Ekologický projekt - Envofilm 2019

01.07.2019

V rámci letošního školního roku se devátá třída zapojila do mezinárodního projektu Global Issues - Global Subjects pod záštitou několika světových organizací. Projekt byl realizován pod hlavičkou o. p. s. Arpok Olomouc a měl pro naše žáky obrovský význam, a to hned z několika úhlů. Jednak spolu musely intenzivně spolupracovat, jednak se zapojili všichni a všichni také vydrželi až do konce, čehož si na nich velice vážím. Nikdo to v průběhu natáčení nevzdal. Naučili se řešit nečekané obtíže, které nám přicházely do cesty. Naučili se rovněž pracovat s penězi - sestavit si rozpočet a pečlivě zvažovat, na co Aprokem poskytnutou finanční částku ve výši 5.000,- Kč v rámci projektu správně použít. Chlapci se naučili pracovat s technologiemi střihu, zvuku a kamerou. Děvčata pomáhala tvořit scénář apod. Všichni - především děti - jsme odvedli velký kus práce. Rozhodli jsme se totiž natočit amatérský film na vážné ekologické téma.

V polovině června jsme s dětmi vyjeli do Olomouce, abychom projekt důstojně ukončili a náš snímek na ekologické téma v úzkém kruhu účastníků představili. Součástí konference bylo mimo jiné setkání s delegátkou OSN za Českou republiky, která dětem představila, jak vlastně Organizace spojených národů funguje v praxi. Součástí byl rovněž kvíz na téma výše zmíněné instituce. Děti i zde uplatnily své letošní znalosti ze zeměpisu, v němž jsme se tematikou OSN a Cíly udržitelného rozvoje zabývali, a dvě vítězné skupinky kvízu tvořili právě naši deváťáci - obsadili první a druhou příčkou.

Více o našem snímku prozatím prozrazovat nebudeme, neboť byl přihlášen do soutěže a my chceme respektovat její pravidla. Vyčkejte prosím společně s námi do podzimu letošního roku, kdy zveřejníme i fotografie ze zákulisí natáčení.

Lukáš Michael Pitřík

Více se o projektu i konferenci lze dočíst zde: