Den Země v naší škole

11.05.2019

Přestože v letošním kalendářním roce připadl Den Země na Velikonoční pondělí, neopomenuli jsme ho. 23. 04. jsme se rozhodli vzdát hold planetě, která je naším domovem, a to hned trojím způsobem. Kromě slavnostního otevření nové ekostezky, jsme se s dětmi rozhodli strávit čas v přírodě jednak svým vzděláváním a jejím pozorováním, jednak úklidem. Bylo velice smutné zjišťovat, jak někteří z nás bezohledně a neuvážlivě neustále znečišťují své bezprostřední okolí, a ohrožují tak (ne)vědomě nejen přírodu, ale i sebe sama. Byli jsme mnohdy zaskočeni tím, čím vším dokáží lidé krajinu, která nám dává odpočinek, poskytuje potřebné zázemí bohaté flóře a fauně, znehodnotit a znečistit. I přesto, že úklid probíhá každý rok a na některých místech obce Janovice se nacházelo méně "černých" odpadků než v roce předchozím, stále se objevují místa, která odpadem a černými skládkami překypují. My se ale nevzdáváme. Věříme, že udržovat krajinu v čistotě je jedním z důležitých úkolů pro zachování rozmanitých ekosystémů a budoucího života.

Jak již bylo uvedeno výše, úklid nebyl naší jedinou aktivitou onoho dne. Příroda nám totiž poskytuje množství možností, jak se z ní poučit, jak si v ní pohrát či jak o ní pečovat. A tak jsme i mimo jiné prošli novou ekostezku, skládali obrazce z přírodních materiálů, pročetli si něco o obloze nad námi, zamysleli se nad vodou v krajině a mnoho dalšího.

Jsme velmi rádi, že se nám celé dopoledne vydařilo a rovněž počasí nám přálo. Učinili jsme mnoho nejen pro samotnou obec Janovice, nýbrž i pro přírodní bohatství, které nás obklopuje. 

Lukáš Michael Pitřík, Drahomíra Žižková