Aktuality

Co společně zažíváme

Malebná Ostravice

Opět po roce jsme s družinou vyjeli na naši putovní akci školních družin, která se konala tentokrát na Ostravici.

Setkání se uskutečnilo v pondělí 24. června, kde jsme se s žákyněmi třetích tříd zúčastnili výtvarné "soutěže, nesoutěže" s názvem "Kdybych mohl čarovat". Jak sám název napovídá, tématem bylo namalovat obrázek různými výtvarnými technikami.

Dětem se dané téma zalíbilo natolik, že popustily uzdu své fantazii. Všechny obrázky byly moc hezké a ty nejpovedenější budou vystaveny v Kulturním centru ve Frýdlantu n. Ostravicí.

Paní vychovatelky na Ostravici nás velmi mile přivítaly, provedly po škole a připravily malé občerstvení.

Všichni účastníci si akci náramně užili a na památku si odvezli pamětní listry.

kolektiv vychovatelek


Vodní mini ZOO Baška

Jedna z posledních akcí školní družiny v tomto školním roce byla návštěva ve Vodním mini ZOO Baška. Děti viděly mnoho vodních živočichů. Ve velkých akváriích se proháněly pestrobarevné rybky, vyhříval se krokodýl, ve vodě plavaly různé druhy želv. Od paní majitelky se děti dozvěděly spoustu nových a zajímavých informací. Prohlídka pokračovala nejen ve vnitřních prostorách, ale prošli jsme zahradu s rybníkem a sádkami.

Velkou radost dětem udělaly dobroty, které si mohly zakoupit a pak se spokojeně vydat na zpáteční cestu domů.

kolektiv vychovatelek


Módní přehlídka

Polovina měsíce května 2024 byla ve školní družině v duchu módních přehlídek. Každé oddělení tuto "šou" pojalo dle svých možností a nápadů. Na molech ve třídě nebo v tělocvičně se objevily modely dívčí, chlapecké, společenské, sportovní, nebo dokonce svatební z recyklovaných materiálů, jako například kloboučky z plastových láhví, působivé sukně z CD nebo z jutové pytloviny, módní chlapecký svatební oblek z obalů od vajíček nebo úchvatný model šatů pro nevěstu vyrobený ze záclony, která již nesloužila k ozdobě oken, ale k ozdobě naší kouzelné nevěsty. Také modely určené na večerní party z pyžam měly svůj magický šarm. Módní přehlídky si děti náramně užily a zasloužily si oprávněný potlesk pro nápaditou tvorbu.

kolektiv vychovatelek 


Talentmanie

Dne 07. 03. 2024 se našich osm odvážných dětí ze školní družiny zúčastnilo velkého kulturního zážitku v Talentmánii. Tato akce byla určená pro ŠD z Frýdlantu nad Ostravicí a okolních vesnic.

Své nadání ve zpěvu, tanci a hře na flétnu děti předvedly v kině Frýdlant nad Ostravicí, kde přihlížejícími byli kromě dětí i senioři se zdravotním hendikepem z místního Domova pro seniory.

Na závěr byli všichni vystupující zaslouženě ocenění potleskem, diplomy a drobnou sladkou odměnou.

Děkujeme všem dětem ze ŠD Janovice, které se zapojily do této kulturní akce.

kolektiv vychovatelek


Staráme se o ptáčky

V měsíci lednu se školní družina zaměřila na péči o naše ptáčky. Na školní zahradě žáci pečovali o krmítka, aby ptáčci měli dostatek potravy. Vyrábění lojových košíčků i šišek se žákům z prvního a druhého oddělení povedlo a měli z práce patřičnou radost. Žáci staršího oddělení vyráběli krmítka z různých materiálů, která použili k výzdobě chodeb, povídali si na toto téma a vyhledávali různé zajímavosti.

kolektiv vychovatelek


Tři králové aneb Všechno znovu začíná

V týdnu od 08. 01. 2024 byla naše školní družina plná korunek pro Baltazara, Kašpara a Melichara. Jejich tvorbou a nejen tou, ale i kresbou a povídáním jsme si připomněli legendu o Třech králích, kteří putovali za narozeným Ježíškem do Betléma, aby mu předali dary: kadidlo, myrhu a zlato. Dnem 06. ledna se ukončilo vánoční období a vznikla tříkrálová obchůzka se symbolem požehnání všem domům a lidem. V současnosti se objevuje v podobě charitativních sbírek. Cílem této společné akce bylo, aby děti pochopily význam této legendy a smyslu pomoci v rámci Tříkrálové sbírky. Výsledkem této tradice byla spokojenost v dětských očích.

kolektiv vychovatelek


Muzikohrátky

V polovině prosince za našimi prvňáčky do školní družiny přijela paní Mgr. Simona Zárubová s prožitkovým hudebním a pohybovým programem s prvky muzikoterapie. Děti poznaly spoustu netradičních hudebních nástrojů, zkoušely bubnovat na djembe, hrály na boomwhakers, nebo také "na tělo". Během programu poznávaly nové zvuky, rozvíjely cit pro rytmus, koordinaci pohybů, koncentraci a relaxaci. Radost a uvolnění z tohoto odpoledne byla úžasná. Dětem se akce moc líbila a zpříjemnila jim předvánoční čas.  


K pěkné vánoční tradici patří školní jarmark, do jehož přípravy se zapojují i děti školní družiny a aktivní rodiče. Pěknou tvořivou dílnu připravila pro všechny maminka Adámka z 2. třídy paní Terezka. Vyrobené drobné dárky děti nabízejí k prodeji právě na jarmarku, stejně jako ostatní drobnosti vyrobené v rámci činnosti ve svých odděleních. Peníze z prodeje použijeme na další činnost.

kolektiv vychovatelek 


O vánočním stromečku a betlému

Ve dnech 29. 11. 2023 a 30. 11. 2023 se zúčastnila naše školní družina výletu do Valašského muzea v Rožnově pod Radhoštěm. Paní průvodkyně nás provedla areálem Dřevěného městečka, kde nám ukázala, jak lidé dříve krášlily své obydlí vánočními stromečky a betlémy. Nejpozoruhodnější byla návštěva zdejšího kostela, kde pan varhaník zahrál vánoční písně na varhany. Načerpanou inspiraci jsme využili při výrobě vánočních ozdob, kterými mohou děti oživit letošní stromeček. Akce se nám vydařila ke spokojenosti všech a s načerpanou atmosférou jsme odjížděli do svých domovů – vždyť Vánoce už jsou za dveřmi.

kolektiv vychovatelek


Světový den pozdravů 

21. 11. 2023. Tento den nás vyzývá k tomu, abychom si uvědomili důležitost komunikace a sociálních vztahů v našem životě. Pozdrav je základem komunikace a dobrých mezilidských vztahů. Je způsobem, jak ukázat úctu a uznání k jiným kulturám a národům. Také děti ve školní družině si tento den připomínaly nejen našimi pozdravy, ale i jinými ze světa.

kolektiv vychovatelek


Byli jsme v janovickém kině

V říjnu vyrazila naše školní družina opět do místního kina. S ohledem na větší počet dětí jsme se rozdělili na dvě skupiny ve dvou termínech - 1., 2. třídy a 3., 4., 5. třídy asi 80 dětí. Spokojenost s výběrem filmů veliká, děkujeme p. místostarostovi Lukáši Pláničkovi za ochotu a těšíme se na další milou spolupráci.

děti a p. vychovatelky z Janovic


Den stromů

20. říjen je Dnem stromů. I děti ve školní družině si tento den připomínaly. Krátký film "S Modrovousem za stromy" dětem připomněl, jak jsou stromy důležité, který strom je naším národním stromem. Ve všech odděleních v tento den probíhaly aktivity – děti stromy vyráběly z různých materiálů, tvořily komiksy, luštily přesmyčky.

A že si děti vedly velmi dobře si můžete prohlédnout v galerii.

kolektiv vychovatelek


Kreativní odpoledne ve ŠD: mandaly

Dne 20. září 2023 se v rámci celé školní družiny konalo nezapomenutelné odpoledne věnované tvorbě mandal. Děti se zaměřily na jejich vybarvování formou antistresových omalovánek nebo kresbou na recyklované CD. Zajímavou činností byla pro děti výroba mandal z přírodnin, a to jak na obyčejný papír, tak i na školní zahradě. Výsledkem jsou hezká umělecká díla, která v sobě nesou dětskou radost a kreativitu.

kolektiv vychovatelek


Den bez aut

22. září je Mezinárodním dnem bez aut. Tento den má za cíl ukázat i jiné způsoby dopravy a cestování. S dětmi jsme si povídali o různých způsobech dopravy a vyzdvihli ty, které nemají takový dopad na životní prostředí. Děti prvního oddělení naší družiny si vyrobily malé cyklistky a cyklisty. Aktivity připravené k tomuto dni si děti užily.


Kino

Prázdniny jsou na dohled, žáci jezdí na výlety a taky naše školní družina má závěrečné aktivity. Chtěli bychom poděkovat vedení obce Janovic, že nám umožnilo navštívit během roku kino. 20. 06. 2023 jsme zhlédli poslední film tohoto školního roku "Hledá se Nemo" - na přání dětí. Děkujeme a přejeme pohodové léto.

kolektiv vychovatelek a děti ŠD v Janovicích


Čeladenským chodníčkem

Jen sedm dětí ze školní družiny mělo možnost zúčastnit se sportovní akce, kterou v letošním roce uspořádala školní družina z Čeladné. Společně s okolními družinami jsme si mohli prohlédnout vnitřní prostory ŠD, zasportovat, projít zajímavou stezkou s úkoly zaměřenou na život zvířat v Beskydech a vyměnit několik zkušeností.

Krásné slunečné počasí přispělo k bezvadné atmosféře a již teď se můžeme zase těšit na společnou akci v příštím školním roce.

kolektiv vychovatelek


Africká skupina

Velmi krásné odpoledne plné zpěvu, tance a hry na bubínky zažily děti ze školní družiny ve středu 6. dubna. Vystoupila u nás v tělocvičně skupina až z daleké Afriky. Kromě zpěvu a tance nám hudebníci povídali o své kultuře, o běžném životě v zemi. Děti měly mnoho otázek, na které dostaly zajímavé odpovědi.

Také si mohly zakoupit dárkové předměty z korálků (náramky, náhrdelníky).

kolektiv vychovatelek


Talentmánie

Rok utekl jako voda a naše děti se opět zúčastnily přehlídky talentů školních družin ve Frýdlantě nad Ostravicí, v kinosále kulturního centra.

Sešlo se celkem osm "družinek" z okolí – Pržno, Ostravice, Nová Ves, Čeladná, Janovice, Pstruží, Frýdlant Komenského a Frýdlant TGM. Krásná vystoupení, zpěv, gymnastika, divadelní představení, hra na hudební nástroje, skládání rubikovy kostky, latinsko-americké tance a mnoho dalšího.

Kromě obecenstva z řad dětí přijalo pozvání i několik klientů z Domova pro seniory z Frýdlantu nad Ostravicí. Nejen že mohli prožít krásné dopoledne, ale každý z nich si odnesl dárek, který vyráběly děti z družiny Komenského.

Akce se vydařila, děkujeme všem účinkujícím a už teď se těšíme na další talenty.

kolektiv vychovatelek


 Únorové koupání 

Druhé oddělení naší školní družiny vyrazilo v průběhu měsíce únor za koupáním do Sportovního a relaxačního centra Kotelna ve Frýdlantu nad Ostravicí. Koupání se nám vydařilo, o čemž svědčí i přiložené fotografie. Děti si "zařádily", měly bazén i vířivku jen pro sebe a paní vychovatelka a skvělá paní asistentka si oddechly, když předaly všechny děti v pořádku do rukou rodičů. Děkujeme rovněž panu Čajánkovi, pohodovému řidiči autobusu, že nás bezpečně dopravil tam i zpět.

Alena Žilková a Evelína Sigmundová


Sněžítko

Jeden z krásných zimních nápadů ve školní družině bylo, že si děti vyráběly své "sněžítko".

Za úkol měly přinést malou sklenici s uzávěrem a malou plastovou figurku. A pak už se mohly děti pustit do práce a dozdobit "sněžítko" podle své vlastní fantazie.

A uznejte, že se výrobky opravdu povedly.

kolektiv vychovatelek ŠD


EKOLOGICKÝ SEMINÁŘ 

Takový název mělo divadelní představení, které jsme mohli zhlédnout v naší školní družině ve čtvrtek 3. 11. odpoledne. Děti se dozvěděly spoustu věcí o vesmíru, vodě, odpadu, přírodě a odpovědnosti. Příjemnou atmosféru doplnil zpěv známých písniček, které si děti mohly zazpívat v doprovodu hudebních nástrojů.

vychovatelky ŠD


Kino

Na konci školního roku jsme si po zhlédnutí pohádky "Tajemství staré bambitky 1" přáli i druhý díl. 25. 10., těsně před podzimními prázdninami, jsme se vypravili se školní družinou do Obecního kina v Janovicích, kde pan místostarosta splnil naše přání a promítl nám "Tajemství staré bambitky 2".

Všichni byli spokojeni, pohádka se nám moc líbila a vedení obce bylo určitě rádo, že mají plné kino. Děkujeme, přijdeme zas.

kolektiv vychovatelek


Nová posila mezi námi

V září jsme mezi nás přivítali novou kolegyni paní Dagmar Krhutovou. Paní Dáša připravila s dětmi svého oddělení (3., 4., 5.tř.) "Podzimní stezku úkolů" pro všechny. Děti ve smíšených skupinkách odpovídaly na otázky z přírody a ekologie. Počasí nám nepřálo, proto vše proběhlo v prostorách školy. I přesto byla první družinová akce pěkná a všichni dali nové paní vychovatelce a dětem palec nahoru. Děkujeme a již teď připravujeme další zajímavé činnosti. 

Za ŠD v Janovicích paní vychovatelky H. Kimlová, A. Žilková 


"Muzikohrátky" ve školní družině

(publikováno 30. 06. 2022)

Poslední akcí školní družiny byly "Muzikohrátky" s paní Magnuskovou. Alespoň na chvíli se z nás stali Indiáni, kteří byli rozděleni do dvou kmenů a každý z nich se naučil svůj pokřik, hru těla a indiánský tanec.

Děti si také vyzkoušely neobvyklé hudební nástroje, např. zvonečky, bubínek, misku, koshi zvonkohru. Dětem se odpoledne s relaxací líbilo a již teď se těší na pokračování v příštím školním roce.


Hrátky za vrátky naší zahrádky

(publikováno 30. 06. 2022)

"Hrátky za vrátky naší zahrádky" - výstižný název pro jednu z posledních akcí naší školní družiny.

Pozvání k nám přijaly kolegyně z blízkého okolí s vybranými dětmi.

Školní družiny z Komenského a T.G.Masaryka, Čeladná a Ostravice. V příjemné atmosféře si děti a paní vychovatelky prohlédly náš sportovní areál včetně krásné školní zahrady, děti si užily dopoledne při hrách a my- vychovatelky si sdělily zkušenosti z celoroční práce u kávičky a výborného zákusku od naší Verči.

Dopoledne se vydařilo, počasí nám přálo.


Filmové představení

(publikováno 08. 06. 2022)

Ve čtvrtek, 2. 6. odpoledne, navštívila školní družina již podruhé kino v Janovicích. Tentokrát nás bylo opravdu hodně, sedadla v kině se krásně zaplnila.

Zhlédli jsme film "Tajemství staré bambitky 1", ve kterém zaznělo mnoho písniček a legračních situací. Užili jsme si odpoledne a společně oslavili Den dětí. A mooc se nám to líbilo. Už teď se těšíme na podzim, chtěli bychom zhlédnout pokračování.

Děkujeme za spolupráci panu Lukáši Pláničkovi.

Vychovatelky Hanka, Alenka, Veronika


Medový dvůr

(publikováno 01. 06. 2022)

Jedno slunečné odpoledne - 19. 05. - jsme se vypravili do Bašky za včelkami a domácími zvířátky do "Medového dvora". Viděli jsme toho hodně - hladili jsme králíky, prasátko, poníky i kůzlata, dokonce i malá káčata, papoušky a sotva opeřené holuby. Líbilo se nám, jak na zvířata dohlížel vycvičený pejsek. Pan Martin Carbol s kolegou nás provedli celým dvorem a byli "mooc" hodní, když nás pustili do výběhu králíků a mezi poníky. Viděli jsme i včelí úl zevnitř a ochutnali domácí limonádu. Mňam 😋.

Děkujeme za báječný zážitek panu Carbolovi a našim vychovatelkám Alči a Hance.

děti prvních tříd ZŠ v Janovicích


Hurá! Kino v Janovicích opět hraje! 

(publikováno 30. 03. 2022)

Těsně před jarními prázdninami, 10. 03. 2022 vyrazila naše školní družina do obecního kina. Sami jsme si vybrali film a moc jsme se těšili. Máme radost, že nám pan Lukáš Plánička a pan starosta nabídli tuto možnost pro zpestření naší činnosti. Epizoda z animovaného Čtyřlístku mohla začít. Děkujeme moc vedení obce a přijdeme rádi zas. Přikládáme i několik fotografií z akce.

děti a vychovatelky ZŠ Janovice 


Stezka úkolů 

(publikováno 15. 07. 2021)

Znalosti a dovednosti získané v době vyučování si my, děti, upevňujeme hravou formou ve školní družině prostřednictvím mnoha akcí. Děkujeme našim vychovatelkám za péči a trpělivost. V posledním školním týdnu pro nás - děti 1. a 2.třídy - připravili starší spolužáci (hlavně "čtvrťáci") ve školní družině zajímavou Stezku úkolů. Plnili jsme je v areálu školy a na školní zahradě a byla u toho velká zábava. Děkujeme nejen Vám, kamarádi, za vtipné nápady, ale i naší nové mladé sl. vychovatelce Veronice Magnuskové za přípravu. A paní vychovatelce Haně Kimlové a Aleně Žilkové za úžasnou nanukovou dobrotu.


Družinový výlet na bazén 

(publikováno 03. 03. 2020)

Zájemci velkého oddělení školní družiny, paní učitelka Alena a Evelína jeli před prázdninami na bazén do Frýdlantu nad Ostravicí. Celý bazén i Whirlpool jsme měli jen a jen pro sebe. Takže děti "přebíhaly" teplá, studená, teplá, studená... Vodní hry na kohoutí zápasy, honičku a spadla lžička děti ocenily a myslím si, že si podle smíchu a radosti i užívaly. Všechny děti musím moc pochválit, dodržování veškerých pravidel a bezpečnostních pokynů bylo na jedničku.

Za celou školní družinu Evelína Mazalová 


Výtvarná dílna Ještěrek 

(publikováno 14. 01. 2020)

Vychovatelky školní družiny zorganizovaly v prosinci pěknou předvánoční dílnu pro naše prvňáčky. Děti si vyrobily krásné vánoční dekorace v ateliéru Ještěrka v Místku. Dílnu připravila výtvarnice a paní učitelka Jarmila Škutová. Děkujeme i milé paní učitelce Lence Hodurové za pomoc s dětmi. 


Překvapení ve školní družině 

(publikováno 24. 10. 2019)

V úterý 22. 10. nás ve školní družině čekalo malé překvapení. Přijel za námi pan Daniel Štefek a dovezl nám ukázat své domácí mazlíčky. Děti do poslední chvíle vůbec netušily, co je čeká. Po krátkém seznámení pan Daniel otevřel svou záhadnou krabici a vykoukli na nás hadi a hadice. Děti si hady mohly pohladit, osahat a ti nejodvážnější si ho vzít i do ruky. V dalších přepravkách na nás čekaly malé krysy a malí potkani, piškoty vystřídaly jejich původní podestýlku.

Za sebe bych řekla, že se dětem přednáška líbila. Měly spoustu otázek o hadech, potkanech a o přírodě.

Na pana Daniela se těšíme zase na jaře.

Za celou školní družinu Evelína Mazalová


Závěr školního roku
(publikováno 25. 06. 2019)

Školní rok se pomalu chýlí ke konci. Na závěr si děti ze staršího oddělení školní družiny pro ostatní připravily stezku s úkoly. Celkem sedm stanovišť prověřilo naši obratnost, rychlost a pohotovost. V prostoru multifunkčního hřiště u školy se všichni rozprchli, aby do cíle přinesli celkový počet razítek a všechny úkoly splnili.

Podařilo se to úspěšně všem, snažili se, a proto si zasloužili sladkou odměnu.

Velké poděkování za hezky prožité odpoledne patří všem dětem, které si daly práci a na soutěžích se podílely, paní učitelce Žilkové a slečně asistentce Mazalové za organizaci.

Za školní družinu Hana Kimlová


Výlet školní družiny do Nového Jičína
(publikováno 24. 05. 2019)

Ve čtvrtek 16. 05. 2019 jsme vyjeli autobusem z Janovic, směr Nový Jičín. Paní vychovatelky pro nás totiž připravily výlet, který byl určen dětem školní družiny.

V Novém Jičíně jsme si nejen prohlédli, ale i mohli vyzkoušet krásné klobouky a různé hučky. Byla to legrace. Fotky leccos napoví. Pak jsme navštívili interaktivní výstavu a muzeum generála Laudona. Tam byly kostýmy a uniformy, které jsme si taky mohli natáhnout na sebe a taky jsme si sáhli na různé zbraně. Dost jsme se tam vyřádili. Je tam obr kůň a na něm sedí generál Laudon.

Při prohlídce náměstí jsme se od paní průvodkyně dozvěděli hodně zajímavostí o historii města. A nakonec jsme byli na radnici a z věže jsme viděli město s krásným náměstím jako na dlani. Výlet se nám vydařil i s počasím a moc nás to bavilo.

Děkujeme našim p. vychovatelkám H. Kimlové, A. Žilkové, E. Mazalové a p. u. T. Němcové.

Děti ze školní družiny


Talentmánie školních družin ve Frýdlantě
(publikováno 05. 04. 2019)

Talentmánie školních družin se letos konala ve Frýdlantě nad Ostravicí v kinosále kulturního centra. Své dovednosti a talent ukázaly děti ZŠ Komenského, tato si celou akci vzala tzv. pod svá křídla. Dále se přijely ukázat děti ZŠ Nová Ves, Čeladná, Pržno, Ostravice a v neposlední řadě i my.

A co se na takové talentmánii předvádělo?

Zpěv, recitace, balet, agility se psem, divadelní představení, tanec, gymnastika, hra na harmoniku a bubny.

Za naší ŠD nás reprezentovaly tyto děti:

Ivo Pospíšil - bubnové sólo.

Mari Plačková, Domča Menšíková, Eliška Ďurčíková, Bája Borovská, Veri Zdrálková, Kamča Buchová a Matouš Slíva - kteří si nacvičili písničku Za 100 let.

Děti si své vystoupení užily a načerpaly inspiraci do dalších let. 

za tým školní družiny Evelína Mazalová 


Copak dělají děti na podzim v družině?
(publikováno 25. 10. 2018)

Tvoří.

Družinové děti se letos zapojily do výzdoby zahradní slavnosti, která se konala na školní zahradě. Malá i velká družina vyrobila spoustu přírodních panáčků a zvířátek, které jsme poté naaranžovali na stoly k dobrému jídlu. Někteří dobrovolníci pomáhali ve výtvarné dílně, která byla součástí slavnosti.

Dále se děti zapojily do výzdoby Zahrádkářské výstavy, která probíhala v místní hasičské zbrojnici.

A v neposlední řadě jsme pilně pracovali na "hmyzích domečcích". Některé už dokonce našly své "nájemníky". 

za školní družinu Evelína Mazalová 


Jedno mrazivé odpoledne roku 2018 jsme s dětmi ze školní družiny vyrazili na krásně zamrzlý rybník. Cesta tam byla poněkud dlouhá, avšak odměnou nám byl pobyt na sluníčku a čas strávený na pěkně zamrzlém a upraveném rybníku. Užili jsme si to všichni. Kdo neměl brusle, klouzal jen tak a dělal "klukoviny". Bylo to pěkné zimní odpoledne a děkujeme také p. uč. Lúčanové, že byla ochotná jít s námi. Příští zimu akci rádi zopakujeme. Nyní se již radujeme z prvních jarních paprsků slunce.

Alena Žilková


Sklizeň a výstava

V září jsme pomohli sklidit zahrádkářům v Janovicích úrodu jablíček a svými výrobky jsme jim přispěli na moc pěknou výstavu ovoce, zeleniny a květin. 


Africká pohádka

Páteční odpoledne dne 14. října 2016 nám přineslo neopakovatelný zážitek z cesty do Afriky. Měli jsme jedinečnou příležitost ponořit se do dobrodružství a vydat se po stopách našeho slavného cestovatele Emila Holuba. Dorazilo k nám totiž Divadélko pro školy z Hradce Králové. S sebou přivezlo představení s názvem Africká pohádka aneb Podivuhodná dobrodružství doktora Holuba. Hra plná zábavy, humoru, důležitých informací nejen zeměpisných, ale také historických. Dověděli jsme se mnohé o africkém kontinentu i o jeho obyvatelích. Společně si zazpívali několik písní, od srdce se zasmáli a po skončení si dokonce vytleskali ještě přídavek. Celou hrou nás provázel opičák Pepino se svými zvířecími přáteli. Jsme velmi rádi, že se nám podařilo v podání dvou skvělých herců představení zhlédnout, a dětem tak zpříjemnit odpolední chvíle strávené v družině.

Dovolujeme si Vás odkázat na naši fotogalerii, abychom se alespoň částečně podělili o úžasnou atmosféru. Zároveň děkujeme výše zmíněnému divadélku, že vážilo tak dalekou cestu, aby obohatilo naše dosavadní prožitky.

Hana Kimlová, Alena Žílková