Evropský (tý)den jazyků v janovické škole

22.10.2016

Dne 26. 09. se každoročně připomíná Evropský den jazyků, jehož cílem je motivovat ke studiu cizích jazyků a vést k poznání rozmanitosti evropských kultur. Při této příležitosti se v Evropě pořádá celá řada akcí. V janovické škole probíhaly tyto aktivity ve dnech 26. - 30. září 2016. Letošním tématem bylo jídlo.

Do projektového týdne byla zapojena celá škola. Nejprve osmáci v rámci výtvarné výchovy a pracovních činností vytvořili výzdobu a hlavně vlaječky, které byly na stolech školní jídelny obměňovány podle toho, který stát jsme si ten den představovali. A protože byl ve středu státní svátek, ochutnali jsme speciality jen čtyř evropských států. Paní Gurecká, vedoucí školní jídelny, nám totiž připravila na celý týden menu sestavené z jídel typických pro dané země. Paní kuchařky nám servírovaly nejprve pokrmy maďarské, pak ruské, italské a nakonec francouzské. Samotné ochutnávce předcházelo každý den hlášení školního rozhlasu, které připravili deváťáci. Po státní hymně daného státu jsme si vyslechli základní geografické údaje o zemi a následovaly informace o stravování a typických jídlech a nápojích. Na konci každého hlášení vždy zaznělo přání dobrého chutnání v daném jazyce.

Žáci II. stupně si připravili hodiny pro své mladší spolužáky. Sedmá třída nacvičila v angličtině krátkou pohádku O veliké řepě. Svůj program předvedli prvňáčkům a druháčkům. Ti pak na několika stanovištích plnili různé úkoly na procvičení angličtiny. Stejně tak to probíhalo ve třetí a čtvrté třídě, kde vystoupili deváťáci s pohádkou Nejlepší pizza, obdoba pohádky Jak pejsek s kočičkou pekli dort. Kromě jazykových aktivit malí žáčci tvořili i výtvarně. Jejich práce inspirované zhlédnutými pohádkami jsou vystaveny na chodbě v přízemí.

Ani starší žáci však nepřišli zkrátka. Od páté do deváté třídy byla v rámci anglického jazyka realizována lekce představující nám ne příliš známý Palačinkový den. Slaví se v anglicky mluvících zemích v masopustní úterý, což je den, který předchází Popeleční středě. Zatímco se u nás smaží koblihy, tam si připravují palačinky. Žáci se seznámili s touto tradicí, sestavovali recept, předvedli anglickou říkanku. A protože se v Británii pořádají závody s palačinkami, vyzkoušeli si to i naši žáci. Soutěžili, komu se v limitu dvou minut podaří nejvíckrát otočit tortilu. Z každého ročníku postoupil do školního kola jeden zástupce. Nejzručnější byl Vojta z osmé třídy.

Došlo i na smažení skutečných palačinek. Šestá třída si je připravila a snědla v hodinách vaření. To byla ta správná pomyslná tečka za palačinkovou lekcí.

Fotografie zachycující aktivity tohoto projektového týdne si můžete prohlédnout ve fotogalerii nového školního webu.

Velké poděkování patří všem, kdo se podíleli na přípravě a realizaci tohoto (Tý)dne jazyků.

Mgr. Daniela Světlíková


Rádi bychom poděkovali žákům 9. třídy, kteří si pro děti 3. a 4. třídy připravili v rámci Týdne jazyků představení v anglickém jazyce The best pizza a také žákům 7. třídy, kteří vystoupili pro naše prvňáčky a druháčky. Moc se nám líbily Vaše kostýmy i rekvizity. Bavila nás i samotná pohádka, kterou jste vtipně a s nasazením zahráli. Děkujeme za aktivity, které jste si po skončení představení pro nás připravili.

Rádi bychom také teď něco dali Vám. Ve výtvarné výchově jsme zpracovali ztvárnění Vašeho představení. Již nyní naše výtvory můžete zhlédnout na chodbě v přízemí školy. Snad Vám tím uděláme stejnou radost, jakou jste Vy udělali nám.

Mgr. Lenka Ševčíková