Moravský Manchester

25.06.2024

Brno alias Moravský Manchester, jak se rovněž oné metropoli přezdívá díky značnému rozmachu textilního odvětví v době průmyslové revoluce. A právě do jeho útrob se vydali naši žáci osmého ročníku v rámci svého letošního závěrečného školního výletu. A aby to nebyl jen tak ledajaký výlet, propojili jsme znalosti získané ve školních lavicích s realitou. Děti se například dozvěděly, že Brno je sídlem soudní moci ČR, že se zde nachází veřejný ochránce práv nebo rovněž skutečnost, že zde nalezneme soutok řek Svitavy a Svratky. Zkrátka, sdíleli jsme střípky z geografie, výchovy k občanství, ale rovněž z dějepisu a mnoha dalších oblastí vzdělávání. Naše kroky vedly do Katedrály sv. Petra a Pavla s výkladem zdejší paní průvodkyně a dále vzhůru do výšin na vyhlídkovou věž, která je součástí této sakrální stavby a odkud se nám otevřel úchvatný pohled na samotné město. 

Jelikož nás onen den 19. června doprovázelo doslova tropické počasí, bylo nutno zchladit se v podzemních prostorách města. Sestoupili jsme tedy do sklepa pod Novou radnicí (který byl náhradou za bohužel plně obsazený Labyrint pod Zelným trhem) s poutavou expozicí, kde mohli žáci nejen zhlédnout animované snímky o pověstech samotného města - brněnský drak, brněnské kolo - či o obléhání Brna švédskými vojsky v době třicetileté války a mnoho dalšího, ale v průběhu prohlídky plnit rovněž úkoly, jež jim byly předloženy v dobře připravených pracovních listech k danému tématu. Za snahu a píli splnit úkoly pak byli všichni pozvání za odměnu na zmrzlinu. Po čase, který měli žáci sami pro sebe, naše putování pokračovalo do Kapucínské hrobky a posléze na hrad Špilberk, kde jsme mohli mimo jiné spatřit výstavu ke 100. výročí studia Československého rozhlasu v Brně. 

Cesta vlakem, večerní bouře, slunné počasí, poznávání historie, nákupy i špetka zajímavostí o samotném městě. To vše nás v daný den doprovázelo a snad na to vše budou děti, z nichž některé navštívily Brno poprvé v životě, dlouho a dobře vzpomínat a někdy se sem vrátí. 

Lukáš Michael Pitřík