Mateřská škola

S dětmi a pro děti

Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022


Vážení rodiče,

vzhledem k současné situaci vydalo MŠMT ČR nařízení k průběhu zápisu dětí do mateřských škol, na základě kterého bude zápis do mateřské školy probíhat následovně:

 • Zápis do MŠ proběhne v termínu: 3. 5. - 16. 5. 2021.
 • Vzhledem k epidemické situaci proběhne zápis bez přítomnosti dětí.
 • Potřebné dokumenty k zápisu Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání a Vyjádření lékaře naleznete zde:

Podmínkou přijetí dítěte do mateřské školy je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít potvrzení, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dětí, které plní povinné předškolní vzdělávání. Je nutné doložit také kopii rodného listu dítěte (stačí prostá kopie).

Žádost mohou zákonní zástupci doručit následujícími způsoby:

 • Do datové schránky školy - datovou schránku si rodiče mohou zřídit zdarma. Odeslání žádosti datovou schránkou základní škole je také zdarma. Více informací na: 
 • E-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce.
 • Poštou na adresu školy (rozhodující je datum podání na poštu).
 • Osobním podáním v mateřské škole (Janovice 267) dne 12. 5. 2021, v čase od 8.00 do 16.00 hod.

Vzhledem k nejasnému vývoji situace prosíme o upřednostnění bezkontaktního podání přihlášky - je nutno dodržet v dané době platná mimořádná protiepidemická opatření.

Pokud zákonný zástupce podá žádost jiným způsobem, nebude k žádosti přihlíženo.

 • Po doručení žádosti škola potvrdí zákonným zástupcům její přijetí telefonicky a přidělí k žádosti registrační číslo. Rozhodnutí o přijetí bude zveřejněno na webu školy, kde přijaté děti budou uvedeny pod přidělenými registračními čísly.
 • V případě nepřijetí budou zákonní zástupci informováni v zákonné lhůtě doporučeným dopisem.

Předpokládaný počet volných míst pro školní rok 2021-2022 je nyní 23 (odvíjí se od počtu dětí, které nastoupí do první třídy základní školy).

Děti mladší 3 let nemají právní nárok na přijetí k předškolnímu vzdělávání a budou posuzovány individuálně.

Žádosti o přijetí budou posuzovány dle kritérií k přijetí, které jsou k nahlédnutí zde:


Mimořádné opatření COVID-19

Vážení rodiče,

vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci Vláda ČR dne 26. února 2021 přijala krizové opatření č. 200, kterým se nad rámec dosavadních opatření zakazuje osobní přítomnost:

 • dětí v mateřské škole,
 • žáků 1. a 2. ročníků základní škol,

a to v době od 1. března 2021 do 21. března 2021.

Základní a Mateřská škola poskytne těmto dětem nebo žákům vzdělávání distančním způsobem, které je ze zákona povinné. Připomínáme, že případnou absenci dítěte ve výuce jsou zákonní zástupci povinni zdůvodnit písemně třídnímu učiteli nejpozději do tří dnů.

Distanční výuka v MŠ je určena pro děti s povinnou předškolní docházkou. Zákonní zástupci těchto dětí mají povinnost zapojit je do výuky a spolupracovat se školou.

Zákonným zástupcům ostatních dětí budou zasílány náměty pro práci s dětmi.

Žádost o ošetřovné

Podle nových pravidel škola již nevyplňuje žádné potvrzení.

Pro rodiče, kteří budou nárokovat ošetřovné z důvodu uzavření mateřských a základních škol, poskytujeme odkazy pro potřebný formulář:


Stravování

Stravování v podobě výdeje do jídlonosičů nebude z důvodu dodržování vládních nařízení o nešíření onemocnění v období distanční výuky od 8. 3. do 21. 3. 2021 možné.

Rozvrh hodin

Vzhledem k tomu, že celá škola bude od 8. 3. 2021 v režimu distanční výuky, byli jsme nuceni pozměnit stávající rozvrhy, především u tříd 2. stupně.

Rozvrhy platné od 8. 3. budou žákům i rodičům zaslány v pátek 5. 3. 2021.

V Janovicích dne 4. 3. 2021

Vedení školy


Prožili jsme:


Vážení rodiče,

dovolujeme si Vám předložit obecné informace i informace o hygienických opatřeních v době pobytu dětí v  Mateřské škole v průběhu nového školního roku:

NETRADIČNÍ ROZLOUČENÍ S PŘEDŠKOLÁKY

Přinášíme Vám prezentaci plnou vzpomínek, fotografií, vzkazů, přání i videoukázek. Pohodlně se usaďte, zapněte si zvuk, posléze klikněte na níže uvedený snímek, po otevření v příslušném programu zvolte v pravém horním rohu nabídku "Spustit" a již jen sledujte, naslouchejte, překlikávejte dle libosti a vzpomínejte společně s Vašimi dětmi:

Kalendář akcí

Budujeme zahrádku

(publikováno 07. 11. 2018)

Babí léto nás všechny překvapilo svou silou a ještě v měsíci říjnu nám umožnilo vychutnávat si poslední sluneční paprsky a teplejší dny. V našich hlavách se usídlil nápad vybudovat na zahradě kmenové MŠ užitkovou zahradu. Nápady a představy byly zatím jen na papíru. K tomu, abychom se mohli pustit do jejich realizací, nám scházel materiál, odborná rada a síla našich rodičů. Požádat je o spolupráci vedoucí k naplnění našich představ se ukázala jako trefa do černého. Po zveřejnění plakátu s názvem "Budujeme zahrádku" se během pár dní ukázalo, že rodičům není naše snaha lhostejná a přicházely nabídky s dodáním potřebného materiálu, bylinek, stromků, cihel.... Samotná akce probíhala jednoho čtvrtečního odpoledne, kdy se zahrada kmenové MŠ proměnila v houf kutilů a zahrádkářů - vypadalo to u nás jako ve velkém mraveništi.

Naše prvotní myšlenka v rámci environmentální výchovy byla vybudovat užitkovou zahradu se třemi ovocnými stromy, dvěma zvýšenými záhony a bylinkovou spirálou. Zapálení našich rodičů bylo tak obrovské, že se zahrada pomalu proměnila v ovocný sad, kde se krom našich vysněných zákoutí náhle objevil také jahodový záhon. Rodiče, jste úžasní!!! Bez takhle skvělých rodičů by naše představy šly jen těžko zhmotnit a umožnit tak "našim" dětem trávit čas v příjemném a smysluplném prostředí. Celá tato akce byla více než zdařilá, a proto bychom rádi i v budoucnu naši zahrádku rozšířili a vybudovali další prvky rozšířit a vybudovat další prvky. Nesmíme zapomínat ani na děti, které taky přikládaly ruce k dílu a každý kdo se budování zahrádky zúčastnil v ní zanechal kousek sebe.

KOLEKTIV MŠ JANOVICE

Prožili jsme

JABLKOBRANÍ (publikováno 31. 10. 2017)

Babí léto nám ukazuje všechny své krásy tohoto období a my jsme se rozhodli, že tento krásný čas plný barev a vůní oslavíme se svými nejdražšími - s maminkou, tatínkem, sourozenci ... Uspořádali jsme proto na zahradě MŠ hravé odpoledne s vůní jablíček. Pro děti byly nachystány různé úkoly, za které dostávaly na svou kartičku razítka a po splnění všech úkolů je čekala odměna - 100% jablková šťáva. Rodiče se postarali o bohaté občerstvení - každý donesl nějakou dobrotu z jablek, a tak se na zahradě mlsalo, ochutnávalo, běhalo, malovalo ... a všichni jsme si tento den velmi užili. Ještě jednou děkujeme všem šikovným maminkám a tatínkům, za výborné jablíčkové občerstvení.


VÝLET DO ZOO (publikováno 14. 6. 2017)

"Sláva nazdar výletu, nezmokli jsme už jsme tu". Tento popěvek jsme si s dětmi po návratu z výletu letos zazpívat nemohli. My jsme totiž zmokli. A pořádně.

25. 05. jsme vyrazili na školní výlet do ZOO Ostrava a počasí nám příliš nepřálo. Již od rána celkem intenzivně pršelo, ale protože jsme se na výlet těšili (a také protože jsme měli objednány dva autobusy), neodradilo nás to a vyrazili jsme.

Před odjezdem všechny děti dostaly krásná školková trička, na kterých měl každý své jméno. Bohužel jsme je museli schovat pod bundy a pod mikiny, protože venku byla kromě deště docela zima. Nevadí, ještě je určitě využijeme.

Po vystoupení z autobusu před zoologickou zahradou jsme si oblékli pláštěnky, snědli svačinu, kterou nám přichystala paní kuchařka, a vyrazili za zvířátky. Taková prohlídka zoologické zahrady v dešti má něco do sebe. Některým zvířátkům se deštivé počasí doslova líbilo, a tudíž jsme si je mohli pořádně prohlédnout. Jiné zvířátka byla naopak schovaná v pavilonech, a tak jsme je viděli taky pěkně zblízka.

A protože projít celou zoologickou zahradu, a ještě k tomu v dešti, dá pěkně zabrat, tak jsme se cestou zpátky svezli vláčkem. Na parkovišti už na nás čekal autobus, který nás v pořádku dovezl zpátky až před školku.

Takže "sláva nazdar výletu" - zmokli jsme, ale výlet jsme si užili.

Za kolektiv MŠ Bc. Kateřina Boorová


Dopravní akce (publikováno 14. 6. 2017)

Po zrušené návštěvě dopravního hřiště ve Frýdlantu nad Ostravicí kvůli špatnému počasí jsme dětem domluvili návštěvu policie a vedoucí dopravního odboru z Frýdlantu nad Ostravicí. Děti ze všech tříd jsme usadili na zahradě kmenové MŠ a čekali jsme, co přijde. Najednou se ozvala siréna a vzápětí se objevilo policejní auto. Vystoupil z něj pan policista a dvě paní, které dětem předaly důležité informace o bezpečnosti na silnicích a procvičily s nimi dopravní značky. Pak se již ujal slova pan policista. Ukázal dětem policejní vybavení, včetně obušku, pout a zbraně. Nakonec jednoho dobrovolníka spoutal, aby ukázal, že pouta jsou opravdu pevná a nechal mezi dětmi kolovat zbraň s vyjmutým zásobníkem. Děti si tak mohly vyzkoušet, jak je zbraň těžká a veliká. Nakonec nechyběla ani prohlídka policejního auta doprovázená častým houkáním sirén. Po odjezdu návštěvy byly pro děti ještě připraveny závody na koloběžkách a motorkách, za které pak dostaly řidičské průkazy a medaile. Nakonec jsme dětem rozdali i dárkové předměty od návštěvy, a ukončili tak dopravní dopoledne. Moc děkujeme za návštěvu a dárkové předměty a příští rok se opět budeme těšit na další shledání.

kolektiv MŠ


Návštěva knihovny (publikováno 25. 3. 2017)

Měsíc březen je měsícem knihy, a proto i u nás ve školce jsme knihám věnovali nemalý prostor. Zjistili jsme, kolik zajímavých knížek se skrývá v knihovničce naší školky, děti přinesly ukázat své oblíbené knížky z domova a to, co jsme nenašli ani ve školce, ani doma, jsme si mohli prohlédnout v knihovně ve Frýdlantě.

Tam jsme se vydali ve středu 8. 3. s třídou Soviček a následující den s třídou Motýlků. Paní knihovnice pro nás měla připraveno moc zajímavé povídání o knížkách, přečetla nám pohádku, mohli jsme si projít celou knihovnu a podívat se, kde je která knížka uložená. Malé děti nejvíce zaujalo oddělení pro děti s pohádkovými knížkami a kluci se zase zajímali o knížky o dinosaurech.

Pro děti byl výlet do knihovny příjemným zpestřením pobytu ve školce a nadšení z výletu nám nezkazilo ani počasí, které hlavně Motýlkům příliš nepřálo. Vyzkoušeli jsme si také jízdu autobusem i s přestupováním a chůzi po městě, kde je přece jen o dost větší provoz než u nás na vesnici.

Děti byly moc šikovné, vše zvládly a už se společně těšíme na další překvapení v podobě výletu, který nás brzy čeká.

Kolektiv MŠ


Návštěva Soviček u prvňáčků (publikováno 13. 03. 2017)

Jak už se stalo tradicí, také letos navštívili předškoláci ze třídy Soviček současné prvňáčky. Všichni jsme byli moc zvědaví, jak se našim starším kamarádům ve škole daří, jak jim to ve školních lavicích sluší. S velkým očekáváním a špetkou nedočkavosti jsme se usadili na připravenou lavici a pozorně sledovali, co se bude dít. Paní učitelka nás přivítala, pozdravili jsme se s kamarády, se kterými jsme si ještě vloni hrávali ve školce. Nyní už jsou z nich školáci, vzorně sedí v lavicích a snaží se, aby svým mladším kamarádům ukázali, jak jsou šikovní. Na úvod nám děti z první třídy společně s paní učitelkou zazpívaly moc pěknou písničku o hudebních nástrojích. Pokračovali jsme matematikou - do počítání jednotlivých prvků v lese, namalovaném na tabuli, se zapojily také děti z MŠ. Školáci naše snažení obohatili ukázkou sčítání a odčítání. Následovalo čtení slov napsaných na tabuli, práce s písmenky na tabulce, či psaní písmen na mazací tabulku. Školáci se předháněli, kdo bude mít úkol splněn rychleji a správně. Na závěr nám také ukázali znalosti čísel tísňového volání. Společná písnička ukončila ukázkovou hodinu a děti ze třídy Soviček se odebraly zpátky do své třídy. Uteče to jako voda a budou také oni chodit s aktovkami na zádech, moc se na to těší. Nyní mají před sebou ještě posledních pár měsíců ve školce a dubnový zápis do první třídy - popřála bych jim k němu hodně elánu, žádné strachy a úsměv na tváři!

Závěrem bych chtěla také poděkovat paní učitelce Mgr. Lence Hodurové za příjemnou realizaci Ukázkové hodiny v první třídě.

Bc. Ivana Spratková


OHLÉDNUTÍ ZA LOŇSKÝMI PŘEDŠKOLÁKY

aneb PUTOVÁNÍ S RŮŽENKOU


Myslíme, že stojí za to zavzpomínat si na loňskou vydařenou operetku v podání tehdy ještě předškoláků, a tím také poděkovat panu Milanu Šárkovi za zpracování videa.


Jak to všechno vlastně začalo? Docela obyčejně: děvčátka si při námětových hrách v kuchyňce často zpívala krátké a popletené úryvky z oblíbené televizní pohádky. A tak nás napadlo naučit děti pár ucelených písniček z Růženky a využít je k procvičení rytmického vnímání, hrám s Orffovými nástroji, s melodií, hlasovou modulací, či zabruslit k dramatizaci. V únorovém pohádkovém dvoutýdnu jsme tedy odstartovali dlouhou, náročnou, ale krásnou cestu za Šípkovou Růženkou.


A pak už to šlo krůček po krůčku - příprava scénáře, rozdělení rolí, shánění a tvoření kostýmů, výroba kulis a nácviky, nácviky a zase nácviky. Putování s Růženkou nás ale moc bavilo a tak jsme mohli 26.5. pozvat děti ze třídy Housenek a Motýlků na první představení. A protože se premiéra vydařila, zhlédli Růženku postupně i všechny děti z 1. stupně ZŠ a také žáci 9. třídy. Také jsme operetku zahráli rodičům a dalším hostům, kteří se zúčastnili slavnostní akce "Rozloučení s předškoláky" na Obecním úřadě ve čtvrtek 16. 06. 2016. O dva dny později jsme si vyzkoušeli, jaké to je hrát na otevřeném pódiu venku - Růženku jsme představili návštěvníkům "Dne obce".


Za tu dlouhou dobu jsme získali hodně nových zkušeností. Naučili jsme se nejen zvládat trému a ovládat se, ale také si uvědomit, že jsme jeden tým. A že na každém z nás záleží, jak se představení povede. A také jsme se naučili několik nových slov a slovních spojení, takže už nyní víme, co znamená "husí kůže", "nehnout ani brvou", "otrkat se", "tréma", "premiéra", nebo "repríza". Nejkrásnější na tom všem je ten dětský pocit spolupodílení se na vytváření něčeho společného, velkého. Opravdu každý se nějak zapojil, každý do jaké míry chtěl. Spoustu jednotlivých prvků si děti vymyslely samy, od kostýmů, přes samotný děj.

A pokud se i vy chcete podívat na naši Růženku, přikládáme pár fotek ze zkoušek i představení a obrázků, které nám nakreslily děti z loňské 2. třídy.

kolektiv MŠ