Nepolevujeme v úsilí o lepší svět

25.02.2019

V letošním školním roce jsme se jako škola zapojili do dalšího mezinárodního projektu "Global Issues - Global Subjects" realizovaný pod záštitou společnosti Arpok. Nebojíme se totiž vstupovat do nových společenských - v dnešním světě značně diskutovaných - témat a přijímat nové výzvy. Neboť kdo nemá odvahu a kdo váhá, nic nezíská. A my získáváme. Zkušenosti, nové pohledy na svět kolem nás i dobrý pocit z toho, že pomáháme dobrým věcem. A především, že vedeme mladou generaci směrem, který tříbí jejich myšlenky, postoje i životní hodnoty. Směrem, který má za cíl ochranu prostředí, v němž žijeme (příroda, krajina, společnost, kultura a řada dalších lidských oblastí života)

Pracujeme pod záštitou OSN

Společně se žáky 9. ročníku jsme se rozhodli, že opět pomůžeme. Byť jsme jen malou skupinou, věříme, že můžeme zčásti změnit svět, neboť máme-li motivaci a odhodlání, jsme schopni oslovit davy. Davy těch, kteří se připojí k nám, uvědomí si potřebu ochrany nejen přírody, ale také lidské důstojnosti, míru, vzdělání apod.

Záleží nám na budoucnosti, na světě, do něhož vstoupí další generace, jež přijdou po nás. A proto nechceme ustat v našem úsilí o lepší svět. I slova známého českého klasika Karla Čapka jsou pro nás inspirací:

Člověk ještě není dost dokonalý a dost slušný, aby měl právo žít na něčem tak krásném, jako je Země.

Rádi bychom ovlivnili myšlení druhých pozitivním směrem. Tak, abychom se za několik let mohli ohlédnout zpět a říci si, že naše snahy nebyly marné. Dnes velmi často slýcháme o narušených ekosystémech, o úbytku pitné vody, znečištěných oceánech, vymírání druhů i o chudobě či nerovnoprávnosti. O tom, že denně umírají kvůli plastům tisíce zvířat. Víme, že nedokážeme změnit celý svět, ale jsme přesvědčeni o tom, že můžeme změnit alespoň jeho část. Místo, kde žijeme. Lidi, s nimiž se často setkáváme. Začít však musíme každý sám u sebe. 

Dne 26. 02. 2019 se naši žáci devátého ročníku setkali s koordinátory výše zmíněného projektu. Společně jsme hovořili na téma udržitelnosti rozvoje. Zhlédli jsme snímek, který nám znovu otevřel oči a povzbudil nás v naší další práci - pro svět, pro přírodu, pro naše okolí

Hovořili jsme společně o možnostech realizace konkrétních kroků, jež nás povedou k uskutečnění našeho záměru - upozornit na alespoň dva problémy, které tíží dnešní svět. Učiníme pro to maximum, jež bude v našich silách.

Lukáš Michael Pitřík