraly zpátky do své třídy. Uteče to jako voda a budou také oni chodit s aktovkami na zádech, moc se na to těší. Nyní mají před sebou ještě posledních pár měsíců ve školce a dubnový zápis do první třídy - popřála bych jim k němu hodně elánu, žádné strachy a úsměv na tváři!

Závěrem bych chtěla také poděkovat paní učitelce Mgr. Lence Hodurové za příjemnou realizaci Ukázkové hodiny v první třídě.

Bc. Ivana Spratková


OHLÉDNUTÍ ZA LOŇSKÝMI PŘEDŠKOLÁKY

aneb PUTOVÁNÍ S RŮŽENKOU


Myslíme, že stojí za to zavzpomínat si na loňskou vydařenou operetku v podání tehdy ještě předškoláků, a tím také poděkovat panu Milanu Šárkovi za zpracování videa.


Jak to všechno vlastně začalo? Docela obyčejně: děvčátka si při námětových hrách v kuchyňce často zpívala krátké a popletené úryvky z oblíbené televizní pohádky. A tak nás napadlo naučit děti pár ucelených písniček z Růženky a využít je k procvičení rytmického vnímání, hrám s Orffovými nástroji, s melodií, hlasovou modulací, či zabruslit k dramatizaci. V únorovém pohádkovém dvoutýdnu jsme tedy odstartovali dlouhou, náročnou, ale krásnou cestu za Šípkovou Růženkou.


A pak už to šlo krůček po krůčku - příprava scénáře, rozdělení rolí, shánění a tvoření kostýmů, výroba kulis a nácviky, nácviky a zase nácviky. Putování s Růženkou nás ale moc bavilo a tak jsme mohli 26.5. pozvat děti ze třídy Housenek a Motýlků na první představení. A protože se premiéra vydařila, zhlédli Růženku postupně i všechny děti z 1. stupně ZŠ a také žáci 9. třídy. Také jsme operetku zahráli rodičům a dalším hostům, kteří se zúčastnili slavnostní akce "Rozloučení s předškoláky" na Obecním úřadě ve čtvrtek 16. 06. 2016. O dva dny později jsme si vyzkoušeli, jaké to je hrát na otevřeném pódiu venku - Růženku jsme představili návštěvníkům "Dne obce".


Za tu dlouhou dobu jsme získali hodně nových zkušeností. Naučili jsme se nejen zvládat trému a ovládat se, ale také si uvědomit, že jsme jeden tým. A že na každém z nás záleží, jak se představení povede. A také jsme se naučili několik nových slov a slovních spojení, takže už nyní víme, co znamená "husí kůže", "nehnout ani brvou", "otrkat se", "tréma", "premiéra", nebo "repríza". Nejkrásnější na tom všem je ten dětský pocit spolupodílení se na vytváření něčeho společného, velkého. Opravdu každý se nějak zapojil, každý do jaké míry chtěl. Spoustu jednotlivých prvků si děti vymyslely samy, od kostýmů, přes samotný děj.

A pokud se i vy chcete podívat na naši Růženku, přikládáme pár fotek ze zkoušek i představení a obrázků, které nám nakreslily děti z loňské 2. třídy.

kolektiv MŠ