Recitační soutěž I. stupně a dětí MŠ

20.02.2019

Poslední lednový den, kdy žáci ve škole dostávají vysvědčení za 1. pololetí školního roku, jsme již tradične uspořádali školní kolo recitační soutěže. K žákům první a páté třídy se i letos přidaly děti staršího oddělení mateřské školy. Po svačině jsme se sešli ve třídě Soviček, kde pro všechny bylo připraveno příjemné prostředí. Děti z mateřské školy přednášely báseň společně. Školáci soutěžili v kategoriích 1., 2. a 3. třída a 4. s 5. třídou. Výkony všech hodnotila porota ve složení pan ředitel Ivo Tošenovjan, paní učitelka Pavla Ivánková a paní Lucie Kubíčková.

Všechny děti byly velmi dobře připraveny a přednášely s velkým nasazením. Porota měla těžké rozhodování, ale nakonec se dohodla na tomto pořadí. V první třídě obsadil 1. místo A. Michálek, 2. místo A. Demlová a 3. místo I. Pospíšil. Z nejstarších žáků se na prvním místě umístila A. Koribaničová, na 2. místě A. Milotová a 3. místo získala K. Sacká.

Všechny oceněné děti byly odměněny hezkou knihou. Děti z mateřské školy dostaly knihu pohádek k předčítání. Cenou útěchy pro všechny byl sladký bonbon nakonec. Všem zúčastněným děkujeme za jejich přípravu a nasazení.

Lenka Hodurová